Sørkedalens bosetningshistorie

Hjem Avskrifter Diverse Kart Historie Gårder og plasser Nordmarka Personer Andre plasser Oppdateringer


  Avskrifter  
 

av utdrag fra kirkebøkene for Aker ca.1660 - ca.1845 for Sørkedalen og til dels Nordmarka, samt andre kilder som manntall og skifter 

BegravelserDåp 1660-1688Dåp c.1733-c.1810Kirkebok 1714-28 | Konfirmasjoner | Manntallet 1762 | Husmannstellingen 1771 | Leil.oversikten Bogstad 1828 | Soldatruller | Manntallet 1907 | Manntallet 1922 | Vielser | Rettsak 1695

Avskrifter Filer og kommentarer til filene Kommentar til avskriften
Begravelser Avskriften finnes i to varianter: 
-som interaktiv excel-fil i htm-format (0,7 mb)
-og som vanlig htm-fil (0,5 mb)

Excel-filen i htm-format krever en ny nettleser OG en ny excel-versjon. Filen er velegnet for oversikt og analyse (sortering, filterfunksjoner etc).

Dekningen er relativt god for perioden 1733-1810, men er ikke komplett. 

 

Dåp 1660-1688 Avskriften finnes i to varianter: 
-som interaktiv excel-fil i htm-format (0,2 mb)
-og som vanlig htm-fil (0,175 mb)

Excel-filen i htm-format krever en ny nettleser OG en ny excel-versjon. Filen er velegnet for oversikt og analyse (sortering, filterfunksjoner etc
Avskriften er gjort av Torill Lund Karlsvik

Som for de andre avskriftene inneholder fornavn-, etternavn- og bostedskolonnene standardiserte navnevarianter. Den bokstavtro avskriften finnes i kolonnen "Avskrift"

Dåp, begravelser, vielser 1714-1728 Avskriften finnes i tre varianter: 
-som interaktiv excel-fil i htm-format (0,3 mb)
-som vanlig htm-fil (0,2 mb) sortert kronologisk, og
-som vanlig htm-fil (0,2 mb) sortert ihht. dåp, vielse etc

Excel-filen i htm-format krever en ny nettleser OG en ny excel-versjon. Filen er velegnet for oversikt og analyse (sortering, filterfunksjoner etc
Avskriften er gjort av Torill Lund Karlsvik

Som for de andre avskriftene inneholder fornavn-, etternavn- og bostedskolonnene standardiserte navnevarianter. Den bokstavtro avskriften finnes i kolonnen "Avskrift"

Dåp c.1733-c.1810 Avskriften finnes i to varianter: 
-som interaktiv excel-fil i htm-format (2,5 mb)
-og som vanlig htm-fil (1,9 mb)

Excel-filen i htm-format krever en ny nettleser OG en ny excel-versjon. Filen er velegnet for oversikt og analyse (sortering, filterfunksjoner etc).
Dekningen er relativt god for perioden 1733-1767, samt i perioder senere frem til ca.1810, men er altså ikke komplett.

Filene er oppdatert 30.4.2003 med tillegg av flere dåpsinnførsler for 1745 og 1746, samt noen mindre korreksjoner

Har ambisjoner om å forbedre dekningsgraden ...

Konfirmasjoner Avskriften finnes i to varianter: 
-som interaktiv excel-fil_i_htm-format
-og som vanlig htm-fil

Begge filer er bare på 2-300 kb.

Excel-filen i htm-format krever en ny nettleser OG en ny excel-versjon. Filen er velegnet for oversikt og analyse (sortering, filterfunksjoner etc).

Dekningen er relativt god for perioden 1735-1805, og i mindre perioder etter dette (frem til ca.1821), men altså ikke komplett. NB! Robert Chr. Skogly (www.aker.no) har etter at denne avskriften ble laget, skrevet av alle konfirmasjoner for hele Aker 1761-1806. Den har bedre kvalitet og bedre dekningsgrad. Anbefales!

