Sørkedalens bosetningshistorie

Hjem Avskrifter Diverse Kart Historie Gårder og plasser Nordmarka Personer Andre plasser Oppdateringer


  Gårder og plasser  
 

Sørkedalen er ingen stor dal. Den ligger i utkanten av Aker og har alltid vært perifer ift. sentrum. Grensene for hva som omfattes av Sørkedalen har også skiftet gjennom tidene. Voksen gård - som var en av de største i Aker - oppfattes vanligvis som grensen mot sør, men også Røa-gårdene har tidligere vært regnet med til dalen. 

Tabellen viser 17/1800-tallets navnegårder (matrikkelgårder) med tilhørende bruk og plasser. Merk at noen bruk og plasser gjennom tidene varierte ift. hvor de hørte hjemme eller ble "nevnt til". Da nesten alle gårder i dalen etter hvert var eid av Bogstad-godset, så hendte det at også opprinnelig "egne" gårder ble kalt Bogstad-eie. Rekkefølgen er fra sør til nord begynnende i sør-øst, for deretter å krysse elven og følge dalen nordover på vestsiden og tilbake sørover langs østsiden. Dette var den vanlige rekkefølgen bl.a. ifm. folketellingen 1801. Klikk her for en alfabetisk listing av gårder og plasser.

Merk også gårdsklassebetegnelsene som er hentet fra manntallene 1666, 1723 og 1762. Dette var primært en skatteklassering og sier derfor mye om gårdenes verdi. Fullgaard = Full skatt, Halvgaard = 1/2 skatt, Ødegaard = 1/4 skatt og Rydningsplass (opprinnelig) ingen skatt, etter hvert 1/8 skatt 

Gårder Gårdsklasse Tilhørende plasser og bruk
Røa Røa nordre: Ødegaard 1666, 1723 og 1762, Røa søndre og mellem; Rydningsplass 1723-1762 Røa nordre, Røa søndre, Røa mellom [Mellum], Røa Ødegaard, Røa sag, Røa østre, Røa vestre (del av søndre) Røa østre (del av søndre), Holtet [Holtesaga] Svingen, Luggerud
Voksen Fullgaard 1666, 1723 og 1762

Voksen vestre, Voksen østre, Braaten (u/Voksen), Melum, Ødegaarden, Jarbakken, Vasbakken, Holen, Jordsbraaten, Kullhuset, Fiskodden, Bjerkodden, Bjerke, Svarverud, Dølerud, Langaas, Myra, Bakken, Gravdal, Guttormstuen, Grindbakken, Torvet

Bogstad

Halvgaard 1666, 1723 og 1762 Jegersborg, Portstuene, Braaten (u/Bogstad), Holtet, Storbraaten, Bakk, Zinober, Skuggen, Murmesterstuen, Holtestuen, Norderud, Himstad
Strøm Ødegaard 1666, 1723 og 1762 Strømsbraaten
Tangen Ødegaard 1666, 1723 og 1762 Tangen søndre, Tangen vestre, Tangen nordre  
Aarnes   Rydningsplass 1666 og 1762 Aarnes lille
Solberg Rydningsplass 1666, 1723 og 1762 Solberg søndre, Solberg nordre, Solberg vestre, Solberg østre
Stubberud Rydningsplass 1666 og 1762 Østre Stubberud (se Østre Hullet), Lønaas, Falla, Bygningen, Bekken, Stubberudbraaten, Stubberudberget, Nordal

Venner

Rydningsplass 1666, 1723 og 1762 Venner søndre, Venner nordre, Sandbraaten, Dølebraaten, BergerVennerhagen, Skrubsdal, Venneraasen, Skansebakken, Vennerbraaten (nordre Berger)

Lyse

Rydningsplass 1666, 1723 og 1762 (Øvre og Nedre Lyse listet separat) Lyse nedre, Lyse nordre, Lysebraaten, Bergendal, Løkeberg, Kjelsaas, Lyse øvre, Slora, Aspeskogen
Aamodt Ødegaard 1666, 1723 og 1762 Aamodt nordre, Aamodt søndre, Vestre Hullet (dagens Berg og Granli), Gran, Gran øvre, Gran nedre, Pipenhus, Haga, Sme'Aamodt (dagens Solbakken)
Østre Hullet   Rydningsplass 1666 og 1762 Tidligere Østre Stubberud (dagens Elveli og Øverli), Aasen

Brenna

Rydningsplass 1666 (Ødegaard 1723 og 1762 sammen med Tømte)
Tømte Rydningsplass 1666 (Ødegaard 1723 og 1762 sammen med Brenna)

Grøttum

Rydningsplass 1666, 1723 og 1762 Grøttum nedre, Grøttumsbraaten, Smedstua
Pinslie   Rydningsplass 1666 og 1762  
Hadeland Rydningsplass 1666, 1723 og 1762  
Ringerike Ødegaard 1666, 1723 og 1762 Bjelkerud
Svartorsæter   Myraas

Alfabetisk oversikt over gårder og Plasser i Sørkedalen og Nordmarka;

Merk at betegnelsen u/ (for "under") ikke nødvendigvis gjelder i dag. De fleste av plassene i Sørkedalen ble frikjøpt fra Løvenskiold omkring midten av 1900-tallet. "Under" er derfor en indikasjon på stilling/status slik det var på 16/171800-tallet.