Reglement for stakefri sone – gjelder landsrennet – 13 år og eldre

Rennets jury har besluttet å innføre sone der bare diagonalteknikk med diagonalbevegelser med både armer og bein er tillatt. I diagonalteknikk er bare en stav i bakken til enhver tid. Alle andre teknikker er ikke tillatt.
Sone vil bli tydelig markert (start og stopp), og funksjonærer samt jurymedlemmer vil sjekke om regelen blir brutt. I tilfelle regelbrudd så vil jury sanksjonere utøveren i henhold til regelboka.