Sørkedalens bosetningshistorie

Hjem Avskrifter Diverse Kart Historie Gårder og plasser Nordmarka Personer Andre plasser Oppdateringer


  Plasser, gårder og steder utenfor Sørkedalen  
 

Oversikt over plasser, gårder og steder utenfor Sørkedalen som personer på plassene i Sørkedalen kom fra, eller dro til. Meningen er å skape et bilde av flytteretninger, opphavs- og mottaksområder, samt gjøre det lettere for andre interesserte å sjekke tilknytning til sine distrikter. Oversikten er gruppert i hht. nasjon og deretter etter fylke og kommune. Landskapsnavn (Hadeland, Lofoten, Midt-vesten etc) er forsøksvis plassert der de mest naturlig hører hjemme. Innenfor fylkene er referansene ordnet alfabetisk. Sognegrenser i Oslo er ikke fulgt slavisk, men de er da også endret utallige ganger (og hvem kjenner vel dagens sognegrenser i Oslo)?

Det er helt klart at Vestre Aker og Østre Bærum var områdene Sørkedalen hadde mest kontakt med, relatert til flyttinger. Det er selvfølgelig ikke overraskende, da dette er Sørkedalens nærmeste - og lettest tilgjengelige - nabodistrikter. Også andre tilgrensende områder (via Nordmarka/Krokskogen) som Ringerike (Norderhov) i Buskerud, Hakadal i Nittedal i Akershus og Lunner på Hadeland i Oppland forekommer ofte. Overraskende få kom imidlertid fra / flyttet til Østre Aker i dagens Oslo. Det er kanskje også litt overraskende at det ikke var mer "utveksling" med Lommedalen i Vestre Bærum.

Oslo inndelt i hht. sent 1800-tall; Kristiania, Vestre Aker (inkl. Maridalen) og Østre Aker
Akershus Aurskog, Bærum [Vestre / Østre], Enebakk, Gjerdrum, Nes, Nittedal, Skedsmo, Sørum, Ullensaker
Buskerud Gol, Hole, Lier , Modum, Nes, Ringerike (Norderhov), Aal
Østfold Eidsberg, Halden, Rakkestad, Tune
Hedmark Eidskog, Brandval (Kongsvinger/Solør), Sør-Odal, Vinger (Kongsvinger)
Oppland Fron, Gran, Jevnaker, Lunner, Nordre Land, Sør-Aurdal, Østre Toten
Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder Solum, Kristiansand
Rogaland, Hordaland, Sogn- og Fjordane, Møre- og Romsdal Karmøy
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark .
Andre land Danmark, Sverige og USA


Oslo (Kristiania, Vestre Aker og Østre Aker)

Kommune/sogn Sted, gård, plass Referanse til plass og familie i Sørkedalen
Kristiania (Oslo) . Kom til Murmesterstuen u/Bogstad i Sørkedalen. Anne Karine Henriksdtr c.1817-ett.1865, datter av Henrik kristiansen (detaljer ukjent), ble 1839 i Haslum kirke i Østre Bærum gm. Even Eriksen 1820-ett.1865, sønn av Erik Evensen Murmesterstuen. Anne Karine og Even var begge ved vielsen på Bogstad-eie og ved manntallet 1843 inderster hos hans foreldre på Murmesterstuen. Ved folketellingen 1865 var de på Briskeby i Vestre Aker hvor Even arbeidet som gartner. Det er vielsen 1839 som har opplysningen om at Anne Karine var født i Christiania
Kristiania (Oslo) . Kom til Berger-plassene. Kamilla Berger [Hansen] 1875-1955 var ifølge manntallene 1917 og 1935 født i Kristiania. Hennes opphav (og pikenavn!) er så langt ikke kjent. Hun ble gm. Jakob Hansen 1874-1963, sønn av Hans Jensen Vennerhagen. Jakob og Kamilla bodde 1907 hos hans foreldre på Vennerhagen og 1917 på Vennerbraaten (Berger). Senere, ved manntallene 1922 og 1935 var de på den minste Berger-plassen (hvilket med stor sannsynlighet er samme plass; Nordre Berger = Vennerbraaten). Jakob Hansen Berger kalles tømmermann både i 1917, 1922 og 1935. Ekteparet og deres barn vil bli nærmere omtalt under Vennerbraaten
Kristiania (Oslo) Brænderiebakken
[som gikk fra Foss bru v/Akerselva og opp mot Bergfjerdingen/Fredensborg]
Kom fra Himstad u/Bogstad. Hans Paalsen c.1817- (født i Nes på Romerike ifølge 1865-manntallet, men ukjent opphav) ble gm. Gustava Amalie Johansdtr c.1839-, datter av Johan Andreassen på Holtet u/Bogstad. Hans og Gustava Amalie ble en av mange familier fra landsbygda som flyttet til byen. De bodde 1865 i "Brænderiebakken" i Kristiania (som gikk fra Foss bru v/Akerselva og opp mot Bergfjerdingen/Fredensborg)
Kristiania (Oslo) Fagerborg/Majorstua, Fagerborggt. 44 Kom fra Finnerud i Sørkedalen. Peter Martinius Zakariassen 1857-, sønn av Zakarias Jensen fra Finnerud flyttet til Kristiania og var ved folketellingen 1900 bosatt i Fagerborggt.44 på Majorstua der han arbeidet som tomtegraver. Johan Sigvart Emilsen 1883-, sønn av Emil Zakariassen Berger ble ifølge Dag Fredriksen gm. Peter Martinius Zakariassens datter Fransine Zakariassen 1887-.
Kristiania (Oslo) Fagerborg/Majorstua, Gørbitz Gade 3 Kom fra Bergendal. Anne Marie Jensdtr 1846-ett.1900, datter av Jens Nilsen Bergendal ble i 1865 gm. Kristoffer Nilsen c.1841-før 1900 (ukjent opphav) fra Vestre Aker. De bodde på flere plasser i Sørkedalen (Bergendal, Lyse, Holen, Bakk eller ev. Holtet u/Bakk), før de en gang mellom 1882 og 1887 flyttet til Kristiania. Anne Marie var ved folketellingen 1900 enke i Kristiania og drev der en "Arbeidsvognmands forretning" i Gørbitz Gade 3 på Fagerborg. 4 av hennes (minst 10) barn bodde da hjemme hos henne. Kristoffer og Anne Marie og deres familie vil etter hvert bli omtalt nærmere under Holtet (eller Bakk)
Kristiania (Oslo) Fagerborg/Majorstua, Ole Vigs gate 13 Kom fra Grøttumsbraaten mellom 1892-1900. Ingebret Daniel Jensen 1853-, sønn av Jens Amundsen Vestre Hullet og Maren Lovise Amundsdtr 1855-, datter av Amund Nilsen Bergendal. De ble gift 1877 og bodde 1879 til 1891 på Grøttumsbraaten og flyttet en gang mellom 1891 og 1900 fra Sørkedalen. Ved folketellingen 1900 bodde de i Ole Vigs gt.13 hvor Ingebret var snekkerarbeider og sønnen Anton 1882- var malerlærling
Kristiania (Oslo) Ljabruveien Kom fra Vennerbraaten. Ellen Dortea Axelsdtr 1825-, datter av Axel Pedersen Vennerbraaten, var ved manntallene 1834 og 1836 hos foreldrene på Sandbraaten og 1843 tjenestejente hos farmoren Anne Axelsdtr på "Bjerget" (Stubberudberget). Elen Axelsdtr 14 år er nevnt til Berger i skoleprotokollen 1839 og 1840. Hun var ikke i Sørkedalen 1861. Ved folketellingen 1865 finner vi henne igjen i "Liabroveien i Christiania" der hun var "tjenesteytende" og ugift ("født i Sørkedalen i vestre Aker, 41 år"). Ellers ukjent
Aker (Vestre Aker, Oslo) Bakke, Langaas Kom fra Venner. Til Langaas 1767, via Hoff-eie (1759), Smedstad-eie (1761) og Frogner-eie (1766). Anders Kristensen c.1710-1795 og Ellen Zachariasdtr 1729-, datter av Zacharias Andersen Grøttum. Anders Kristensen og Ellen Zachariasdtr var på Venner 1753-1758. De var på Langaas u/Bakke 1767-1771 og er nevnt der bl.a. ved husmannstellingen 1771.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Bjølsen

