Sørkedalens bosetningshistorie

Hjem Avskrifter Diverse Kart Historie Gårder og plasser Nordmarka Personer Andre plasser Oppdateringer


 

Diverse informasjon; artikler, bilder, generell informasjon, slektsoversikter etc

 
  Formålet med denne web-siden er å lage en felles inngangsport til utdypende informasjon på Sørkedalens bosettingshistorie. Med utdypende informasjon menes artikler, bilder, slektsoversikter etc. Den samme informasjonen er stort sett også tilgjengelig via linker f.eks. i gårds- og bruksoversikten

Bilder/fotografier

[Merknad om gjengivelse/eierskap: Bildene som gjengis er enten godkjent av eierne eller er allment tilgjengelig på internett uten merknader om at gjengivelse ikke er tillatt. Hvis noen (primært eierne) skulle ha innvendinger til framvisningen på web-sidene, så vil de selvfølgelig bli fjernet omgående]

Anders Isaksen 1823-1898 og Ingeborg Torsdtr 1823-1901 fra Grøttum. Det er 3 bilder; et familiebilde av Anders og Ingeborg med sin eldste sønn Emil (1857-1931). Bildet er trolig tatt i 1858. Bilde nr. 2 og 3 er portretter av Anders og Ingeborg på sine gamle dager, antagelig fra 1890-årene Eier av fotografiene er Ester Grøttum.
Peder Hansen 1831-1905 og Ingeborg Iversdtr 1831-1919 fra nordre Solberg og deres eldste datter Karoline Pedersdtr 1859-1932 (+ en uidentifisert mann til venstre). Bildet er trolig tatt i 1890-årene. Peder og Ingeborg er så langt ikke omtalt under gårds- og brukshistorien, men det er derimot deres foreldre på hhv. Vestre Hullet og Kjelsaas Eier av fotografiet er Ingar Finstad
Johan Fredriksen 1863-1951 født på Østre Portstue u/Bogstad, og hans første kone Agnes Gunvilde Sørensen 1865-1896 fra Kristiansand. Familien er så langt ikke omtalt under gårds- og brukshistorien Eier av fotografiene er Dag Fredriksen
Nordal i Sørkedalen ca.1905. Bildet er hentet fra Sørkedalen historielags artikkel om Nordal i medlemsbladet "På stubben" nr.8. Hentet fra "På stubben" nr.8
Grøttum ca.1930. Bildet er hentet fra nettet et eller annet sted og ligger altså allment tilgjengelig. Dessverre glemte jeg i sin tid å notere hvem som eier fotografiet Ukjent
Familien Nordli fra Østre Bærum ca.1904 (bilde 1). Inga Pauline Jansdtr 1879-1972 (til høyre i bildet) var fra Skrubsdal u/Venner og ble ca.1900 gm. Kristian Larsen 1855-1934 fra Nordli gård (utskilt fra Hosle). Det er hans gamle far - Lars Kristoffersen 1817-1905 som sitter til venstre. Barna er Anna Nordli 1901-1975 og Lars Nordli 1903-1974. Bilde 2 er av Inga Pauline på sine eldre dager Eier av fotografiene er Svein Olav Urstad
Sørkedalen kirke (tidligere Sørkedalen kapell). Kirken ble bygget 1863-1865 og innviet 1865. Sørkedalen fikk dermed redusert kirkeveien betraktelig da det fra Sørkedalen kirke er omkring 15 km. til Vestre Aker kirke (åpnet 1855) og omkring 20 km. til Gamle Aker som var kirken de benyttet fram til 1855. Det første bildet er tatt av C.C. Thomhav og udatert. Det andre bildet er tatt av Anders Beer Wilse i 1920 Eier av fotografiene er Folkemuseet
Voksen gård sett fra sør-vest omkring 1910 (omtrent der Ekraveien ligger i dag). Dette ifølge Ullern historielag sine web-sider hvor bildet er hentet fra. Historielaget har også en tilhørende billedtekst; "På bildet her, som er tatt av Johannes Woxen rundt 1910, er lite av bebyggelsen som vi nå finner i Ekraveien bygget. Voksen gård ligger øverst i bildet og Linhusveien går ned til Linhuset som lå i området bak mannens hode." Fotografiet er kopiert fra Ullern historielags web-sider
Voksen gård 1932. Det første bildet viser stabburet og låven og det andre bildet hovedbygningen Eier av fotografiene er Folkemuseet
Røa nordre (udatert). Dette ifølge Ullern historielag sine web-sider hvor bildet er hentet fra. Historielaget har også en tilhørende billedtekst;  "Nordre Rød gård. Gården lå der hvor Coop ligger i dag. Sørkedalsveien gikk opp til høyre for gjerdet på bildet. Hva anledningen er, er usikkert, men her er tjenestefolket, hestene og gårdeieren stilt opp for fotografen." Fotografiet er kopiert fra Ullern historielags web-sider
Søndre Solberg (udatert) Eier av fotografiet er Folkemuseet
Øvre lyse 1957 Eier av fotografiene er Folkemuseet
Utsikt fra Tryvannshøgda mot Sørkedalen. Begge bildene er tatt av Anders Beer Wilse i hhv. 1918 og 1925. Merk hvor stort areal som er tatt i bruk til åker og eng (kulturlandskap) Eier av fotografiene er Folkemuseet
Flyfotografi fra Widerøe (1937) over Sørkedalen sett fra nord. Som for Wilses bilder fra 1918 og 1925 (se ovenfor) er det verdt å legge merke til hvor åpen dalen er ift. i dag! Eier av fotografiet er Byantikvaren i Oslo
Trolig fra Smedstua u/Grøttum ca.1918. Bildet viser (bak fra venstre); Ingeborg Johannesen 1907-1960, Ingeborg Karlsen 1897-1960, Dagmar Johannesen 1904- og (foran fra venstre); Bjørn Øien, Anlaug Johannesen 1910-1992 og Gudrun Johannesen 1914-. Opplysninger om bildet er gitt av Dag Fredriksen. Johannesen-søstrene var døtre av husmannsfolkene på Smedstua, Peder [Per] Johannesen og Margit Jonsdtr Øien. Ingeborg Karlsen var deres kusine (og Dag Fredriksens farmor) Eier av fotografiet er  Dag Fredriksen
Kristian Karlsen Frønsvoll 1893-. Dag Fredriksen kopierte bildet hos en slektning. På baksiden av bildet var det opplyst at dette var Kristian Karlsen, datter av Maren Sofie Johannesdtr Smedstua (og Karl Petter Hansen på Frønsvollen) og dermed fetter av bl.a. Ingeborg Karlsen (ref. forrige bilde). Frønsvollen er så langt ikke omtalt under gårds- og brukshistorien Eier av fotografiet er  Dag Fredriksen
Kristoffer [Christopher] Frederik Bøhme 1828-1898 og hans kone Katrine [Cathrine] Johannesdtr Schyberg 1829-1897. Kristoffer Frederik Bøhme ble født på Bogstad-eie og bodde sine første år på Murmesterstuen u/Bogstad hos onkelen Erik Evensen og sine besteforeldre. Han ble senere murmester en velstående murmester i Kristiania. Se egen artikkel (av Michael Hopstock) Bildet er mottatt fra Michael Hopstock