Merk at det i kolonnen for dato ofte står 04 = april eller 10 = oktober, det er brukt for å angi vår eller høst da datoen enten ikke var oppgitt eller bare som "efter paasche" eller "efter michaelis", og/eller med tilføyelse av en latinsk/kirkelig tidsangivelse. 

Manntallet 1762 for Aker 

Mandtall udi Aggers Præstegield til Stattens Betaling fra tolf aars Alder og derover, efter forordningen dateret 23 september 1762. Undertegnet av HOLMBOE 24.november 1762

Innledning
Registreringsformularet

Fullgårder gnr.1-50
Folio 1a-1b. Gnr.1-4 Frøen og Frogner
Folio 2a-2b. Gnr.4-6 Frogner, Schøyen, Bæstum
Folio 3a-3b. Gnr.7-8 Ulderen og Woxen
Folio 4a-4b. Gnr.[10]-12 [Hoff], Smedstad, Grimelund
Folio 5a-5b. Gnr.13-16 Riis, Borgen, Winderen, Goustad
Folio 6a-6b. Gnr.17-20 Sogn, Lille Sogn, Ullevold, Grefsen vestre
Folio 7a-7b. Gnr.21-24 Grefsen østre, Lille Ou, Store Ou, Rødtvedt
Folio 8a-8b. Gnr.25-26 Bredtvedt og Schøyen østre
Folio 9a-9b. Gnr.27-30 Østensiøe, Abelsøe (se 13), Nedre Foss, Holmen
Folio 10a-10b. Gnr.31-36 Sogn østre, Blinderen n.og ø., Tonsen, Refstad, Sindsen
Folio 11a-11b. Gnr.37-40 Hovind, Graarud, Stubberud, Løhren
Folio 12a-12b. Gnr.41-43 Bræche, Sander, Biølsen
Folio 13a-13b. Gnr.44-45 [28] Tveten, Disen, Abelsøe (se 9)
Folio 14a-14b. Gnr.46-48 Taasen og Aasen
Folio 15a-15b. Gnr.48-50 Aasen, Kiølberg, Tøyen

Halvgårder gnr.51-87
Folio 16a-16b. Gnr.51-57 Schøyen, Goustad, Bæstum + Wækerøe, Ørager, Husebye, Borgen, Nyegaard
Folio 17a-17b. Gnr.58-63 Romsaas, Nordtvedt, Bache, Stovner, Ulsholt, Høybraate
Folio 18a-18b. Gnr.64-71 Furusæt, Opsal, Munkerud, Lambertsæter, Magnildrud, Sandager, Fossum, Hougen
Folio 19a-19b. Gnr.72-81 Ousbye, Solberg, Skulerud, Clemetsrud, Giersrud, Leerskallen, Linnerud, Bogstad, Øcheren, Egeberg
Folio 20a-20b. Gnr.82-87 Øvre Foss, Ryen med Lie, Schierven, Næs, Kirkebye, Houger

Ødegårder gnr.88-181
Folio 21a-21b. Gnr.88-90 Frogner v. og n., Røed, Hougerud, Schar, Waggesteen, Turter, Aarevold, Aamodt, Berg, Linderen
Folio 22a-22b. Gnr.100-110 Tømte, Brendingen, Myhren, Hougen, Strøm, Toshoug, Ringerige, Amerud, Romi
Folio 23a-23b. Gnr.111-122 Biørnstvedt, Høybraate, Furuset, Bagaas, Bondekal, Ellingsrud, Trosterud, Hougerud, Ulsrud, Wejetvedt, Leerdahl
Folio 24a-24b. Gnr.123-138 Tungebraate, Alna, Lindeberg, Brevold, Lille Tveten, Gran, Togerud, Hasle, Myretue, Hellerud, Dahl
Folio 25a-25b. Gnr.139-148 Hellerud, Langerud, Biørndal, Rustad, Jørgensrud, Houchetoe, Fløyspon, Holm, Haslefet
Folio 25c-25d. Gnr.149-167 Leerdahl, Mølscherud, Lille Lie, Steensrud, Prinsdal ø. og n., Stubbeljan, n. og ø. Ljan, Hellerud, Lofsrud, Aas, Liabroe, Greverud, Kurud, Dahl
Folio 26a-26b. Gnr.168-176 Arveseth, Hellekindset Hanoa, Wasbachen?, Kollebonden, Tømt og Brenden, Ormerud, Echornrud, Sollerud med Faabroe, SpigerFabrigen?
Folio 27a-27b. Gnr.177-181 fire? Tejen pladser. Østre Goustad, Biertnæs eller Tangen, Slime, Lille Bergenengen