Kom fra Lønaas u/Stubberud. Paal Olsen 1817-, sønn av Ole Paalsen og Kristine Gulbrandsdtr fra Øvre Lyse. Paal vokste opp hos morens som var ugift og bodde som inderst på Lønaas. I 1842 ble han i Aker gm. Guri Gulbrandsdtr c.1813-, datter av Gulbrand Nilsen og født i Hallingdal. De bodde da begge på Bjølsen i Aker. Mer er så langt ikke kjent om dette ekteparet ..
Aker (Vestre Aker, Oslo) Bjølsen-eie

Kom fra Kjelsaas u/Lyse. Anders Engebretsen 1815-, sønn av Engebret Tollefsen Kjelsaas ble 1843 gm. Randi Maria Knutsdtr c.1819- (datter av Knut Svendsen? - uklart - men født i Sørkedalen ifølge vielsesinnførselen). Begge bodde på Bjølsen-eie i Vestre Aker ved vielsen 1843. Har ellers ingen informasjon om hvor det ble av dette ekteparet
Aker (Vestre Aker, Oslo) Blindern-eie

[Blindern .?. ejer i Agger]
Kom fra Sørkedalen? Lars Olsen 1664-, sønn av Ole Pinslie i Sørkedalen var død ved skiftet etter broren Iver_Olsen_på_Lyse_1741. I skiftet opplyses det at hans kone het Tale Nilsdtr og at hans ene datter - Marte Larsdtr - var gm. Anders Pedersen og bodde på Blindern .?. ejer i Agger.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Blindern-eie Kom til Fyllingen i Nordmarka 1762. Anders Olsen 1736-c.1788, sønn av Ole Olsen og Mari Nilsdtr ble født på Blindern-eie 1736. Anders ble 1758 gm. Guri Andersdtr 1741-1813, datter av Anders Pedersen Fyllingen. De overtok som brukere på Fyllingen 1762 og ble der livet ut.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Blindern-eie Kom til Venner 1771. Gjerlov Kristiansen 1716-1790 ble 1740 (forlovet 1739) gm.1) Gunnhild Pedersdtr. De bodde ved forlovelsen/vielsen på Blindern-eie og dit nevnes de også på 1740-tallet og minst frem til 1752. 1769 ble Gjerlov gm.2) Kari Hansdtr fra Gaustad-eie, men hun døde kort etter og skiftet ble holdt på Holen u/Gaustad 1771. Samme år ble så Gjerlov gift for 3.gang, nå med enken Dorte Pedersdtr fra Venner i Sørkedalen. Gjerlov flyttet til Dorte på Venner og der døde hun i 1778. Se 
Aker (Vestre Aker, Oslo) Blindern øvre Kom fra Voksen. Jon Kristensen c.1686-1737, sønn av Kristen Jensen Voksen, ble gm. Kari Paalsdtr og ble leilending på øvre Blindern. Omtalt i Sollieds "Akersgårder" (som oppgir feil fødselsår) og også nevnt til Blindern ifm. skifter på Melum u/Voksen 1729 og Voksen 1740. Var 9 år ved skiftet etter faren på Voksen 1695.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Blindern nedre -eie Kom til Melum u/Voksen. Rasmus Olsen d. c.1760 var gm. Mari Hansdtr og nevnes til Blindern nedre-eie 1739-1742. Mari Hansdtr døde 1739/40 (skifte på Blindern nedre 1740). Rasmus ble allerede c.1740 gm.2) Anne Henriksdtr og de nevnes til Blindern-eie så sent som 1742, men allerede samme år til Bogstad i Sørkedalen. Fra minst 1750 til Rasmus døde 1760 var de på Melum u/Voksen i Sørkedalen. 
Aker (Vestre Aker, Oslo) Borgen Kom til Røa nordre (Svingen), Voksen-eie, Bogstad-eie og Strømsbraaten. Søstrene Mari Engebretsdtr c.1753-1810 og Inger Engebretsdtr c.1769- var gm. halvbrødrene Anders Pedersen 1756-c.1799 og Ole Pedersen c.1768-c.1817, sønner av Peder Engebretsen Røa nordre (for Oles del ikke verifisert). Søstrene var døtre av Engebret Jensen og Gunnhild Enersdtr c.1723-1807 som var oppsittere på Borgen fra minst 1762 til 1784. Gunnhild bodde som enke hos datteren Inger på Bogstad-eie 1801 og døde samme sted 1807. Skiftet ble imidlertid holdt samme år på Strøm (som var Bogstad-eie). Utfra navn og alder passer Gunnhild Enersdtr godt til å være datter av Ener Knutsen på Vaggestein i Maridalen (ref. skifte etter Ener Knutsen på Vaggestein 1730).
Aker (Vestre Aker, Oslo) Briskeby Kom fra Røa søndre. Lars Holmsen 1801-, sønn av Holm Larsen Røa søndre. Kalles "myndig" ved skiftet etter faren 1829 og var 31 år ved skiftet etter moren 1832-33. Ble 1824 i Aker gm. Ingeborg Katrine Strøm c.1796- (ukjent opphav). De bodde 1829-30 på Røa da datteren Marte Matea ble født/døpt. Lars kalles i den forbindelse for "Gaardparteier"! I 1833 var han "Arbeidsmand" da yngstedatteren ble født på Briskeby i Vestre Aker. 
Aker (Vestre Aker, Oslo) Briskeby Kom fra Murmesterstuen u/Bogstad i Sørkedalen. Even Eriksen 1820-ett.1865, sønn av Erik Evensen Murmesterstuen, ble 1839 i Haslum kirke i Østre Bærum gm. Anne Karine Henriksdtr c.1817-ett.1865, datter av Henrik Kristiansen (detaljer ukjent). Even og Anne Karine var begge ved vielsen på Bogstad-eie og ved manntallet 1843 inderster hos hans foreldre på Murmesterstuen. Ved folketellingen 1865 var de på Briskeby i Vestre Aker hvor Even arbeidet som gartner.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Frogner-eie  Kom fra Bakk og Pinslie i Sørkedalen. Kari Nilsdtr c.1727-, datter av Nils Pedersen og Kirsti Pedersdtr på Bakk i Sørkedalen, oppgis ved skiftet etter moren på Pinslie 1764 å være gm. Johannes Evensen. Ved manntallet 1762 finner vi Johannes Evensen og Kari Nilsdtr på en av husmannsplassene under Frogner.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Frogner-eie  Kom fra Løkeberg i Sørkedalen. Peder Gulbrandsen 1733-, trolig sønn av Gulbrand Pedersen nedre Lyse, og Sissel Larsdtr 1736-, trolig datter av Lars Pedersen og Kirsti Andersdtr og født på Fyllingen. Peder og Sissel var 1757-1758 på Løkeberg og 1759-1760 på Grimelund-eie, før de ved manntallet 1762 var husmannsfolk på en av plassene under Frogner
Aker (Vestre Aker, Oslo) Frøen, Lovisenlund, Johan Hallbergs løkke Kom fra Bergendal og Venner. Fredrik Jensen 1849-, sønn av Jens Nilsen Bergendal ble des.1878 gm. Annette Martine Gulbrandsdtr 1856-, datter av Gulbrand Gulbrandsen på Venner nordre. De flyttet etter hvert (når?) fra Sørkedalen og ved folketellingen 1900 bodde på "Johan Hallbergs løkke" på eiendommen Lovisenlund (utskilt fra Frøen) i Vestre Aker. Fredrik var da "Tomtearbeider" mens den hjemmeværende sønnen Gustav Alfred Fredriksen 1879-, var pølsemakerlærling
Aker (Vestre Aker, Oslo) Gaustad-eie, Holen Kom til Venner 1771. Gjerlov Kristiansen 1716-1790 ble som enkemann i 1769 gm. pigen Kari Hansdtr på Gaustad-eie. Kari døde 1771 og det ble holdt skifte etter henne samme år på Holen u/Gaustad. 1771 flyttet så Gjerlov til Venner da han gifte seg med enken Dorte Pedersdtr. [Se også Blindern-eie].
Aker (Vestre Aker, Oslo) Gaustad-eie, Løkka

[v/sørenden av Sognsvann, ligger v/Ankerveien] 
Kom fra Slaktern c.1833. Anders Andersen c.1790-ett.1859, sønn av Haakina Aasmundsdtr Slaktern (som var født på Gaustad-plassen Snuserud - se under) ble født på Slaktern. Han ble 1819 gm. Inger Jensdtr c.1797-1859. De kom til Løkka u/Gaustad c.1833 og var der til minst 1859. Haagina Aasmundsdtr døde på Løkka "100 år gml."(!) i 1847. Opplysningene om Løkka er i hht. boken "Stedet hvor alle trives : Sognsvann og omegn..". NB! Det er ikke verifisert at plassmannen på Løkka - Anders Andersen - var sønn av Haagina Aasmundsdtr
Aker (Vestre Aker, Oslo) Gaustad-eie, Pina

