Sørkedalens bosetningshistorie

Hjem Avskrifter Diverse Kart Historie Gårder og plasser Nordmarka Personer Andre plasser Oppdateringer

 


 

Oppdateringer ....

 
 

13.november.2012

  • Sørkedalssidene er nå oppe igjen på ny server etter noen måneders nedetid.
  • En del mindre endringer ift korrigering av linker og forklarende tekst.

 

 

 

Erik L. Grøttum (grottum.erik@getmail.no)