Kretsrenn 9-12 år 2015

Sørkedalens Idrettsforening inviterer til kretsrenn for aldersgruppene 9 – 12 år, søndag 11. januar 2015 Rennet er klassisk langrenn.

 Vi forbeholder oss retten til å stenge påmeldingen tidligere hvis rennet er fulltegnet

(maks antall deltagere er 500 stk).

Dette rennet er en del av Laurtiz Bergendahl’s Minneløp, men er forbeholdt for utøvere opp til 12 år, som representerer klubber fra Oslo Skikrets . Det vil bli gitt åpning for utøvere fra andre kretser etter påmeldingsfristens utløp hvis ledig kapasitet.

START

Søndag kl. 12:30: ved Sørkedalen Idrettslokale.

KLASSER

9 år (f.2006), 10 år (f.2005), 11 år (f.2004), 12 år (f.2003) for gutter og jenter

DISTANSE

2 km klassisk, jenter og gutter 9, 10, 11, 12 år

PÅMELDING

Påmeldingsfristen er mandag 5. januar 2015 kl. 12.00.  Påmelding kun via www.minidrett.no

Søk på LBM Minneløpet hos minidrett.no »

Fra omkring 9. januar vil du finne starttidene på www.minnelopet.no

ETTERANMELDING

RENNET ER FULLTEGNET, INGEN ETTERANMELDING. Det vil bli åpnet for etteranmelding hvis ledig kapasitet frem til fredag 9. januar kl 12. Bruk samme link som ved ordinær påmelding (se over).  Etteranmeldinger vil ikke komme med i programmet. MERK:  Dobbel startkontingent ved påmelding etter påmeldingsfristen.

STARTKONTIGENT

Startkontingenten blir fakturert etterskuddsvis til klubbene med kr. 100 pr deltager. Satsene inkluderer kr 20 i avgift til Skikretsen.

STARTNUMMER

Utdeles klubbvis til lagledere på Idrettslokalet fra kl. 09.00 renndagen.

PREMIERING

I henhold til Skiforbundets bestemmelser.  Premieutdeling på Idrettslokalet etter som klassene er ferdig utregnet. Premiering ved målpassering for de to yngste klassene.

RENNLEDER:                                  

Brit Lisa Skjelkvåle ,  9169 4004 (mobil)

RENNKONTOR: 22 49 90 39  (torsdag og fredag kl. 18-21, lørdag og søndag kl. 08-18.00) – ikke fast bemanning.

INFORMASJON: 

For ytterligere informasjon:  www.sorkedalen.org/sif/minnelopet

KONTAKT:

Kontakt oss på epostadresse: minnelop@sorkedalen.no