[også kalt Skjeggerud. Ligger v/nordvestbredden av Sognsvann der bekken fra Åklungen renner ut]
Kom fra Svartorseter/Sørkedalen. Arne Nilsen 1746-, sønn av Nils Arnesen Svartorseter (som egentlig var fra Løkeberg), ble som enkemann 1776 gm. Anne Maria Aasmundsdtr 1755- fra Snuserud u/Gaustad. De nevnes til Pina 1777 og er de første kjente brukerne av plassen. De var på Pina til etter 1801. Deres sønn Nils Arnesen overtok plassen. Datteren Sissel ble for øvrig født på Slaktern 1779 (dit Anne Marias foreldre nylig var flyttet)
Aker (Vestre Aker, Oslo) Gaustad-eie, Skjeggerud

[også kalt Pina. Ligger v/nordvestbredden av Sognsvann der bekken fra Åklungen renner ut]
Kom fra Skansebakken. Oline Engebretsdtr 1818-, datter av Engebret Olsen, ble født på Østre Toten men familien flyttet snart tilbake til farens hjemsted Sørkedalen. Var 1828-1836 hos foreldrene på øvre Lyse, og 1843 på Skansebakken. Oline ble 1845 ble gm. Søren Olsen 1822-, sønn av Ole Sørensen og ble husmannskone på Skjeggerud [Pina] u/Vestre Gaustad. Oline og Søren var husmannsfolk der bl.a. ved folketellingen 1865. Deres sønn Ole Sørensen 1846- var 1855 elev på Sørkedalen skole med bosted Skansebakken. Også Olines ektemann Søren Olsen hadde tilknytning til Sørkedalen (han var muligens født der) siden faren Ole Sørensen ble født på Aarnes i 1791.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Gaustad-eie, Snuserud

[v/Sognsvannbekken]

Kom til Slaktern på 1770/80-tallet. Aasmund Andersen c.1721-1801 og Sissel Reiersdtr c.1715-1785, bodde på Gaustad-eie på 1750/60/70-tallet før de kom til Slaktern. I boken "Stedet hvor alle trives : Sognsvann og omegn" stedfester forfatterne Gaustad-eiet til plassen Snuserud, hvor også Anders far, Anders Aasmundsen, og farfar, Aasmund Andersen tidligere var brukere 
Aker (Vestre Aker, Oslo) Geitemyren (Ullevaal-eie)

[også listet under Ullevaal]

