Sørkedalens bosetningshistorie

Hjem Avskrifter Diverse Kart Historie Gårder og plasser Nordmarka Personer Andre plasser Oppdateringer


 

Diverse kart

  Klikkbart kart over Sørkedalen  
 

 

Kart over Akerskoger fra 1737 som er gjengitt i P.Blix "Bidrag til Oslo-skogenes historie" fra 1939. Kartet er nok laget 1939 som et forsøk på rekonstruksjon av situasjonen i 1737

Akerskoger 1737 (fra Blix 1939)

Uklar datering men trolig omkring 1800. Kartet er skannet inn (av undertegnede) fra en bok. Utrolig nok så husker jeg ikke hvilken! Kommer nok på det etter hvert ..

Bogstad-vannet med omegn fra c.1800 (usikker datering)

Utdrag fra Aggershus amtskart fra 1827 av Ramm og Munthe. Eier er Statens kartverk. Kartet er i sin helhet tilgjengelig på DIS Norges web-sider (avtale med kartverket) og i Kartverkets online kart "Norgesglasset". Velg der historiske kart. Originalen er på 16 mb ...

Utdrag, Sørkedalen, fra Amtskart 1827 (fra Statens kartverk, ref. avtale med DIS Norge)

Kartet er et vanlig turkart og kopiert fra www.turweb.net (som drives av Anne-Marit og Øyvind Bondkall fra Oslo). De har skannet inn kartet og gjort det tilgjengelig på turweb'en sin.. Vi takker for lånet!

Turkart Sørkedalen ca.1900 (fra www.turweb.net)

Kartet er et vanlig turkart og kopiert fra www.turweb.net (som drives av Anne-Marit og Øyvind Bondkall fra Oslo). De har skannet inn kartet og gjort det tilgjengelig på turweb'en sin .. Vi takker for lånet!

Turkart Nordmarka syd fra 1940 (fra www.turweb.net)