Holen

  Holen 2009 før rehabiliteringen startet

Holen høsten 2022 ferdig restaurert

Om kort til vil vi legge ut flere bilder fra Holen, før, under og etter restaurering. 

Holen er en gammel husmannsplass  under Voksen beliggende nederst i Wyllerløypa i Sørkedalen. Den ble fraflyttet 1977 og var i meget dårlig forfatning. Historielaget fikk opprettet Holenstiftelsen som fikk i oppdrag og sette plassen tilbake til sin opprinnelige stand. De har gjennom de siste årene gjort en formidabel jobb, skaffet penger og fått gjennomført rehabiliteringen. En del gjenstår, men Holen er nå i en slik stand at den kan tas i bruk til passende aktiviteter. I løpet av 2022 regner vi med å ha på plass en stall, flyttet fra en annen plass i Sørkedalen. 

Historielaget takker Holenstiftelsen for godt utført arbeide så langt og ønsker lykke til videre!