Velkommen til SIF Årsmøte 14 mars 2017

  Til SIF Medlemmer over 15 år på møtetidspunkt, distribuert på e-post i henhold til e-post registrert i medlemsregisteret / MinIdrett. OBS – OBS Viktige saker!

Sett av datoen! 14 mars kl 2000

Innkalling til SIFs årsmøte 2017

Sted: Sørkedalen Idretts- og Bygdehus, Lokalet

Tid: Tirsdag 14. mars 2017 kl. 20.00

Agenda: 1.Godkjenning av de stemmeberettigede

2.Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

3.Valg av dirigent og sekretær samt 2 til å underskrive protokollen.

4.Behandle idrettsforeningens årsmelding med utvalgsmeldinger som fremgår av Sørkedølen nr 1 2017.

5.Behandle idrettsforeningens regnskap i revidert stand.

6.Behandle forslag og saker. a)Behandle forslag om å endre § 15-10-b i SIF’s lover b)Behandle forslag om ny samarbeidsavtale med Skiforeningen c)Behandle forslag om p-avgift på Lokalet

7.Behandle årsberetning, regnskap og budsjett for Husstyret

8.Behandle innkomne forslag og saker.

9.Fastsette medlemskontingent.

10.Vedta idrettsforeningens budsjett.

11.Behandle idrettsforeningens organisasjonsplan med endringsforslag

12.Foreta valg i henhold til vedtatte lover – jf § 15. Sakspapirer vil bli distribuert i Sørkedølen minst en uke før årsmøtet.

Innkomne forslag må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, og kan sendes til erling.da@gmail.com

Revidert agenda og fullstendige sakspapirer vil bli distribuert på SIF’s hjemmeside, samt utlagt på Landhandelen.

Kaffe, kaker og brus blir servert! Og kanskje en øl, når møtet er hevet! Vel møtt!

 

[embeddoc url=»http://www.sorkedalen.no/idrettsforeningen/wp-content/uploads/2017/02/Innkalling-årsmøte-2017.pdf» download=»all»]