Rydningsplasser gnr.182-220
Folio 27a-27b. Gnr.182-186 Solberg, Wender, ø. og n. Lyse, Synder eller mellem Røed
Folio 28a-28b. Gnr.187-191 Grøttum og Østre Stubberud, Heggelien, .?. Sæther, Hougsæter, Hadeland, [herfra uten gnr.] Braaten, Holter, Aarnæs, Bak, Sandbraaten, Dølbraaten, Slora, Aspeskouven, Gran
Folio 29a-29b. Gnr.192-197 Gran, Hollet, Bergendal, Løcheberg, Kielsaas, Pibenhus, Aasen, Langelien, Pinslie, Bielkerud, [her begynner gnr. på nytt] Holtet, Sandongen, Fyllingen, Abedskouen, Lørenskouv
Folio 30a-30b. Gnr. 198-208 Hachloen, Kamphoug, Goslungen, Liggeren, [her begynner gnr. på nytt] Hougsæter, Blanchevand, Tangen, Trevold, ..div.., Qverner, Smedstuen, Jomfrubraaten
Folio 31a-31b. Gnr.209-220 Aageberg, Bachengen, Bryn, Teysen, Deleng, Sindsen Eng, Opsloe Ladegaard, Saxegaard, , .?.

Andre områder
Folio 32a-32b. Slotsmarken: Ulven, Fiælhus, Storengen, Langengen, Kokkestuen, Waaler, Eterstad, Nyegaard, Bergstuen
Folio 33a-33b. Slotsmarken: Galgebierget. Grønland nr.1-14
Folio 34a-34b. Grønland nr.15-33
Folio 35a-35b. Grønland nr.34-56
Folio 36a-36b. Grønland nr.57-75
Folio 37a-37b. Grønland nr.76-97
Folio 38a-38b. Grønland nr.98-117
Folio 39a-39b. Grønland nr.118-124, [Sawerne]? nr.1-15
Folio 40a-40b. [Sawerne?] nr.16, Hovedtangen nr.1-16
Folio 41a-41b. Hovedtangen nr.17-23, Øerne nr.1-6
Folio 42a-42b. Øerne nr.7-10, samt oppsummering


Har også etter beste evne forsøkt å lage avskrifter av manntallet. Det var imidlertid en tung og vanskelig jobb og avskriftsfilene er derfor ikke fullstendige. Se kommentarkolonnen for dekningsgrad;
-en originalfil (dvs. mest mulig lik kilden)
-en interaktiv excel-fil i htm-format
-en vanlig htm-fil 

De to siste filene er begge "indekserte" og "standardiserte". De er altså laget for å gjøre det lettere å finne frem, samt sortere/gruppere informasjon. Filene er bare fra 100 kb (originalen) til 475 kb (den interaktive).

Excel-filen i htm-format krever en ny nettleser OG en ny excel-versjon. Filen er velegnet for oversikt og analyse (sortering, filterfunksjoner etc).

Det fullstendige manntallet (lister med 3305 personer) er skannet fra kopien som finnes på Bærum biblioteks lokalsamling (kopiert av Aase og Einar W. Wennerschou). Da filene blir meget store i pdf-format har jeg valgt å skanne hver folioside som et bilde (jpg-format). Filstørrelsen er dermed kommet ned i 600-800 kb, men til gjengjeld er antallet filer blitt omfattende, dvs. 45 stykk. NB! Merk at bildene er i liggende format (A3) slik som originalen og også må leses på denne måten. Det skyldes at informasjonen om en gård/plass er plassert horisontalt over A3-siden (folio a+b). Fordi undertegnede kun besitter en A4-skanner er folio a og b skannet hver for seg og deretter satt sammen som et bilde. Hvis det ser ut som informasjon enkelte steder er blitt borte i midtpartiet eller på toppen, skyldes ikke det sammensettingen av folio a+b, men "kopioriginalens" mangler. Filene er skannet inn med god oppløsning og skal være lett leselig der "kopioriginalen" er av tilstrekkelig god kvalitet. Som nevnt er dessverre ikke "kopioriginalen" god nok i alle tilfeller, hvilket typisk vises ved enten at toppen av siden er kuttet-, at midtpartiet er falt bort-, eller at teksten er tildels vanskelig leselig osv.

