Sørkedalens bosetningshistorie

Hjem Avskrifter Diverse Kart Historie Gårder og plasser Nordmarka Personer Andre plasser Oppdateringer


  Nordmarksplassene  
 

Plassene i Aker-delen av Nordmarka (altså dagens Oslo) er ikke dekket like bra som Sørkedalen. "Dekningsgraden" er dessuten best i områdene nærmest Sørkedalen. Det er i noen tilfelle vanskelig å trekke grensene mellom Sørkedalen og Nordmarka, men jeg har latt Svartorsæter og Finnerud tilhøre Sørkedalen, og latt f.eks. Slaktern, Blankvannsbraaten og Langlia tilhøre Nordmarka.