Kom fra Brenna c.1755. Nils Olsen c.1728-, sønn av Ole Nilsen Brenna, ble 1755 gm. Mari Toresdtr fra Ullevaal. De nevnes ved 2 anledninger i 1762 til Ullevaal-eie. Manntallet 1762 presiserer at det var en relatert til Ullevold, Gedemyren (altså en husmannsplass under Geitemyren, et utskilt bruk fra Ullevaal). Også 1760 var de trolig på "Gedemyren"
Aker (Vestre Aker, Oslo) Grefsen [vestre] Ifm. aner. Bosted 1662-1672 for Halvor Andersen c.1615-1672 og Anne Haagensdtr c.1618-1692. Halvor var sønn av Anders Disen, mens Anne var datter av Haagen Dalesen på nabogården Storo i Vestre Aker. Halvor og Anne var oldeforeldre til Marte Mikkelsdtr som 1746 flyttet fra Haslum i Østre Bærum til Kjelsaas u/Lyse og senere Aamodt nordre i Sørkedalen. Stor etterslekt.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Grimelund-eie Kom fra Løkeberg i Sørkedalen. Peder Gulbrandsen 1733-, trolig sønn av Gulbrand Pedersen nedre Lyse, og Sissel Larsdtr 1736-, trolig datter av Lars Pedersen og Kirsti Andersdtr og født på Fyllingen. Peder og Sissel var 1757-1758 på Løkeberg og 1759-1760 på Grimelund-eie, før de ved manntallet 1762 var husmannsfolk på en av plassene under Frogner
Aker (Vestre Aker, Oslo) Grimelund-eie Kom fra Vasbakken u/Voksen. Peder Andersen c.1712-, sønn av Anders Pedersen Fyllingen, var fra 1736 gm. enken Marte Madsdtr (før 1715-, ukjent opphav). De bodde på Voksen-eie 1736-1740 og er nærmere omtalt under Vasbakken u/Voksen. Senere var de på Svartorseter (1741), så Holmen-eie (1748) og deretter Ris-eie (1752) før de kom til Grimelund-eie hvor de iallfall var 1762-1763 (alle plasser i Vestre Aker)
Aker (Vestre Aker, Oslo) Grimelund-eie Kom fra Falla u/Stubberud. Anders Madsen c.1747-før 1782, sønn av Mads Andersen og Signe Olsdtr, kom etter at foreldrene døde til onkelen Peder Andersen som da (1752) bodde på Ris-eie i Vestre Aker. Anders var også senere - ved manntallet 1762 og konfirmasjonen 1763 - hos onkelen, men da på Grimelund-eie i Vestre Aker, en av Ris' nabogårder. Mads ble 1771 gm. Berte Maria Pedersdtr 1744-, datter av Peder Jensen Vestre Hullet u/Aamodt, og er nærmere omtalt under Vestre Hullet
Aker (Vestre Aker, Oslo) Hoff-eie Kom fra Venner i Sørkedalen til Hoff-eie 1759. Flyttet senere til Smedstad-eie 1761, deretter til Frogner-eie 1766 og så til Langaas u/Bakke 1767-1771. Anders Kristensen c.1710-1795 og Ellen Zachariasdtr 1729-, datter av Zacharias Andersen Grøttum. Anders Kristensen og Ellen Zachariasdtr var på Venner 1753-1758.  
Aker (Vestre Aker, Oslo) Hoff, Hamborg Kom fra Røa nordre. Kirsti Kristiansdtr 1787-, datter av Kristian Pedersen Røa nordre, oppgis ved skiftet etter faren på Røa nordre 1812-1813 å være gm. Amund Eriksen på Hamborg under Hov (Hoff). Amund var sønn av Erik Amundsen som 1801 var husmann på Hoff-eie. Hamborg lå like ved Hoff-plassene Hovseter og Meklenborg.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Holmen Kom til Voksen. Anne Evensdtr c.1710-1770, datter av Even Haagensen og Marte Hansdtr på Holmen, ble c.1728 gm. Karl Kristensen 1695-1739, sønn av Kristen Jensen Voksen. Karl og Anne eide/drev Vestre Voksen c.1727-1739 da Karl døde. Enken Anne ble deretter 1740/41 gm.2) Erik Didriksen Haslum c.1710-1742 og 1746 gm.3) Stener Hansen Sogn c.1720-1768. Anne Evensdtr var på Voksen til hun flyttet til Sogn med sin 3.ektemann på begynnelsen av 1760-tallet. Annes mor - Marte Hansdtr 1687-1765, var datter av Hans Gundersen og Anne Kristoffersdtr på Øverland i Østre Bærum, og dermed halvsøster av Ragnhild Pedersdtr c.1697-ett.1762. Anne Evensdtr på Voksen var dermed kusine av bl.a. Marte Mikkelsdtr på Kjelsaas/Nordre Aamodt i Sørkedalen og Kirstine Jakobsdtr på Venner.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Holmen-eie Kom fra Vasbakken u/Voksen. Peder Andersen c.1712-, sønn av Anders Pedersen Fyllingen, var fra 1736 gm. enken Marte Madsdtr (før 1715-, ukjent opphav). De bodde på Voksen-eie 1736-1740 og er nærmere omtalt under Vasbakken u/Voksen. Senere var de på Svartorseter (1741), så Holmen-eie (1748) og deretter Ris-eie (1752) før de kom til Grimelund-eie hvor de iallfall var 1762-1763 (alle plasser i Vestre Aker)
Aker (Vestre Aker, Oslo) Holmen-eie Kom fra Stubberud [?] på 1750-tallet [?]. Jakob Kristensen c.1710-1766 og Ragnhild Pedersdtr c.1697-1790 (hhv. stefar og mor til Marte Mikkelsdtr som 1746 ble gm. Peder Iversen og kom til Kjelsaas og Aamodt nordre i Sørkedalen). Jakob og Ragnhild var leilendinger på halve Haslum 1733-1743 før de på 1740-tallet trolig kom til Stubberud i Sørkedalen. I Bærum bygdebok står det at de 1743/45 kom til Holmen-eie i Vestre Aker, men de var altså trolig først på Stubberud i Sørkedalen (ikke verifisert). De var på Holmen-eie ved manntallet 1762 og 1766 døde Jakob 56 år gml. på Holmen-eie. Ragnhild døde 92 åe gml. på Aamodt 1790 (hos datteren Marte Mikkelsdtr). Datteren Lisbet Jakobsdtr ble i sitt 2.ekteskap gm. Erik Bottolfsen fra Bjelkerud i Sørkedalen (de bodde på Haga u/Holmen) og datteren Kristine ble gm. Anders Gudmundsen og ble leilendingskone på Venner i Sørkedalen.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Holmen-eie Kom til Kjelsaas u/Lyse og senere Grøttum. Morten Zachariassen c.1724-1801, sønn av Zacharias Andersen Grøttum og hans kone Anne Rasmusdtr c.1714-1761 (ukjent opphav) var etter at de ble gift 1748 noen år (minst 1748-1751) på Holmen-eie i Vestre Aker. De flyttet deretter til Kjelsaas i Sørkedalen (1754-1758) og nevnes så fra 1759 som leilendinger på Grøttum hvor de og deres barn er nærmere omtalt.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Holmen-eie, Haga Kom fra Bjelkerud og Stubberud-eie 1791. Erik Bottolfsen 1738-c.1800, sønn av Bottolf Henriksen Bjelkerud, ble 1769 gm. Marte Olsdtr 1741-c.1790, datter av Ole Nilsen Brenna. De bodde minst 1772-1782 på Stubberud-eie i Sørkedalen. 1791 ble Erik gift på nytt med enken Lisbet Jakobsdtr 1741-ett.1801 på Holmen-eie. Lisbet var datter av Jakob Kristensen og Ragnhild Pedersdtr og født på Haslum i Østre Bærum. Familien flyttet på 1740-tallet trolig til Stubberud i Sørkedalen, før de på 1750-tallet kom til Holmen-eie. Der bodde Lisbet med sin første ektemann Kristoffer Hansen som nygifte ved manntallet 1762. Der døde også Erik Bottolfsen c.1800 da det var skifte etter ham på Holmen-plassen Haga. Lisbet bodde også ved folketellingen 1801 på Holmen-eie, hos Ole Eriksen 1771-, sønn av Erik Bottolfsens 1.ekteskap m/Marte Olsdtr.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Holmen-eie, Lybæk Kom fra Grøttumsbraaten mellom 1843 og 1865. Ekteparet Kristen Gulbrandsen 1800- og Mari Pedersdtr c.1803- og deres sønn Peder Kristensen 1840- bodde v/folketellingen 1865 på husmannsplassen Lybæk u/Holmen i Vestre Aker. De var på Grøttumsbraaten fra 1828 til minst 1843.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Huseby-eie Kom fra Storbraaten, Løkeberg og Braaten u/Voksen i Sørkedalen. Anders Arnesen 1745-, sønn av Arne Olsen Løkeberg u/Lyse og 1769 gm. Ingeborg Evensdtr 1741-, datter av Even Hansen Braaten u/Voksen, hadde bodd flere plasser i Sørkedalen, bl.a. Storbraaten, før de ved folketellingen 1801 var husmannsfolk på en av plassene under Huseby i Vestre Aker.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Lillo Kom til Voksen c.1695. Jokum Olsen c.1655-1727 var trolig sønn av Ole c.1621- oppsitter på Lillo i Vetre Aker (ved Akerselva) f.eks. ved manntallet 1666 da Jokum Olsen var 11 år. Jokum Olsen ble 1678 gm.1) enken Ingeborg Toresdtr etter Haagen Mogensen Skøyen som døde 1676, og ble med det leilending på Skøyen. Jokum og Ingeborg ble på Skøyen til hun døde 1695. Jokum ble så kort tid etter gm.2) Kari Karlsdtr c.1660-1727, enken etter Kristen Jensen Voksen. Jokum og Kari ble på Voksen til de begge døde 1727.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Lysaker [på Aker-siden?] Kom til Braaten u/Voksen. Jon Hansen c.1730-1802 (ukjent opphav) ble 1754 gm. Ragnhild [Randi] Paalsdtr c.1731-1802, datter av Paal Aslaksen Aarnes. Jon og Ragnhild [Randi] var 1755 og 1757 på Sollerud-eie, men 1756 og 1758 på Lysaker. Samme plass? I 1760 var de på Vasbakken u/Voksen før de nevnes til Braaten i 1765. Fra 1765 og framover var de på Voksen-eie / Braaten u/Voksen
Aker (Vestre Aker, Oslo) Maridalen, Kirkeby [nedre] Kom fra Sandungen og Mago i Nordmarka 1815-1818. Peder Halvorsen 1786-ett.1842, sønn av Halvor Pedersen Sandungen (tidligere Svenbalrud,  Lunner på Hadeland) ble 1813 gm. Dorte Børgersdtr c.1788-, datter av Børger Mattisen Mago. De kom før 1818 til Kirkeby nedre i Maridalen og var der i minst 25 år. Peders far - Halvor Pedersen - var livøremann hos familien på Kirkeby nedre ved manntallet 1841-42. 
Aker (Vestre Aker, Oslo) Maridalen, Kirkeby
[øvre]
Kom fra Braaten u/Bogstad. Anne Jonsdtr 1778-før 1841, datter av Jon Rasmussen. Ved skiftet etter faren på Braaten 1809-1810 er det oppgitt at hun var gm. Hans Bergersen og bodde på Kirkerud i Maridalen. Andre kilder viser at ektemannen het Hans Borgersen 1777-ett.1842 og at plassen var Kirkeby i Maridalen. Hans Borgersen [Børgersen/Bergersen] var trolig sønn av Borger Gulbrandsen fra Østre Bærum. Ekteparet var i mange år leilendinger på Øvre Kirkeby.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Maridalen, Sander-eie [Sanderstuen] Kom til Fyllingen i Nordmarka 1798. Siri Hansdtr 1773-ett.1842, datter av Hans Arnesen Sander-eie, ble 1798 gm. Anders Andersen c.1763-1818, sønn av Anders Olsen Fyllingen. De overtok som brukere på Fyllingen, og var der bl.a. v/folketellingen 1801. Da mannen døde 1818 giftet hun seg 1820 med Anders Andersen 1791- fra Ballangrud, Lunner i Oppland. De var på Fyllingen bl.a. v/manntallet 1841-42
Aker (Vestre Aker, Oslo) Maridalen, Vaggestein Ifm. aner. Bosted for Knut Stenersen c.1644-c.1709 fra minst 1681 til 1709. Knut var gm.1) Johanne Pedersdtr og gm.2) Gunnhild Gundersdtr. Flere av barna fikk mange etterkommere. Eldste sønn Stener Knutsens dattersønn - Stener Hansen Sogn - ble 1746 gm. enken Anne Evensdtr Voksen, mens sønnen Hans Knutsen fra 2.ekteskap trolig ble første bruker på Vaggesteinbraaten og har mange etterkommere i Sørkedalen gjennom datteren Kirsti Hansdtr (se under) som 1739 ble gm. Nils Isaksen Hadeland i Sørkdalen.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Maridalen, Vaggestein Kom fra Sandungen. Siri Halvorsdtr 1791-, datter av Halvor Pedersen fra Sandungen i Nordmarka, ble gm. Kristoffer Kristoffersen c.1786-, trolig sønn av Kristoffer Hansen Vaggestein. De var på Vaggestein fra minst 1828 til 1842. NB! Det er ikke verifisert at det var Siri fra Sandungen som kom til Vaggestein, men hun ser ut til å være den beste kandidaten!
