Løypa er nå delvis merket

Sørkedalsrennet kart 2017

Alle løypekryss er merket med skilt og oransje bånd med refleks.

Start ved Nedre Lyse gård og følg løypa mot Gopletjern, første merking er ved Gopletjern. Følg merking opp til Heggelivann og ned til Skansebakken eller Lokalet.

Det er lite snø derfor kan det være noe blåbærlyng i skogsløypene. Litt isete i skogholtet rett etter start.

God tur!