Bli medlem – priser og typer

Sørkedalens idrettsforening har fire betalende former for medlemskap:

Barnemedlem kr 250,-

Hovedmedlem kr 400,-

Familiemedlemskap kr 450,-

Veteranmedlem kr 200,-

Livsvarig medlemskap kr 8000,-

Barn er inkludert i familiemedlemskap inntil fylte 25 år.

Treningskontingenten for barn er kr 450,- i halvåret. Barn kan da delta på alle tilbud gjennom året, dvs fotball, barmarkstrening, langrenn og sykling.

Treningskontingenten for voksne (Dametrimmen og Pondustrimmen) er for tiden også 450 kroner semesteret, men Veteranmedlemmer betaler kr 200,-

Er du mellom 18 og 25 og bor du fortsatt hjemme?