Aker (Vestre Aker, Oslo) Maridalen, 
Vaggesteinbraaten
Kom til Hadeland i Sørkedalen 1739. Kirsti Hansdtr 1716-1791, datter av Hans Knutsen Vaggesteinbraaten, ble 1739 gm.1) Nils Isaksen Hadeland c.1713-1756 og 1757 gm.2) Elias Pedersen. Kirsti bodde i sine 2 ekteskap i Sørkedalen først på Hadeland (1739-1754), deretter på Tømte (1755-1763) og så Solberg (fra 1764).
Aker (Vestre Aker, Oslo) Ris Kom fra Voksen. Sollied skriver i "Akersgårder" at Bjørn Voksens sønn Peder Bjørnsen (d. c.1630) kom til Ris og nevnes dit bl.a. i 1617. Ifølge Sollied skal Peder Bjørnsen ha vært gm. Gjertrud Haagensdtr. 
Aker (Vestre Aker, Oslo) Ris-eie Kom fra Vasbakken u/Voksen. Peder Andersen c.1712-, sønn av Anders Pedersen Fyllingen, var fra 1736 gm. enken Marte Madsdtr (før 1715-, ukjent opphav). De bodde på Voksen-eie 1736-1740 og er nærmere omtalt under Vasbakken u/Voksen. Senere var de på Svartorseter (1741), så Holmen-eie (1748) og deretter Ris-eie (1752) før de kom til Grimelund-eie hvor de iallfall var 1762-1763 (alle plasser i Vestre Aker)
Aker (Vestre Aker, Oslo) Ris-eie Kom fra Falla u/Stubberud. Anders Madsen c.1747-før 1782, sønn av Mads Andersen og Signe Olsdtr, kom etter at foreldrene døde til onkelen Peder Andersen som da (1752) bodde på Ris-eie i Vestre Aker. Anders var senere - ved konfirmasjonen 1763 - på Grimelund-eie i Vestre Aker, en av Ris' nabogårder. Mads ble 1771 gm. Berte Maria Pedersdtr 1744-, datter av Peder Jensen Vestre Hullet u/Aamodt, og er nærmere omtalt under Vestre Hullet
Aker (Vestre Aker, Oslo) Ris, Bækken Kom fra Skansebakken 1891. Kristian Ingebretsen 1835-ett.1904, sønn av Engebret [Ingebret] Olsen Skansebakken, og gm. Sara Kaisa Olsdtr 1840- (fra Elfsborg län i Sverige) kom til Bækken u/Ris 1891 og var der til minst 1904.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Skøyen Kom til Voksen c.1695. Jokum Olsen c.1655-1727 var trolig sønn av Ole c.1621- oppsitter på Lillo i Vestre Aker (ved Akerselva) f.eks. ved manntallet 1666 da Jokum Olsen var 11 år. Jokum Olsen ble 1678 gm.1) enken Ingeborg Toresdtr etter Haagen Mogensen Skøyen som døde 1676, og ble med det leilending på Skøyen. Jokum og Ingeborg ble på Skøyen til hun døde 1695. Jokum ble da kort tid etter gm.2) enken Kari Karlsdtr c.1660-1727 etter Kristen Jensen Voksen. Jokum og Kari ble på Voksen til de begge døde 1727.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Smedstad Kom til Voksen før 1635. Lars Jonsen c.1596-1686 var ifølge Sollieds "Akersgårder" fra Smedstad. Han ble gm. Marte Bjørnsdtr c.1605-1684, datter av Bjørn Voksen. De overtok Voksen en gang før 1635 og var der til de døde.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Smedstad-eie [Smedstad?braaten] Kom fra Venner i Sørkedalen til Smedstad-eie 1761 (via Hoff-eie i vestre Aker 1759). Anders Kristensen c.1710-1795 og Ellen Zachariasdtr 1729-, datter av Zacharias Andersen Grøttum. Anders Kristensen og Ellen Zachariasdtr var på Venner 1753-1758. Anders og Ellen flyttet videre til Frogner-eie 1766 og var deretter på Langaas u/Bakke i Vestre Aker 1767-1771.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Smedstad-eie Kom til Stubberud i Sørkedalen en gang før 1789. Ole Engebretsen c.1728-1810, bodde v/manntallet 1762 på Smedstad-eie og var gm. Berte Gundersdtr. Året etter var han enkemann da han ble gm. Ragnhild [Randi] Larsdtr, datter av Lars Pedersen Holtet, som senere kom til Tangen. Ole og Ragnhild var også 1764 på Smedstad-eie. I 1789, ved folketellingen 1801 og ved Oles begravelse 1810 var de imidlertid på Stubberud i Sørkedalen (hovedbruket). Stillingen 1801 var som forpaktere på selve hovedbruket
Aker (Vestre Aker, Oslo) Sogn vestre, Dammen Kom fra Fyllingen. Berte Andersdtr c.1709-1749, datter av Anders Pedersen Fyllingen og ektemannen Nils Pedersen var på Dammen u/Vestre Sogn fra 1744 til Berte døde 1749. Skiftet etter Berte ble holdt på Søndre Skogen u/Vindern hvor enkemannen Nils flyttet etter hennes død. 6 av barna var i live 1749. 
Aker (Vestre Aker, Oslo) Sollerud-eie Kom til Bjerke u/Voksen. Halvor Holmsen c.1736-ett.1801, sønn av Holm Eriksen på Sollerud-eie, ble 1759 gm. Olia Hansdtr c.1734-1801 [ukjent opphav], men nevnt til Øraker-eie i Vestre Aker ved vielsen. Halvor og Olia var på Voksen-eie (presisert som Bjerke 1771 og 1801) fra minst 1769 til Olia døde 1801. Også Halvor Holmsens søster Ellen [Eli] Holmsdtr 1739-1782 fra Sollerud-eie fikk en slags tilknytning til Sørkedalen, ved at hennes sønnesønn Erik Holmsen 1796-1871 ble gm. Sørine Nilsdtr 1801-1876 fra nedre Lyse. Erik og Sørine bodde imidlertid på ulike plasser i østre Bærum.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Sollerud-eie Kom til Røa søndre, Røa ødegaard, Jarbakken u/Voksen og ulike plasser i Østre Bærum. Søsknene Dorte Aslaksdtr (1725-1793) Røa søndre, Erik Aslaksen (1726-1788) Lysaker-eie, Jon Aslaksen (1729-1811) Røa-eie og Jarbakken, Kirsti Aslaksdtr (1729-før 1789) Røa ødegaard, Rasmus Aslaksen (1737-) Jar-eie mfl, og Lars Aslaksen (1740-1782) Lysaker-eie var barn av Aslak Larsen c.1689-1774 og Malene Eriksdtr c.1700-1781 fra Søndre Mysen i Enebakk. Familien flyttet fra Enebakk til Sollerud-eie i Aker mellom 1747 og 1751. Aslak Larsen og Malene Eriksdtr var på Sollerud-eie til minst 1771. Aslak Larsen og Malene Eriksdtr var på Sollerud-eie til minst 1771. De døde på Lysaker i hhv. 1774 og 1781 men det er trolig samme plass som Sollerud-eiet de bodde på tidligere.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Sollerud-eie Kom til Braaten u/Voksen. Jon Hansen c.1730-1802 (ukjent opphav) ble 1754 gm. Ragnhild [Randi] Paalsdtr c.1731-1802, datter av Paal Aslaksen Aarnes. Jon og Ragnhild [Randi] var 1755 og 1757 på Sollerud-eie, men 1756 og 1758 på Lysaker. Samme plass? I 1760 var de på Vasbakken u/Voksen før de nevnes til Braaten i 1765. Fra 1765 og framover var de på Voksen-eie / Braaten u/Voksen
Aker (Vestre Aker, Oslo) Storo Ifm. aner. Haagen Dalesen [Haakon Dalesson] var oppsitter på Storo i første halvdel av 1600-tallet. Han hadde minst 4 barn som alle kom til å få mange etterkommere; Even Haagensen overtok Storo, Anne Haagensdtr kom til Grefsen i Aker, Dorte Haagensdtr kom til Frogner i Vestre Aker (med etterkommere på bl.a Voksen), mens Ragnhild Haagensdtr kom til Smedstad i Vestre Aker. Haagen var (via datteren Anne) tippoldefar til Marte Mikkelsdtr som 1746 flyttet fra Haslum i Østre Bærum til Kjelsaas u/Lyse og senere Aamodt nordre i Sørkedalen, samt halvsøsteren Kristine Jakobsdtr som omkring 1760 kom til Venner. Stor etterslekt.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Taasen, Bukketaasen Kom fra Solberg nordre (vestre) i Sørkedalen mellom 1843 og 1861. Jon Sørensen 1795-, sønn av  Søren Eriksen Aarnes og Kari Andersdtr c.1793-, datter av Anders Ellingsen Solberg nordre, ble gift c.1823 og var leilendinger på Solberg nordre 1823-1836, og på Solberg vestre 1843 (trolig samme plass). Kari hadde tidligere vært gm. leilendingen Mikkel Andersen 1793-1822 på Solberg nordre. Det er folketellingen 1865 som viser at ekteparet Jon Sørensen 71 år og Kari Andersdtr 74 år var husmannsfolk på Bukketaasen. De hadde 1 ku og dyrket litt poteter. Sammen med dem bodde de voksne barna Martine Jonsdtr og Nils Mikkelsen (fra Kari's 1.ekteskap), begge ugifte.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Ullern Kom fra Voksen. Sollied skriver i "Akersgårder" at Bjørn Voksens sønner Gunder Bjørnsen (d. c.1630) og Hans Bjørnsen (d. c.1659) kom til Ullern. En Hans Ullern nevnes bl.a. i Bulls "Akers historie" for årene 1613, 1635, 1643, samt i skattematrikkelen 1647 og må vel antas å være samme person.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Ullern Kom fra Aarnes. Marte Paalsdtr før 1704-c.1728, datter av Paal Aslaksen Aarnes, oppgis å være død ved skiftet etter moren Ragnhild Torgersdtr på Aarnes 1729. Marte må ha dødd kort tid før 1729 da hun (ifølge skiftet 1729) etterlot seg enkemannen Gulbrand Jonsen og 3 små barn i alderen 3/4 til 3 1/2 år. Deres bosted var "Ulderen i Agershus", altså trolig Ullern i Aker (alternativt Ullensaker på Romerike)
Aker (Vestre Aker, Oslo) Ullern Kom til Voksen-eie og nedre Lyse. Signe [Synne] Jensdtr c.1714-1794 (ukjent opphav) ble 1740 gm. Hans Andersen før 1720-c.1743 (ukjent opphav). De bodde 1740-40 på Voksen-eie. Ved vielsen med Hans Andersen nevnes hun, eller ev. begge, til Ullern. Kausjonister (forlovere) var Lars Sollerud og Lars Øraker, og det kan jo muligens antyde noe om deres opphav (både Ullern, Sollerud og Øraker ligger i det sør-vestre hjørnet av Aker). Etter Hans Andersens død ble hun 1743 gm. enkemannen Gulbrand Pedersen c.1704-1755 på nedre Lyse, sønn av Peder Hansen. Etter hans død i 1755 ble hun så gm. Ole Nilsen c.1729-, sønn av Nils Rejersen Langlia. Signe [Synne] ble værende på nedre Lyse både i ekteskap nr. 2 og 3.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Ullern Kom til Røa søndre. Ingeborg Paalsdtr c.1778- fra Ullern i Vestre Aker (Røa søndres nærmeste nabo i sør) ble 1796 gm Hans Holmsen c.1759-c.1809, sønn av Holm Kristiansen Røa søndre. Ingeborg bodde på Ullern både ved konfirmasjonen 1794 og ved vielsen 1796. Ekteparet var gårdbrukere på Røa søndre
Aker (Vestre Aker, Oslo) Ullern Kom til Holtestuen u/Bogstad hvor han var fra minst 1828 til 1843. Kristoffer Mathisen c.1796-, var trolig "uekte" sønn av Anne Kristoffersdtr som 1801 var gm. Truls Halvorsen og bodde sammen med Kristoffer og ektemannen på Skollerud i Lommedalen i Vestre Bærum. Kristoffer Mathisen var gm. Anne Paalsdtr c.1791- (ukjent opphav). De bodde på Ullern i Vestre Aker 1818 da sønnen Andreas ble født.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Ullevaal, Geitemyren-eie

