Utrolig gode forhold

Det er utrolig gode forhold i trasene. Tørre og meget godt ryddede traseer leder til at vi kommer til å få kanontider på tirsdag. Vi forventer at det kommer til å bli satt løyperekoder.
Bildet er av løpslederen som har vært ut i løypa i dag og ordnet med klopper og satt opp motivasjonsskilt for løperne. Snart på toppen!! Gi gass, langspurt mot mål!!