Det er mangler i manntallet ifm. gnr. 8, 9 og 10 (Woxen, Husebye og Hoff). Kun første del av Woxen og siste del av Hoff er med i manntallet. Husebye mangler i sin helhet. Pagineringen er imidlertid komplett så det er en litt merkelig situasjon. Ut fra antallet personer pr. gård (gnr.) og pr. folioside, samt fortløpende summeringer underveis i manntallslisten, så er det helt klart at det mangler en del personer akkurat ifm. gnr. 8, 9 og 10. Trolig er det for Woxens del brukerne på Stubberud-plassene i Sørkedalen som er borte. Totalt mangler 43 personer, hvorav 12 på Hoff (12 er listet mens antallet personer er oppgitt til 24). Det betyr at 31 personer på Voksen (altså trolig Stubberud) og Huseby mangler. NB! Av denne grunn - samt problemene med kopioriginalen - bør Riksarkivet/Statsarkivets original konsulteres. Det har imidlertid vist seg å være vanskelig; Til tross for flere forsøk har nemlig ikke Riksarkivet/Statsarkivets folk på Kringsjå (på min forespørsel) klart å finne originalen ...

Ifm. avskriftsfilene er utdraget av manntallet foreløpig de 16 første gårdene i Aker av "høyeste klasse", dvs. fullgårder (disse gårdene ligger alle i Vestre Aker). I tillegg er alle gårder og plasser i Sørkedalen og Nordmarka tatt med.

Merknad: Det finnes en god del gårdsnavn som er listet flere ganger i manntallet. Det skyldes at det var flere gårder ved samme navn (f.eks. Frogner, Schøyen, Berg, Goustad). Disse gårdene kunne være nabogårder (f.eks. Goustad-gårdene), eller forskjellige gårder også rent geografisk (f.eks. Schøyen nordre og søndre). Da manntallet benytter den tradisjonelle opplistingen i hht. gårdsklasser; helgårder, halvgårder, ødegårder og rydningsplasser, altså en inndeling i hht. skatteklasser, så betyr det at manntallets lister "hopper" geografisk en del frem og tilbake. Som illustrasjon på spredningen kan benyttes gårdsnummerinndelingen (gjeldende også i 1762) for Sørkedalen fra 1723.

Husmannsplasser. Skal du finne en husmannsplass må du først finne gården som plassen var underlagt. Så leter du i husmannskolonnen (på høyre del - b-siden - av foliosidene). Dessverre er ikke plassenene navngitt og det er derfor vanskelig å vite hvilken av plassene brukerne bodde på. Enkelte gårder som Frogner og Woxen hadde svært mange husmannsplasser og det gjør saken ekstra vanskelig. Et unntak ifm. manglende navngiving gjelder noen av de mer perifere plassene i Sørkedalen og Nordmarka som Løcheberg, Aasen og Bergendal.

Tillegg 2012. Det komplette manntallet har nå blitt skannet av Arkivverket og gjort tilgjengelig på Digitalarkivet
Husmannstellingen 1771 for Aker

MANDTAL over alle i Aggersherred paa hver gaard værende huusmend, som af gaardens tilliggende bruger til faste pladser, saaledes som de i følge ordre af 25de May 1771, efter nøye undersøgning virkelig befindes.

Avskriften består foreløpig kun av 2 filer. Begge filene
er "originalfiler" (dvs. med navn på plasser og brukere i hht. originalavskriften). Det mangler altså foreløpig en fil med indekserte data på standardformat (altså med normaliserte og standardiserte navneformer)

-den ene filen er en interaktiv excel-fil i htm-format
-den andre filen er en vanlig htm-fil

Excel-filen i htm-format krever en ny nettleser OG en ny excel-versjon. Filen er velegnet for oversikt og analyse (sortering, filterfunksjoner etc).

