Kringle, kaker og Årsmøte for 2022

 

Velkommen til hyggelig årsmøte. Vi starter med enkel servering av bakst og kaffe. Årsmøte avholdes fra 2000. 

Oppdatering: ingen inkomne saker, men det er nok å gå gjennom for det. Håper vi ser så mange som mulig der. Se vedlagte Årsmøtepapirer.

Vel møtt!

Hovedstyret