Løypa er klar!

Kart SR 2018

Løypa er totalt 21,2 km i kupert terreng. Drikkestasjonen er ved 9 km.

Løypa går fra Lokalet og oppover Skrubbdal mot Vensåssetra, rundt Triungsvann og forbi Abortjern, ned på veien fra Årnes og opp igjen til Abortjern. Derfra inn på løypa før Stormyrkoja og så videre 10- og 5-km-løypa tilbake til Lokalet.