Skrevet av etter Riksarkivets original. Inneholder navn på alle gårder i Aker med eller uten husmannsplasser, samt navn på husmennene på den enkelte plass.

Mangler i tellingen: Plassene under Stubberud i Sørkedalen mangler (uvisst hvor mange det var på denne tiden, men minimum 2). Det samme gjelder også andre kjente Bogstad-plasser i Sørkedalen som Pinslie, Aarnes, Bakk og Holtet som garantert var bebodd på denne tiden. Også Nordmarka ser ut til å være mangelfullt dekket; Hakloa, Liggern, Kamphaug og Gåslungen mangler. De var alle bebodd på dette tidspunktet.

Leilendingsoversikt  Bogstad-godset 1828 Denne avskriften er ikke lenger tilgjengelig etter 3.mai 2007 etter ønske fra avskriveren. Kilden er imidlertid Løvenskiold-arkivet så informasjonen er dermed tilgjengelig for alle som får tilgang der, f.eks. historikere (Løvenskiold-arkivet er et privatarkiv som det må søkes om tilgang til) Avskriften gir mye god informasjon om oppsittere, matrikkelnumre, landskyld, skatter, skatter til eier, og ikke minst husdyr. Merk den store forskjellen på takseringen av småplasser som Skrubsdal og Venneraasen sammenlignet med Grøttum, Lyse, Ringerike m/flere. Det sier trolig mye om livbergingsgrunnlaget på plassene. Merk ellers at "Fullmektig-gården" Søndre Aamodt, samt "residensgården" Bogstad (m/Strøm) begge er fritatt for "skatt til eier".
Soldatruller fra 1.Akershus Infanteriregiment, vesentlig fra "Aggersche Lif Compagnie" Avskriftene inneholder relativt lite data og er derfor samlet i én (1) vanlig htm-fil. Hvert år er plassert på en egen "fane" i filen;
  • 1706, Capitain Koss' Compagnie
  • 1727, Lif Compagniet (Schlanbusch)
  • 1732, Lif Compagniet ("det unge mandskab")
  • 1733, Lif Compagniet (von Husman)
  • 1748, Schies no(r)sche Landværn Compagnie (von Huusman)
  • 1749, Lif Compagniet (von Reichwein)
  • 1756, Lif Compagniet (Tharns)
  • 1759, Lif Compagniet (de Poumeaus)
Avskriften er gjort fra originaldokumentene (rullene) på Statsarkivet/Riksarkivet på Kringsjå, og inneholder KUN utvalgte poster relevant for Sørkedalen / Nordmarka. Fokus ved registrering har vært på personinformasjon av typen navn, bosted, alder. Annen informasjon har vært prioritert ned. Rullene finnes på følgende adresse i Statsarkivet/Riksarkivet: Hyllenummer 3G15622, KG1 (kommanderende general 1) Ruller, Pakke. nr. 485, 486, 487 Ruller fra Ak. inf. regiment. 

Tillegg 2012: Disse militærrullene er nå gjort tilgjengelig (som fotografier) på nettstedet "Avfotograferte slektshistoriske kilder"

Manntall 1907 for Sørkedalen

 

Avskriften består av 2 filer;
-en fil sortert alá den originale avskriften
-en fil sortert i hht. "bosted

 

Avskriften er en enkel liste med nr., navn og bosted og inneholder knapt 200 personer. Dette er et valgmanntall over stemmeberettigede personer.
Manntall 1922 for Sørkedalen

 

Avskriften består av en skannet pdf-fil (2,9 mb)

 

Avskriften er en enkel liste med nr., navn, fødeslsdato og bosted og inneholder 278 personer. Dette er et kommunalt valgmanntall over stemmeberettigede personer. Listen er sortert etter etternavn, deretter fornavn
Vielser  Avskriften finnes i to varianter: 
-som interaktiv excel-fil_i_htm-format
-og som vanlig htm-fil

Begge filer er bare på 4-500 kb.

