Årsmøte Sørkedalens Idrettsforening – UTSATT

ÅRSMØTE PAPIRER ER HER:

http://www.sorkedalen.no/idrettsforeningen/wp-content/uploads/2020/03/Årsmøtepapirer-SIF-2020.pdf

Sted: Sørkedalen Idretts- og Bygdehus, Lokalet

Tid:  Tirsdag 17. mars 2020 kl. 20.00 UTSATT. Ny dato vil bli avertert på et senere tidspunkt.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være innsendt Hovedstyret senest 2 uker før årsmøte i.h.t. vedtekter. Vennligst send forslag til Leder på e-post: Erling.da@gmail.com

Dette for at de skal rekke fremlegges alle medlemmer i forkant av møtet.

Agenda:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent og sekretær samt 2 til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettsforeningens årsmelding med utvalgsmeldinger
 5. Behandle årsberetning, regnskap og budsjett for Husstyret
 6. Behandle idrettsforeningens regnskap i revidert stand.
 7. Behandle innkomne forslag og saker, herunder styrets egne forslag.
 8. Fastsette medlemskontingent.
 9. Vedta idrettsforeningens budsjett.
 10. Behandle idrettsforeningens organisasjonsplan med endringsforslag
 11. Foreta valg i henhold til vedtatte lover – jf § 15.

Sakspapirer vil bli distribuert minst en uke før årsmøtet. Det forutsettes at møte-deltakerne har gjort seg kjent med sakspapirene.

         Det vil bli enkel servering – og kanskje en overaskelse – Følg med!

Vel møtt!                                         

Hovedstyret