Sørkedølen

Sørkedølen er SIFs medlemsblad som sendes gratis ut til alle medlemmer av SIF. Utkommer 2 ganger i året.

Ansvarlig redaktør: Formann

Ansvarlig design: stian.brathen@mac.com


Hvordan bidrar du til Sørkedølen?

Send artikler og bilder til en i styret.

TIPS – Skriv rett etter aktiviteten – da går det så mye

greiere. Send det som e-post, sms hva som helst!

Vi trenger bilder!

Send bilder, innhold med bilder vil bli prioritert.

NB! Ikke legg bilder i word-dokumenter (det straffer seg) eller

annet, send originalbilder i høyeste mulige oppløsning pr. mail

til formannen eller stian.brathen@mac.com.


Priser for annonsering

I Sørkedølen:

Helside i 4 nummer kr 3000,-

Helside i ett nummer kr 1500,-

Halvside i 4 nummer kr 2000,-

Halvside i ett nummer kr 1000,-

Opplag ca 500 stk

I programheftet for LBM og SR:

Helside kr 1000,-

Halvside kr   500,-

Kvartside kr   300,-

Opplag ca 5000 stk