Kretsrenn 9 – 12 år 2013 arkiv

Takk for i år!

Det 40 Lauritz Bergendahls Minnerenn er over. Forholdene i dag har vært kjempefine, med god temperatur og veldig fine forhold i skiløypene. 1024 flotte skiløpere har gjennomførte skirennet. I år brukte vi brikker for første gang på alle deltagerene. Det viste seg å fungere kjempefint. Her finner dere alle tidene.

http://www.emit.biz/races/2013.01.06/Lauritz__Bergendahls__MinnelOEp/resultat/index.htm

Takk til alle deltagere, foreldre, supportere og andre som er med på å lage dette rennet til en stor og hyggelig fest 🙂

Og takk til alle frivillige i Sørkedalen som stiller opp for å gjennomføre dette store arrangementet.

Vi sees igjen i 2014 til det 41. Minnerennet

På vegne av Sørkedalens IF,

Brit Lisa Skjelkvåle, rennleder

 

 

Nyhet 4.1.2013: INFO TIL KLUBBENE/LAGLEDER:        

STARTBRIKKER

I år skal alle startende ha startbrikker. Klassene 9-14 år vil få utdelt brikker i slusen ved start – husk å vær ute i god tid før start (senest 10 min før oppsatt starttid). De som ved påmelding har registrert egen brikke skal benytte denne.
NB ingen kan forlate startslusen etter at brikke er påsatt.

I klassen fra 15 år og oppover vil de som ikke har egen brikke kunne leie dette i sekretariatet (kr 30).

STARTNUMMER

De eldste klassene har nummerserie fra 1001 – 1260 (starttid kl. 10.00 – 11.05) og skal bruke egen brikke.

Klassene G/J14 år og yngre har nummerserie fra 1 – 890 (røde nummerfelt) og vil få utdelt brikke ved start.

STARTTIDER

Gutter 12 år:           Første start kl. 12.45

Jenter 12 år:           Første start kl 13.09

Gutter 11 år:           Første start kl 13.25

Jenter 11 år:           Første start kl 13.50

Gutter 10 år:           Første start kl 14.07

Jenter 10 år:           Første start kl 14.20

Gutter 9 år:            Første start kl 14.28

Jenter 9 år:            Første start kl 14.35

Oppdaterte startlister vil bli lagt ut i løpet av kvelden

Nyhet 3.1.2013. Begge rennene er nå helt fulltegnet. Vi har over 1100 påmeldte løpere, med første start kl 10 og siste 14.40. Starttlistene vil bli lagt ut i løpet av kvelden eller senest i morgen tidlig. Vi tar ikke inn flere etteranmeldinger.

Nyhet 2.1.2013: Løypa for klassene 9-12 år  vil følge den permanente 2 km traseen i Idrettsanlegget til Sørkedalens IF. Vi vil starte å merke løypene på lørdag. Løypene vil bli kjørt natt til søndag. Det er full anledning til å teste løypene på lørdagen. Merk at Sørkedalsrennet går denne dagen slik at det kan være litt vanskelig med parkering (+ at vi tar parkerinsavgift fram til ca kl 12)

Sørkedalens Idrettsforening inviterer til kretsrenn for aldersgruppene 9 – 12 år,
søndag 6. januar 2013. Rennet er klassisk langrenn.

Vi forbeholder oss retten til å stenge påmeldingen tidligere hvis rennet er fulltegnet (maks antall deltagere er 300 stk).

Dette rennet er en del av Laurtiz Bergendahl’s Minneløp, men er forbeholdt for utøvere opp til 12 år, som representerer klubber fra Oslo Skikrets . Det vil bli gitt åpning for utøvere fra andre kretser etter påmeldingsfristens utløp hvis ledig kapasitet.

START
Søndag kl. 12:30: ved Sørkedalen Idrettslokale.

KLASSER
9 år (f.2004), 10 år (f.2003), 11 år (f.2002), 12 år (f.2001) for gutter og jenter

DISTANSE

2 km klassisk, jenter og gutter 9, 10, 11, 12 år. Løypa følger lysløypa i skianlegget for de som ønsker å prøve løypa på forhånd. Vi starter merking av løypa på lørdag. Dere er hjertlig velkomne til å teste løypa på lørdag men vær oppmerksom på at Sørkedalsrennet går denne dagen og at vi tar parkeringsavgift fram til ca 10.30.

 

Hvordan finner vi fram?

Idrettslokalet med skiarena ligger nesten innerst i Sørkedalen. Kjør forbi Bogstadvannet inn forbi kirken, skolen og butikken. dertetter ligger Idrettslokalet på venstre hånd.


 

PÅMELDING
Påmeldingsfristen er onsdag 2. januar 2013 kl. 12.00.  Påmelding kun via www.minidrett.no.

Fra omkring 4. januar vil du finne starttidene på www.minnelopet.no

ETTERANMELDING
Det vil bli åpnet for etteranmelding hvis ledig kapasitet frem til fredag 4. januar kl 12. Bruk samme link som ved ordinær påmelding (se over).  Etteranmeldinger vil ikke komme med i programmet.

TIDTAGING
Det vil bli benyttet EMIT tidtaging med brikker.  Alle får brikker utdelt sammen med startnr.

STARTKONTINGENT
Startkontingenten blir fakturert etterskuddsvis til klubbene med kr. 115 pr deltager. Brikkeleie (kr 15) er inkludert i startkontigenten.
Startkontigenten inkluderer også kr 20 i avgift til Skikretsen. 
STARTNUMMER
Utdeles klubbvis til lagledere på Idrettslokalet fra kl. 9.00 renndagen.

PREMIERING
I henhold til Skiforbundets bestemmelser.  Premieutdeling på Idrettslokalet etter som klassene er ferdig utregnet. Premiering ved målpassering for de to yngste klassene.

RENNLEDER
Brit Lisa Skjelkvåle ,  9169 4004 (mobil)

RENNKONTOR: 22 49 90 39  (torsdag og fredag kl. 18-21, lørdag og søndag kl. 08-18.00) – ikke fast bemanning.

INFORMASJON:
For ytterligere informasjon:  www.sorkedalen.org/sif/minnelopet

eller send mail til minnelop@sorkedalen.org 

VELKOMMEN!