Gårder og plasser

Her vil du finne en kort presentasjon av gårder og plasser i Sørkedalen, Nordmarka, Voksen og Røa. I første omgang vil du finne de største gårdene, men etter hvert vil alle nåværende og tidligere gårder og plasser bli å finne her. Skulle du finne opplysninger her som er feil eller noe du mener bør med, vennligst ta kontakt. Knappene markeres med blått når lenken er klar. 

Abbedskog

Bakk

Bjerke

Bygningen

Dølebråten

Elveli

Falla

Goslungen

Grøttum nedre

Hadeland

Holtet u. Bogstad

Jarbakken

Kamphaug

Langlia

Lønnås

Melum u. Voksen

Nordal

Pipenhus

Ringerike

Sandbråten

Smed-Åmot

Stubberud

Tangen

Zinober

Ullevålseter

Vasbakken

Ødegården u.Voksen

Ågardslien

Aspeskogen

Bakken

Bjerkodden

Berget

Dølerud

 

Finnerud

Gran

Grøttumsbråten

Haga

Holtet u. Røa

Jegersborg

Kjelsås

Langås

Lørenseter

Melum u.Røa

Norderud

Pinsli

Røa

Sandungen

Smedstua

Stubberudberget

Torvet

 

 

Venner

Ødegården u. Røa

Åmot

 

 

Bekken

Blankvannsbråten

Berger nordre

 

 

Fiskodden

Granli

 

Hakloa

Hullet vestre

Jordbråten

Kullhuset

Liggern

 

Moen

 

Portstuene

Røa Sag

Skansebakken

Solbakken

Stubberudbråten

Trehørningen

 

 

Vennerbråten

Øverli

Årnes

 

Bergendal

Bogstad

Bjørnsgard

 

 

Foengen

Gravdal

 

Haugseter

Hullet østre

 

 

Luggerud

 

Murstuen

 

 

 

Skrubsdal

Solberg

Stubberud østre

Tømte

 

 

Vennerhagen

Øvreseter

Åsen

 

Berg

Brenna

 

 

 

Fortjernbråten

Grindbakken

 

Himstad

Holtestue

 

 

Lyse

 

Myra

 

 

 

Skuggen

Storbråten

Stukjensmoen

 

 

 

Venneråsen

 

Berger

Bråten u.Bogstad

 

 

 

Fyllingen

Guttormstuen

 

Himstad

 

 

 

Lysebråten

 

Myrås

 

 

 

Slaktern

Strøm

Svartorseter

 

 

 

Vindernseter

 

Bjelkerud

Bråten u.Voksen

 

 

 

Frønsvollen

Grøttum

 

Holen

 

 

 

Løkeberg

 

 

 

 

 

Slora

Strømsbråten

Svarverud

 

 

 

Voksen

 

Liste med alle nummerhenvisningene på kartet finner du lenger ned på siden.