SØRKEDALSLØPET

Årets vakreste skogseventyr

Sørkedalsløpet 2011

Resultater fra Sørkedalsløpet 2011: resultater Sørkedalsløpet 2011

Sørkedalsløpet ble gjennomført i går i striregn og kuling. 529 løpere (ny deltagerrekord) gjennomførte et fantastisk flott skogsløp med våte løyper, masse vann, gjørme og utfordringer. Sørkedalens Idrettsforening (”SIF”) hadde satt opp et 220 m2 telt i start og målområdet hvor løperne kunne søke ly for være og vind. Etter målgang var det gratis servering av varm elgsuppe, pølser, saft, boller og cookies (SIF & alle deltagerne i Sørkedalsløpet takker Kikut, United Bakeries og Steenstrup Stordrange for dette). Sørkedalen Brass stilte med 18 medlemmer som underholdt både ifm start og målgang. Saluttkanonen ble brukt flittig ifm start og skapte god stemning. SIF vil sørge for at den puljevise startinndelingen blir bedre organisert til neste år. Tilbakemeldingene fra løperne var gjennomgående meget positive og alle hadde det veldig gøy selv om det bøtta ned. Merk at det til neste år trolig vil bli satt tak på antall løpere på 1000, og det er et antall SIF tar sikte på å nå, så det sikkert lurt å melde seg på alt i juni 2012. Ettersom det var nedbørsrekord under løpet i år, har vi bestilt sol til 4. september 2012, som blir løpsdato i 2012, merk av datoen i kalenderen! Vi sees.


Bilde: fra starten i går [bilde fra Kondis: Kondis-Sørkedalsløpet]

 

NYTT OM POENGBEREGNING I BRANSJE- OG NABOKLUBBKONKURRANSENE:

I poengberegningen i bransjekonkurransen og naboklubbkonkurransen har det blitt trukket fra fem plassiffer i klassene som hadde flest deltakere (for å unngå for stor fordel ved å delta med løpere i klasser med få deltakere, ref info om dette i invitasjonen). Det har blitt foretatt plassiffer justeringer i flg klasser:

M 23 – 29 39
M 30 – 34 42
M 35 – 39 41
M 40 – 44 43

Husk å hensynta dette når dere melder inn plassifferne til løperne deres som skal delta i bransjekonkurransen og naboklubbkonkurransen

De som skal delta i bransjekonkurransen eller naboklubbkonkurransen bes innen fredag 9. september om å sende inn navnet på de tre (to for PE/Venture) løperne som har best plassifre (angi hvilken klasse de løp og plassiffer, evt justert plassiffer), sammen med en angivelse av totalt antall deltagere fra firmaet/klubb, til ingar@steenstrup.no.

Bilder fra Sørkedalsløpet 2010 (kondis.no)

Sørkedalens IF innbyr for 37. gang til Sørkedalsløpet,

tirsdag  6. september 2011.

Fellesstart alle klasser 11 km kl 18.00. Fellesstart alle klasser 3 km kl 18.05.

Sørkedalsløpet er et løp for deg som liker å løpe på stier og i naturen. Det er et løp for hele familien, de fleste tåler 11 km i lett skogsterreng, og for de som synes det er litt langt kan man løpe 3 km på tid, men uten rangering. Over halvparten av strekningen er på små stier med god løpbarhet. Resten er på skogsbilvei (og 250 m av 11 km løypa er på asfalt).

Med start og målgang ved Lokalet i Sørkedalen (500 meter forbi kirken og skolenbuss 41 fra Røa til holdeplass Lokalet), holder det å sette av to timer på ettermiddagen tirsdag 7. september for at hele familien skal kunne delta i et terrengløp, enklere kan det ikke gjøres!

Løypa
11 km går på stier, skogsbilveier og litt asfaltvei i Sørkedalens flotte trimterreng.  Drikkestasjon etter 6 km og ved mål.
Se video fra løypa på YouTube

Trimklasse 3 km i lettløpt løype.

Deltakere
11 km er åpent for alle som er 12 år og eldre pr. 31.12.11

3 km er åpent for alle som er 8 år og eldre pr. 31.12.11

 

Klasseinndeling
Det konkurreres i følgende klasser (K for kvinner og M for menn – alder pr. 31.12.2011)

11 km

K1/M1 12 – 14 år      K9/M9 50 – 54 år
K2/M2 15 – 17 år      K10/M10 55 – 59 år
K3/M3 18 – 22 år      K11/M11 60 – 64 år
K4/M4 23 – 29 år      K12/M12 65-69 år
K5/M5 30 – 34 år
K6/M6 35 – 39 år      K13/M13 70 år og eldre
K7/M7 40 – 44 år
K8/M8 45 – 49 år

3 km:

K21/M21 8 – 14 år
K22/M22 15 år og eldre

3 km er upremierte klasser (kun merke), med vanlig tidtaking og resultatliste i alfabetisk rekkefølge.

Merke/premier
Alle som fullfører tildeles merke.  1. gang bronse, 3. gang sølv, 5. gang gull, 10. gang karaffel, 15. gang glass og 20 års og 25. års trofeet.  Dessuten vanlig premiering i 11 km (ikke premiering i 3 km).

Påmelding / Startkontingent –
påmeldinger må gjøres innen kl 12:00 tirsdag 6. september

11 km     kr 200

3 km         kr 100

For å melde på deltakere til årets Sørkedalsløp, gå til registreringssiden hos Emit, som håndterer påmelding, tidtaking og resultatservice innen kl 12:00 tirsdag 6. september:
>> Online påmelding hos Emit

Etterpåmeldinger
Fra kl 16.00 – 17.00 stevnedagen, mot kontantbetaling på Lokalet av startkontingent med tillegg av kr 100 for 11 km, ikke noe tillegg for 3 km. Alle deltagere bes om å betale via Emit for å unngå problemer med for mange etteranmeldinger på løpsdagen.

Jubileumsfeiring
Vi feirer 125-årsjubileumet med elgsuppe, boller og mineralvann ved mål.

Bransjekonkurranse
Bransjekonkurranse –  for mer info se Bransjekonkurranse>>. Meld på din bransje.
Det er sendt ut invitasjoner til bransjekonkurranse i følgende bransjer i 2011:

• PE / Venturekapitalfirmaer

• Advokatfirmaer

• Bemanningsselskaper

• Eiendomsmeglere

• Revisjonsselskaper

Steenstrup Stordrange utfordrer advokatvirksomhetene i Oslo og omegn til å delta i bransjekonkurranse i Sørkedalsløpet

Testløping
Testløping tirsdag 23. og tirsdag 30. august kl. 18.00.

Utdeling av startnummer
Utdeles på Lokalet på løpsdagen fra kl 16.00 – 17.30.

Spørsmål angående løpet kan stilles til ingar@steenstrup.no