Løype

Løype for Sørkdalsrennet 2019:

Samme løype som på rennet i 2017. Totalt ca 22 km.

Rennet starter på Nedre Lyse. Derfra går løypa opp til midtre Lysedammene og så til høyre der ut på Nye Heggelivei opp til Kjagdalskrysset hvor det er drikkestasjon. Løypa går videre over til Heggelivann og snur her og går nedover til dammen på Søndre Heggelivann og følger så Gråseterveien ned til Skrubbdal. Der er det en litt vrien høyresving før løypa kommer ut på rødmerket løype inn til mål ved Idrettslokalet. Mellomtider blir tatt ved Heggelivann.