Kontakt

STYRET

Leder                       Erling David-Andersen               erling.da@gmail.com

Nestleder                Tone Juel                                        tonejuel@hotmail.com 

Kasserer                  Victoria Fearnley Landmark     victoriafearnley@gmail.com 

Sekretær                  Birte Kulberg                                birte@pluss-agenturer.no

Aktivitetsutvalget       Runar Grøttumsbraaten        bjorkehavna1@gmail.com

Barneidrettsutvalget Tone Juel                                   tone.juel@tekna.no

Anleggsutvalget           Thorbjørn Kristoffersen        thorbjornkr72@gmail.com

Fotballutvalget        Kristian Bjelkerud                      kristian.bjelkerud@hotmail.com

 


Andre viktige tillitsverv og kontaktdata i SIF:

Utleie av Lokalet, kontakt vaktmester: Helge Johansen johans-a@online.no

Redaktør Sørkedølen: Stian Bråthen                                 stian.brathen@mac.com

Salg av SIF treningsdresser: Birte Kulberg                       birte@pluss-agenturer.no

Medlemsregister/fakturering: Birte Kulberg                   birte@pluss-agenturer.no

Grenaderen           Edvard Aaby                                          e.aaby@fearnleys.no


Arrangementsledere:

Sørkedalsløpet –                                Nina Grønvold             nina@skansebakken.no

Lauritz Bergendahl Minneløp:      Erik Eiklid                    ege@live.no

Sørkedalsrennet:                               Siv Tharldsen             Siv.Tharaldsen@egmont.com