Alt om kretsrennet 2023

Klar ferdig gå!

Inviterer til kretsrenn for aldersgruppene 9 – 12 år,

søndag 8. januar 2023
Rennet er klassisk langrenn.

Vi forbeholder oss retten til å stenge påmeldingen tidligere hvis rennet er fulltegnet
(maks antall deltagere er 700 stk).

Dette rennet er en del av Lauritz Bergendahl’s Minneløp, men er forbeholdt for utøvere opp til 12 år, som representerer klubber fra Oslo Skikrets . Det vil bli gitt åpning for utøvere fra andre kretser etter påmeldingsfristens utløp hvis ledig kapasitet.

START

Søndag kl. 12:30: ved Sørkedalen Idrettslokale.

 

KLASSER

9 år (f.2014), 10 år (f.2013), 11 år (f.2012), 12 år (f.2011) for gutter og jenter

DISTANSE

2 km klassisk, jenter og gutter 9, 10, 11, 12 år

PÅMELDING

Påmeldingsfristen er onsdag 4. januar 2023 kl. 12.00.  Påmelding kun via www.minidrett.no.   

Fra omkring 5. januar vil du finne starttidene på www.minnelopet.no

ETTERANMELDING

Det vil bli åpnet for etteranmelding hvis ledig kapasitet frem til fredag 6. januar kl 12. Bruk samme link som ved ordinær påmelding (se over).  Etteranmeldinger vil ikke komme med i programmet. 

STARTKONTIGENT

Startkontingenten blir fakturert etterskuddsvis til klubbene med kr. 130 pr deltager. Satsene inkluderer kr 25 i avgift til Skikretsen.

STARTNUMMER

Utdeles enkeltvis til deltager på Idrettslokalet fra kl. 09.00 renndagen.

PREMIERING

I henhold til Skiforbundets bestemmelser.  Premieutdeling på Idrettslokalet etter som klassene er ferdig utregnet. Premiering ved målpassering for de to yngste klassene. 

RENNLEDER:                              

Erik Eiklid, 907 32 566 (mobil)        

RENNKONTOR: 22 49 90 39  (lørdag 11-13 og søndag kl. 09-16.00) – ikke fast bemanning.

INFORMASJON: 

For ytterligere informasjon:  https://www.sorkedalen.no/minnelopet/

eller send mail til minnelop@sorkedalen.no

VELKOMMEN!