Excel-filen i htm-format krever en ny nettleser OG en ny excel-versjon. Filen er velegnet for oversikt og analyse (sortering, filterfunksjoner etc).

Dekker perioden 1729-1811, samt noen tilfeldige innførsler senere på 1800-tallet. 
Fra rettsaken om Heggeliskogen 1695 Denne avskriften er ikke lenger tilgjengelig etter 3.mai 2007 etter ønske fra avskriveren. Kilden er imidlertid Løvenskiold-arkivet så informasjonen er dermed tilgjengelig for alle som får tilgang der, f.eks. historikere (Løvenskiold-arkivet er et privatarkiv som det må søkes om tilgang til) Rettsaken var om Heggeli skog mellom Morten Leuch på Bogstad og Mats Trugelsen, eier av Aagardslie (Langlia) skog. Også grensene til Aamodt i Sørkedalen ble omtalt. Temaet ser ut til å vært grensene for de ulike skogstykkene, og forholdene ble komplisert av at sognegrensen mellom Aker og Norderhov ikke var fastlagt, hvilket var viktig bl.a. ift. allmenningsrettigheter. Saken ble utløst av at noen Ringeriksbønder hadde hugget i skogen, de hadde tillatelse til dette mente de, men det var tydeligvis i feil skog .... Også en del av Sørkedalsbøndene ser ut til å ha hogget ulovlig. Litt uklart formulert. Det ble ført mange vitner i saken, hvorav flere fra Sørkedalen.
Skifter    kommer senere ...

Kirkebokavskriftene er gjort ved gjennomgang av kirkebøkene for perioden. Utvalget er innførsler relevant for Sørkedalen og Nordmarka og tilgrensende områder som Røa-området. Noen innførsler fra Blindern, Holmen, Vaggestein, Gaustad, Ullern mfl. og andre Aker-gårder er også tatt med, men da fordi personene har tilknytning til Sørkedalen. 

Begrensningen i utvalget har primært sin årsak i praktiske forhold: Aker dekket dengang mesteparten av dagens Oslo, inkludert Christianias forsteder som Vaterland, Slotsmarken, Kampen, Enerhaugen og Sagene, i tillegg til hele den omfattende bondebygda fra grensen til Oppegård i sør-øst, til Hakloa i Nordmarka i nord og Aspeskogen i Sørkedalen i nord-vest. Siden utgangspunktet for arbeidet har vært min egen slektsforskning (Sørkedalen er da kjerneområdet) har min tålmodighet derfor ikke vært stor nok til systematisk å prøve å favne hele Aker.

Om kvalitet og metodikk  ...
Jeg ønsker også å gjøre oppmerksom på at avskriftene ikke er kvalitetskontrollert av andre enn undertegnede (hvis ikke annet er oppgitt), og siden jeg ikke er noen ekspert har det sikkert blitt noen feiltolkninger. Vær derfor skeptiske til informasjonen og ta den ikke for gitt! Dette gjelder også for avskrifter gjort av andre enn meg selv.

Der jeg mener det foreligger tvil/usikkerhet har jeg valgt å benytte spørsmålstegn som indikator. Det samme gjelder ved manglende informasjon (om f.eks. fornavn), men hvor den øvrig (annen) informasjon gjør det sannsynlig at dette er riktig person.

Tegnforklaring

  • ? indikerer usikkerhet/uklarhet ifm. tolkningen, eller ikke verifisert eller manglende informasjon

  • Navn i kursiv i tabellkolonnene for fornavn, farsnavn, bosted indikerer at navnet er normalisert. Alle Christen er systematisk endret til Kristen, Christophersdatter til Kristoffersdtr, Karen til Kari, Randi til Ragnhild, Siver til Syver, Erich til Erik, osv. osv. Originalinnførslene er imidlertid uforandret ift. kilden. Det er altså kun for systematisering og søking at jeg har valgt dette som et TILLEGG (jeg er klar over at det er omstridt, ref. bla. diverse debatter på Digitalarkivet).