Trening i våre skiløyper

Informasjon til klubber som ønsker å trene i skiløypene til Sørkedalens Idrettsforening

Vi ønsker i utgangspunktet alle klubber fra kretsen velkomne til å
trene i våre løyper, med unntak av
tidspunkter hvor løypene er
leid ut eksklusivt til andre.
Her er en oversikt over når man kan
trene i våre løyper, og når de skal anses for å være reservert:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag / Søndag

Før 18.00 Trening for alle. Ta hensyn til yngre løpere.

Før 18.00 Trening for alle. Ta hensyn til yngre løpere.

Reservert til renn og utleie.

Før 18.00 Trening for alle. Ta hensyn til yngre løpere.

Trening for alle. Hele dagen J

Reservert til renn og utleie.

18.00 – 20.00 reservert trening for RØA.

18.00 – 19.30 reservert trening for SIF.

 

18.00 – 19.00 reservert trening for SIF.

 

 

Etter 20.00 trening for alle.

Etter 19.30 trening for alle.

 

19.00-21.00 reservert trening for RØA.