Anlegget

SIF leier ut anlegget (bane og løyper), idrettslokalet (gamlestua og Bergendahlsstua) med fasiliteter. For avtaler og forspørsler kontakt vaktmester.

 

Utleie av Lokalet, kontakt vaktmester:   

  Helge Johansen      johans-a@online.no     mobil: 48222273