[også listet under Geitemyren]
Kom fra Brenna c.1755. Nils Olsen c.1728-, sønn av Ole Nilsen Brenna, ble 1755 gm. Mari Toresdtr fra Ullevaal. De nevnes ved 2 anledninger i 1762 til Ullevaal-eie. Manntallet 1762 presiserer at det var en plass relatert til Ullevold, Gdemyren (altså en husmannsplass under Geitemyren, et utskilt bruk fra Ullevaal). Også 1760 var de trolig på "Gedemyren"
Aker (Vestre Aker, Oslo) Vindern, Skogen søndre Kom fra Fyllingen. 8.11.1749 var det skifte etter Berte Andersdtr c.1709-1749 på Søndre Skogen u/Vindern. Enkemann Nils Pedersen og arvinger 6 barn fra 6 til 20 år. Enkemannen hadde trolig flyttet til Skogen kort tid før skiftet, da Berte i 1749 døde 40 år gml. på plassen Dammen u/Sogn (v/sørsiden av Sognsvann), hvor familien hadde bodd siden 1744. Berte Andersdtr var datter av Anders Pedersen Fyllingen. Nils ble 1750 gm. 2) Sara Olsdtr og bodde på søndre Skogen m/Sara da de fikk barna Berte i 1750 og Ole i 1756.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Vækkerø Kom fra Pinslie. Mari Tjøstelsdtr (Kjøstelsdtr) c.1724-1758, datter av Tjøstel Knutsen Pinslie, var 34 år da hun døde på Vækkerø 1758. Mannen het Lars Larsen og i skiftet på Vækkerø samme år kommer det frem at var det hennes søsken Knut Tjøstelsen og Ingeborg Tjøstelsdtr samt moren Marte Bendixdtr (alle i Sørkedalen) som arvet henne. Mari ble konfirmert 16 år gml. i 1740 og bodde da på Pinslie.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Øraker [lille] Kom fra Braaten u/Voksen. Pauline Jonsdtr 1765-, datter av Jon Hansen Braaten u/Voksen, ble 1788 gm. Henrik Eriksen (ukjent opphav) og var ved folketellingen 1801 enke og sykone på Øraker i Vestre Aker. Hun var da 40 år og bodde sammen med sine 3 døtre Carien (?) 3 år, Marte 7 år og Randi 8 år. Har i tillegg funnet en datter - Kirsti - født 1789. Ved skiftet etter faren Jon Hansen på Braaten i 1802, så opplyses det at Pauline hadde vært gm. Henrik Eriksen og bosatt på Lille Øraker.
Aker (Vestre Aker, Oslo) Øraker-eie Kom til Bjerke u/Voksen. Olia Hansdtr c.1734-1801 [ukjent opphav], men nevnt til Øraker-eie i Vestre Aker ved vielsen 1759 med Halvor Holmsen c.1736-ett.1801, sønn av Holm Eriksen på Sollerud-eie. Halvor og Olia var på Voksen-eie (presisert som Bjerke 1771 og 1801) fra minst 1769 til Olia døde 1801.
Aker (Østre Aker, Oslo) Disen Ifm. aner. Bosted 1635-1657 for Anders Disen død 1657 og Aaste [Aase] Haagensdtr død 1663. De var tippoldeforeldre til Marte Mikkelsdtr som 1746 flyttet fra Haslum i Østre Bærum til Kjelsaas u/Lyse og senere Aamodt nordre i Sørkedalen, samt halvsøsteren Kristine Jakobsdtr som omkring 1760 kom til Venner. Stor etterslekt.
Aker (Østre Aker, Oslo) Disen Kom fra Stubberud / Voksen. Ingeborg Paalsdtr før 1703-, datter av Paal Haagensen og Haakina Jokumsdtr, bodde på 1710/20-tallet hos stefaren Lars Kristensen og moren Haakona på Stubberud i Sørkedalen, bl.a. da hun i 1723 ble gm. dragon Halvor Hansen fra Disen i Østre Aker. Halvors mor - Mari Jensdtr - var for øvrig fra Grav i Østre Bærum og datter av Jens Paalsen og Ragnhild [Randi] Larsdtr Voksen. Det vil si at Ingeborg Paalsdtrs stefar Lars Kristensen var hennes ektemann Halvor Hansens søskenbarn
Aker (Østre Aker, Oslo) Kløfta Kom fra Røa søndre. Brødrene Holm Aslaksen 1786- og Nils Aslaksen 1789-, sønner av Aslak Holmsen på Røa søndre, vokste opp hos mormoren Mette Nilsdtr på Kløfta i Østre Aker (v/Lindeberg). Holm Aslaksen ble 1810 i Asker gm. Haagine Gundersdtr c.1792-, datter av Gunder Andersen fra Nadderud i Østre Bærum. Holm og Haagine var 1811-1822 leilendinger på Jar i Østre Bærum
Aker (Østre Aker, Oslo) Lerdal [nordre] Kom fra Røa søndre. Ingeborg Aslaksdtr 1829-ett.1900, datter av Aslak Hansen Røa søndre (østre). Ingeborg ble før 1855 gm. Petter Jakobsen c.1827-. Ekteparet var ved folketellingen 1865 selveiende gårdbrukere (og Petter også smed) på Lerdal i Furuset skolekrets. Ved folketellingen 1900 var Ingeborg Jakobsdtr [sic] gårdeier og enke på nordre Lerdal. Sammen med henne bodde sønnene Anton Johan Jakobsen (med kone og 4 barn) og Hans Otto Jakobsen, som begge var smeder. 
Aker (Østre Aker, Oslo) Vaterland Kom fra Strøm i Sørkedalen. Erik Kristoffersen c.1713-ett.1752, sønn av Kristoffer Arnesen, ble ved skiftet etter farbroren Jon Arnesen på Grini i Østre Bærum i 1752 (hvor han var en av arvingene), oppgitt å være bosatt på "Watterland ved Christiania".

