Sørkedalens bosetningshistorie

Hjem Avskrifter Diverse Kart Historie Gårder og plasser Nordmarka Personer Andre plasser Oppdateringer


  Personer  
 

Denne siden gir en inngang til Sørkedalens bosettingshistorie via navnene på menneskene som har bodd på gårder og plasser i dalen. Det vil typisk være en hjelp i de tilfeller hvor man ikke er sikker på hvilken gård/plass personene er omtalt under.

Personregisteret gir opplysninger om for-, mellom- og- etternavn, fødselsår, navn på foreldre, gård/plass hvor vedkommende er omtalt som barn (med klikkbar link til gården/plassen), gård/plass hvor personen selv er omtalt som gift og med egen familie (med klikkbar link til gården/plassen), samt ev. opplysninger om andre gårder/plasser/steder i dette området eller på fjernere steder som personen er omtalt (også her med klikkbar link til gården/plassen/stedet i en del tilfeller). Se eksempel nedenfor;

Fornavn Farsnavn F-år Fars fornavn Fars farsnavn Mors fornavn Mors farsnavn Foreldre omtalt Selv omtalt Andre plasser
Ragnhild [Randi] Gulbrandsdtr 1741 Gulbrand Eriksen Mari Paalsdtr Tangen Tangen [vestre] Kraaka u/Fossum i Ø.Bærum

Personregisteret er lagt ut i to sorteringsvarianter, samt som excel-fil med filtrerings- og sorteringsmuligheter. Linkene vil også fungere om man laster ned filene lokalt og benytter de f.eks. fra excel (som er det verktøy den er produsert i).


  1. Personregisteret sortert på fars fornavn og deretter på fars farsnavn og så til slutt etter eget fornavn (samler søsken). I praksis det samme som sortering etter etternavn (patronymikon). Sortering direkte etter eget farsnavn ville ført til forskjellig sortering mellom menn og kvinner pga. sen/dtr endelsene

  2. Personregisteret sortert på fornavn og deretter på farsnavn og så til slutt etter fødselsår

  3. Personregisteret som excel-fil som kan sorteres og struktureres/behandles etter behov. Høyreklikk og velg "lagre mål som" eller "Save target as" 

Filene er ganske store og kan ta litt tid å laste opp.