Høstskiskole

Velkommen på Høstskiskole i Holmenkollen.

Vedlagt er invitasjon til Høstskiskole i Holmenkollen.
Et fint tilbud til medlemmene født mellom 2000 og 2005.