Akershus


Kommune/sogn Sted, gård, plass Referanse til plass og familie i Sørkedalen
Aurskog Nordby-eie, Sørensrud

[Sørensrud husmannsplass ble nedlagt ca.1918]

Kom til Venner søndre 1916. Ragna Antonette Andersdtr 1897-1980, datter av Anders Nilsson og Karoline Amalie Olsdtr, ble omkring 1918 gm. Lauritz Johansen 1892-1975 fra søndre Venner. De overtok søndre Venner etter hans foreldre. Ragna var søster av Marie Amalie Andersen (se under)
Aurskog Nordby-eie, Sørensrud

[Sørensrud husmannsplass ble nedlagt ca.1918]

 

Ifm. Aamodt nordre 1920/21. Marie Amalie Andersen 1904-1992, datter av Anders Nilsson og Karoline Amalie Olsdtr, fikk i 1921 sønnen Lyder [Grøttum] utenfor ekteskap med Arne Petter Grøttum 1901-1991 fra nordre Aamodt. Lyder ble født i Blaker og vokste opp hos moren og mormoren Karoline på diverse steder i Aurskog. Lyder Grøttum 1921-1996 var for øvrig min far. Marie Amalie Andersen var yngre søster av Ragna A. Andersdtr (som kom til Venner søndre, se over) og var tjenestejente hos søsteren da hun ble gravid.
Bærum (Vestre) [uspesifisert] Kom til Bergendal. Anne Marie Jonsdtr c.1788-1877 [ukjent opphav] bodde på Haslum da hun i 1816 ble gm. Anders Fredriksen 1782-1868, sønn av Fredrik Eriksen Bergendal. De overtok i begynnelsen av 1830-tallet Bergendal og var husmannsfolk der 1832, 1834, 1836, 1839, 1840 og 1843 og livørefolk samme plass 1861 og 1865. Anders var skredder i tillegg til husmann. Ifølge folketellinger/manntall var Anne Marie Jonsdtr født i Vestre Bærum
Bærum (Vestre) Belset Kom til Røa søndre (østre). Anne Kristine Jakobsdtr 1810-, datter av Jakob Evensen fra Belset i Vestre Bærum ble 1828 gm. Aslak Hansen 1798-1875 på Røa søndre (østre). Aslak og Anne Kristine var på Røa søndre ved manntallene 1832, 1834. 1836 og 1843 og på Røa østre (samme plass, nytt navn) ved manntallet 1861 og folketellingen 1865
Bærum (Vestre) Burud i Lommedalen Kom til Solberg nordre omkring 1880. Ingeborg Jonsdtr 1855-1928, datter av Jon Johannesen Burud, ble gm. Gustav Jensen 1858-1935, sønn av Jens Larsen Venner søndre. Gustav og Ingeborg var på nordre Solberg i over 40 år.
Bærum (Vestre) Burudhaugen i Lommedalen Kom fra Aspeskogen i 1825. Mari Nilsdtr 1804-, datter av Nils Eriksen Aspeskogen, ble 1825 i Tanum kirke gm. Peder Hansen 1806-, sønn av Hans Pedersen Burudhaugen i Lommedalen. De fikk minst 7 barn og har masse etterslekt, spesielt i Bærum. De bodde fram til 1835 som inderster/husmannsfolk på Burudhaugen men flyttet deretter til Aamodt i Lommedalen hvor de ble leilendinger på Aamodt nordre
Bærum (Vestre) Bærum Verk Kom til Aamodt søndre og Venner søndre. Annette Andersdtr 1851-1920, datter av Anders Tostensen Bærum Verk, gm. Johan Edvard Andersen 1842-ett.1924. Annettes farfar Tosten Andersen var i sitt første ekteskap gm. Mari Kristoffersdtr, datter av Kristoffer Arnesen Dæli i Østre Bærum, som var født på Tømte og oppvokst på Ringerike i Sørkedalen. Annette var søster av Maren Andersdtr (se under).
Bærum (Vestre)

 

