Bilder

Her ligger en lenke til mange av de gamle bildene fra Sørkedalen og Marka som vi har samlet gjennom 25 år. Vi er i gang med å sortere og skanne bildene. Disse blir gruppert og løpende lagt ut i vår database. Her vil du også finne en mengde bilder lagt ut av andre historielag i Oslo. Du kan velge å søke på Sørkedalen historielag eller på hele basen fra alle lag. 

Bildene er Sørkedalen historielags eiendom og må kun brukes etter avtale.

Har du nye opplysninger om bilder her, er det fint om du tar kontakt. Det samme gjelder om du har liggende gamle bilder du gjerne deler med oss. Bildene får du tilbake etter skanning.

Lenger ned på siden finner du noen av de bildene som ligger å databasen.