Informasjon til klubber som ønsker å trene i skiløypene til Sørkedalens Idrettsforening

SIF og RØA har til nå brukt mer enn 300 dugnadstimer til...