Testløp onsdag 22. august

Det var testløp onsdag med 50 løpere, som meldte tilbake at traseen er bra og at de gleder seg til løpet 4. sept. Baker Hansen var på plass og delte ut speltbrød til alle som gjennomførte testløpet. Velkommen til neste testløp onsdag 29. aug kl 18:00.