Informasjon til klubber som ønsker å trene i skiløypene til Sørkedalens Idrettsforening

SIF og RØA har til nå brukt mer enn 300 dugnadstimer til å produsere snø sammen med Skiforeningen, samt mer enn 1000 timer til løyperydding – bare i 2016. Dette til glede for oss alle. For at alle skal bli fornøyd har vi fordelt bruken i henhold til denne bruksplanen.

Vi ønsker i utgangspunktet alle klubber fra kretsen velkomne til å trene i våre løyper, med unntak av tidspunkter hvor løypene er leid ut eksklusivt til andre. Her er en oversikt over når man kan trene i våre løyper, og når de skal anses for å være reservert:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag / Søndag

Før 18.00 Trening for alle. Ta hensyn til yngre løpere.

Før 18.00 Trening for alle. Ta hensyn til yngre løpere.

Reservert til renn og utleie.

Før 18.00 Trening for alle. Ta hensyn til yngre løpere.

Trening for alle. Hele dagen J

Reservert til renn og utleie.

18.00 – 20.00 reservert trening for RØA.

18.00 – 19.30 reservert trening for SIF.

 

18.00 – 19.00 reservert trening for SIF.

 

 

Etter 20.00 trening for alle.

Etter 19.30 trening for alle.

 

19.00-21.00 reservert trening for RØA.