Sjekk ut løypetrasseen!

Sørkedalsrennet kart 2017

Snøforholdene er nå ganske bra, men foreløpig for dårlig til å arrangere rennet i skogsløyper. Hvis det ikke kommer mer snø før rennet er planen å starte på jordet til Nedre Lyse, videre opp til Lysedammene derfra ut på Heggeliveien, opp til Gopletjernskrysset hvor det er matstasjon, bort til Heggelivann og ned Gråseterveien helt ned til Skrubbdal, til høyre før bommen og løypa inn til Lokalet.

Her serveres elgsuppe til alle deltakere.

Premieutdeling og utdeling av 5 års premier umiddelbart etter rennet.