Gårder i Sørkedalen

Skuggen

Øvre (nordre) Skuggen

Nedre (søndre) Skuggen

Skuggen ligger i dalsenkningen mellom Bogstadvannet og Voksenåsen, tett ved den gamle hovedveien (byveien) til Sørkedalen. Det er vel trolig beliggenheten under Voksenåsen som har gitt plassen navnet Skuggen. Plassene er bevart helt opp til vår tid og fremstår i dag som riktig idylliske og sjarmerende. Det ble tidlig to plasser, øvre og nedre, men ofte med flere familier pr. plass. Plassene var små og ga dårlige vilkår. Således var det i 1843 tre familier (to husmenn og en enke) med til sammen 17 personer. For alle sammen – dvs. hovedpersonene og en daglønner som var inderst hos enken – er det notert den lakoniske kommentaren «daarlige kaar» i manntallet. Vi vet med sikkerhet at det har vært bosetning på Skuggen fra tidlig på 1800 tallet, men det kan ha vært lenger. Skuggen var husmannsplass under Bogstad, men ut på 1900 tallet ble plassene bolig for arbeidere og pensjonister på Bogstad. Skuggen eies nå av Oslo kommune.

Brukere av Skuggen:

Skuggen (usikkert hvilket bruk)
 • – 1815                              Peder Knudsen (før 1787 – 1815) g.m. Kari Pedersdatter (c. 1782 – etter 1832)  
Skuggen nedre
 • Før 1828 – etter 1843     Lars Nilsen (1798 – 1872) g.m. Dorthe Pedersdatter (c. 1806 – etter 1843)
 • 1861 – 1865                        Ubebodd
 • c. 1870 – 1907                    Hans Andersen (1841 – etter 1907) g.m. Martine Olsdatter (1843 – etter 1907)
 • 1907 –  etter 1910             Karelius Johansen (1866 – etter 1910) g. m. Inga Mathilde Larsdatter (1870 – etter 1910)
 • 1914                                     Rudolf Johansen (1888 – 1964) g.m. Kristine Johanne Thorvaldsdatter (1888 -1970)
 • Før 1917 – 1932                 Kristian Kristiansen (1871 –  ? ) g.m. Thora Jakobsdatter ( 1879 –  ?)
 • 1932 – 1948                         Ubebodd
 • 1948 – 1959                         Reidar Adolf Årnes (1914 – 1969) g.m. Ninnie Sigrid Mathilde Thoresen(1917 – 2011)
Skuggen øvre
 • 1828 – 1834                        Ole Olsen ( c. 1775 – 1834) g.m. Kari Halvorsdatter (c. 1788 – 1854)
 • 1834 – 1870                        Ole Johannesen (c. 1806 – 1870) g.m. Marte Olsdatter (1799 – 1881)
 • 1870 – c. 1877                    Christian Pedersen (1830 – ) g.m. Maren Sørine Jensdatter (1840 – )
 • c. 1877 – 1935                    Kristian Fredriksen (1851 – 1939) g.m. Karen Jørgensdatter(1856 – 1929)