Oppfordring til deltakere til testløpet 23. august – kjør forsiktig!

Røa arrangerer triatlon ved Bogstad badeplass for barn og ungdom – vi oppfordrer alle som skal kjøre til Sørkedalen for å delta i testløp om å ta hensyn og kjøre forsiktig. Oppmøte til arrangementet starter ca. 17.30, første start for den yngste gruppen går kl 18:00, deretter ca. 18:30 og den eldste gruppen starter ca. 19:15. Sykling skjer på grusveier i området Bogstad badeplass – Bogstad gård for de yngste. De eldre gruppene sykler en lengre runde hvor de krysser Sørkedalsveien og sykler på grusvei og i terreng rund Hestehagan. Det blir vakter ved vei overgangen og det blir satt opp varsel langs Sørkedalsveien.