Folketellinger og kirkebøker

Her vil det komme avskrifter av folketellinger og kirkebøker for Sørkedalen og Nordmarka. Foreløpig er disse klare:

 

Kirkebøker:

Folketellinger og manntall:

 

Teksten er forsøkt skrevet mest mulig lik det som står i originalkildene. Alle felt i tabellene kan selekteres og sorteres for å lette søk. Tilleggsinformasjon som ikke står i kildene er skrevet i parentes. Dette gjelder i hovedsak presisering av gårder når det oppgis for eksempel Bogstadeie eller Vokseneie. Hvis navnet på plassen er kjent, er denne skrevet i parentes bak, f. eks. Bogstad (Strøm), hvis det står Bogstadeiet i originalkilden, men vi vet med sikkerhet at plassen er Strøm.