Artikler og annen utdypende informasjon

  Artikkel om Anders Jørgensen 1797-1863 fra Jar i Østre Bærum, som en dag i 1830 ble overfalt ved Lysaker og nesten drept. Artikkelen er skrevet av sønnen Andreas Jahr og gjengitt på s.202-203 i boken "Lysakerelva : Lokalhistorie fra Ullern, Bestum, Lilleaker, Lysaker og Vækerø" av Eivind Heide, Oslo 1983". Anders Jørgensen Jar var sønn av Jørgen Rasmussen fra Tangen i Sørkedalen. Fortalt av Andreas Jahr
En kort utdrag av slektsoversikt med informasjon om Anders Andersen Lysti[g] i Ådalen på Ringerike, farfar til Anders Ellingsen 1754-1830 som kom til Solberg nordre i Sørkedalen omkring 1800. Informasjonen er mottatt fra - og samlet av Nils Elsrud (ref. www.elsrud.com). Klikk på denne linken "Anders Ellingsen HENGSLE" for direkte oppslag på Anders Ellingsen i Elsruds "Ådal" database Mottatt fra Nils Elsrud
Kopi av Census record (folketellingsskjema) år 1900 fra Wheaton i Chippewa County, Wisconsin, USA. Omtrent midt på siden finnes informasjon om Holm [Olsen] Lyse 1818-ett.1900 og hans sønn [Karl] Ludvig [Holmsen] Lyse 1856-ett.1900 og [Karl] Ludvigs familie. Holm og kona Katrine Zachariasdtr (død før 1900) emigrerte i 1888 mens [Karl] Ludvig dro allerede i 1875. Denne familien er ennå ikke omtalt under gårdshistorien Mottatt fra Laila N. Christiansen
Husmannskontrakt fra 1874 mellom Herman Wedel Jarlsberg og Fredrik Andersen om Østre Portstue u/Bogstad. Mottatt fra Dag Fredriksen
Intervju med Iver [Gulbrandsen] Gran 1869-ett.1964 i Ullern avis 1964. Anledningen var at at Iver fylte 95 år og dermed ble Sørkedalens eldste ifølge avisen. Iver var sønn av Gulbrand Iversen på øvre Gran. Denne familien er ennå ikke omtalt under gårdshistorien Mottatt fra Kari Hanibaldsen Solberg
Attester fra Gran på Hadeland for John [Jon] Olsen 1835- husmann på det ene bruket på Svartorseter 1862-1871. John [eller Jon] var sønn av husmann Ole Johnsen og hustru Randi [Rangdi] Andersdtr og ble født på Egge-eie i Gran på Hadeland. John flyttet fra Gran til Christiania 22.12.1859. Han og familien flyttet senere til Vindernseter i Nordmarka Mottatt fra John Vinneng
Antall etterkommere Et dokument som viser hvilke familier som har flest etterkommere (vesentlig, men ikke utelukkende, i Sørkedalen), Dataene er basert på egen database og kan derfor inneholde feil. Dessuten endrer innholdet seg over tid etter hvert som nye slektsforbindelser og personer blir lagt til. Erik L. Grøttum