Bærum Verk Kom til Østre Hullet. Maren Andersdtr 1856-1939, datter av Anders Tostensen Bærum Verk, gm. Julius Kristoffersen 1855-1918. Annettes farfar Tosten Andersen var i sitt første ekteskap gm. Mari Kristoffersdtr, datter av Kristoffer Arnesen Dæli i Østre Bærum, som var født på Tømte og oppvokst på Ringerike i Sørkedalen. Maren var søster av Annette Andersdtr (se over).
Bærum (Vestre) Grorud østre i Lommedalen Kom fra Vestre Hullet. Amund Jensen c.1788-1869, sønn av Jens Gulbrandsen Lyse nedre - senere Vestre Hullet, ble 1811 gm. Johanne Kristoffersdtr c.1788-1845 fra Grorud østre i Lommedalen. De overtok etter hvert plassen etter hennes far (mellom 1811 og 1815)
Bærum (Vestre) Grorud østre i Lommedalen Kom til Vestre Hullet i Sørkedalen og deretter til Magobraaten i Nordmarka (Hakadal i Nittedal kommune). Kari Kristoffersdtr 1776-1811 fra Grorud østre i Lommedalen, var ved folketellingen 1801 tjenestejente på Aamodt søndre i Sørkedalen, og ble senere samme år gm. Gulbrand Jensen 1779-1867, sønn av Jens Gulbrandsen Vestre Hullet. Gulbrand og Kari var fra 1804 på Magobraaten i Nordmarka.
Bærum (Vestre) Hauger(-eie) Kom fra nedre Lyse. Halvor Nilsen 1797-ett.1875, sønn av Nils Olsen på nedre Lyse, ble som søsteren Sørine foreldreløs i ung alder. Halvor var tjenestegutt da han 22 år gml. i 1820 flyttet til Asker prestegjeld. I 1823 ble han gm. Mari Larsdtr c.1799-ett.1875 [ukjent opphav, men fra Vestre Bærum]. Begge bodde da på Løken i V.Bærum. Halvor og Mari fikk minst 7 barn og bodde i de neste 50 årene på forskjellige plasser i Bærum; Hauger (-eie) og Løkke-eie i Vestre Bærum, samt Garløs, Avløs og Haslum i Østre Bærum.
Bærum (Vestre) Kampen [Kampenhaug] i Lommedalen Kom til Dølebraaten u/Venner. Ellen Kristoffersdtr c.1731-1797, var trolig datter av Kristoffer Henriksen på Kampen i Lommedalen. Hun ble 1761 i Aker gm. Johannes Svendsen c.1729-før 1775, sønn av Svend Eriksen Dølebraaten. Ekteparet bodde på Slora, Kjelsaas og Aasen u/Østre Hullet før de forsvant fra Sørkedalen
Bærum (Vestre) Kampen [Danielsbraaten] i Lommedalen Kom til Vestre Hullet. Hans Sørensen 1825-, sønn av Søren Olsen fra Kampen/Danielsbraaten i Lommedalen og Anne Larine Larsdtr 1822-, datter av Lars Hansen fra Fossum-eie i Østre Bærum, var minst 1868-1875 på Vestre Hullet u/Aamodt i Sørkedalen. De hadde tidligere være husmannsfolk under Vensaas og Guriby i Lommedalen og ”arbeidsfolk” på Fossum-eie i Østre Bærum – trolig Fossum bruk. I 1865 var Hans kullbrenner m/jord på plassen Østre Haugen u/Fossum
Bærum (Vestre) Løken Kom fra nedre Lyse. Halvor Nilsen 1797-ett.1875, sønn av Nils Olsen på nedre Lyse, ble som søsteren Sørine foreldreløs i ung alder. Halvor var tjenestegutt da han 22 år gml. i 1820 flyttet til Asker prestegjeld. I 1823 ble han gm. Mari Larsdtr c.1799-ett.1875 [ukjent opphav, men fra Vestre Bærum]. Begge bodde da på Løken i V.Bærum. Halvor og Mari fikk minst 7 barn og bodde i de neste 50 årene på forskjellige plasser i Bærum; Hauger (-eie) og Løkke-eie i Vestre Bærum, samt Garløs, Avløs og Haslum i Østre Bærum.
Bærum (Vestre) Løkke-eie Kom fra nedre Lyse. Halvor Nilsen 1797-ett.1875, sønn av Nils Olsen på nedre Lyse, ble som søsteren Sørine foreldreløs i ung alder. Halvor var tjenestegutt da han 22 år gml. i 1820 flyttet til Asker prestegjeld. I 1823 ble han gm. Mari Larsdtr c.1799-ett.1875 [ukjent opphav, men fra Vestre Bærum]. Begge bodde da på Løken i V.Bærum. Halvor og Mari fikk minst 7 barn og bodde i de neste 50 årene på forskjellige plasser i Bærum; Hauger (-eie) og Løkke-eie i Vestre Bærum, samt Garløs, Avløs og Haslum i Østre Bærum.
Bærum (Vestre) Skollerud i Lommedalen Kom til Holtestuen u/Bogstad hvor han var fra minst 1828 til 1843. Kristoffer Mathisen c.1796-, var trolig "uekte" sønn av Anne Kristoffersdtr som 1801 var gm. Truls Halvorsen og bodde sammen med Kristoffer og ektemannen på Skollerud i Lommedalen i Vestre Bærum. Kristoffer Mathisen var gm. Anne Paalsdtr c.1791- (ukjent opphav). De bodde på Ullern i Vestre Aker 1818 da sønnen Andreas ble født.
Bærum (Vestre) Aamodt nordre i Lommedalen Kom fra Aspeskogen i 1825. Mari Nilsdtr 1804-, datter av Nils Eriksen Aspeskogen, ble 1825 i Tanum kirke gm. Peder Hansen 1806-, sønn av Hans Pedersen Burudhaugen i Lommedalen. De fikk minst 7 barn og har masse etterslekt, spesielt i Bærum. De bodde fram til 1835 som inderster/husmannsfolk på Burudhaugen men flyttet deretter til Aamodt i Lommedalen hvor de ble leilendinger på Aamodt nordre
Bærum (Østre) [Fra Haslum menighet] Kom til Holtet u/Bogstad og senere Tangen. Marte Hansdtr før 1718-c.1752 [ukjent opphav], ble 1738 gm. enkemannen Lars Pedersen på Holtet u/Bogstad. De flyttet kort tid etter til Tangen, hvor de også er omtalt nærmere. Ifm. vielsen 1738 i Aker kirkebok står det om Marte at hun var "..af Haslum menighed(?).."
Bærum (Østre) Avløs Kom fra nedre Lyse. Halvor Nilsen 1797-ett.1875, sønn av Nils Olsen på nedre Lyse, ble som søsteren Sørine foreldreløs i ung alder. Halvor var tjenestegutt da han 22 år gml. i 1820 flyttet til Asker prestegjeld. I 1823 ble han gm. Mari Larsdtr c.1799-ett.1875 [ukjent opphav, men fra Vestre Bærum]. Begge bodde da på Løken i V.Bærum. Halvor og Mari fikk minst 7 barn og bodde i de neste 50 årene på forskjellige plasser i Bærum; Hauger (-eie) og Løkke-eie i Vestre Bærum, samt Garløs, Avløs og Haslum i Østre Bærum.
Bærum (Østre) Ballerud Ifm aner. Isak Torkelsen og Berte Hansdtr døde begge på Gullbakken i 1752, hhv. 77 og 70 år gamle [Gullbakken var en Høvik-plass tett ved Ballerud]. Tror dette er de samme personene (Isak og Birte) som nevnes til Ballerud 1715, 1732, 1733, 1735 og 1736. Alle ganger uten at deres farsnavn er oppgitt! Isak var trolig far til de antatte Isaksen/Isaksdtr søsknene som kom til Sørkedalen på 1730-tallet. At Berte var deres mor er sannsynlig, men ikke sikkert, da Isak kan ha vært gift flere ganger. En av søsknene - Marte Isaksdtr - nevnes til Ballerud i 1735/36 ifm vielse/barnedåp, altså på samme tid som Isak og Berte/Birte [Ballerud] var på plassen. Søsknene var Ingeborg Isaksdtr Solberg, Nils Isaksen Hadeland, Marte Isaksdtr Røa ødegaard/Voksen-eie og Anne Isaksdtr Vestre Hullet. Også Abraham Isaksen fra Østre Bærum var muligens sønn av Isak Ballerud (ref. faddere ifm datters dåp 1743). Familien måtte trolig flytte fra Ballerud - hvor de var leilendinger - da eieren, Even Nilsen fra Vold - residerende kappelan i Asker og Bærum, selv overtok plassen
Bærum (Østre) Blommenholm  
[Oxehoved til c.1800]
Ifm. aner. Bosted c.1670-1694 for Hans Halvorsen c.1643-1694 og Marte Olsdtr (død 1692). Hans var sønn av Halvor Andersen vestre Grefsen i Aker.  Hans og Marte var besteforeldre til Marte Mikkelsdtr som 1746 flyttet fra Haslum i Østre Bærum til Kjelsaas u/Lyse og senere Aamodt nordre i Sørkedalen. Stor etterslekt.
Bærum (Østre) Dæli Kom fra Ringerike i Sørkedalen 1761. Kristoffer Arnesen 1736-c.1785, sønn av Arne Eriksen Pinslie, senere Tømte og deretter Ringerike ble 1760 gm. Kari Hansdtr 1737-1800 i Haslum kirke i Østre Bærum. Kari var datter av Hans Hansen og Angjerd Edvardsdtr Dæli. Kristoffer og Kari overtok som brukere på Dæli og er nevnt dit fra 1761 til 1785. De hadde minst 9 barn hvorav de 4 eldste døde før de ble 10 år. 2 av døtrene - Mari og Anne - ble gift til Sørkedalen og er omtalt nedenfor. Kari Hansdtr giftet seg på nytt 1786. Brudgommen var den over 20 år yngre Lars Olsen 1759-1850 fra nabogården Østern. Lars Olsen var for øvrig yngste sønn av Ole Engebretsen Østerns 2.ekteskap. Ole Engebretsen Østern var etter alt og dømme identisk med Ole Engebretsen c.1706-1791 fra Tømte i Sørkedalen, som 1732-1748 var leilending på Ringerike i Sørkedalen, før han kom til Østern.
Bærum (Østre) Dæli Kom til Røa-eie 1797. Mari Kristoffersdtr 1769-1800, datter av Kristoffer Arnesen Dæli (opprinnelig fra Tømte og Ringerike i Sørkedalen), ble 1787 gm. Tosten Andersen c.1752-1833. Tosten bodde da på Bogstad. Der bodde han også ved folketellingen 1801 da han var kusk. Av deres 5 døtre var 3 i live 1801. De 2 yngste var hos ste-bestefaren Lars Olsen på Dæli, mens eldstedatteren Berte Tostensdtr var på Søndre Aamodt i Sørkedalen (se under). Enkemannen Tosten Andersen er trolig identisk med den Tosten Andersen som 1805 blir gm. Anne Barbra Gulbrandsdtr på Bærum Verk, hvor de også blir boende. Yngstesønnen Anders Tostensen (fra Tostens 2.ekteskap) fikk 2 døtre som begge ble gift til Sørkedalen. Se Bærum Verk.
Bærum (Østre) Dæli Kom til Slaktern i Nordmarka 1795. Anne Kristoffersdtr c.1771-ett.1813, datter av Kristoffer Arnesen Dæli (opprinnelig fra Tømte og Ringerike i Sørkedalen), ble 1795 gm. Anders Aasmundsen Blindern-eie i Aker (dvs. Slaktern bl.a. ifølge folketellingen 1801 og senere skifter).
Bærum (Østre) Dæli Kom til Braaten u/Bogstad c.1813. Berte Tostensdtr 1787-før 1860, datter av Anders Tostensen og Mari Kristoffersdtr Dæli, ble 1811 gm. Isak Andersen fra Aamodt nordre. Berte og Isak var tidlig i 1813 på Solberg før de kom til Braaten, der de var til minst 1843 (trolig lenger). Berte var 1801 tjenestejente på Aamodt søndre.
Bærum (Østre) Dæli-eie Kom fra Falla u/Stubberud og Aarnes. Paal Aslaksen 1746-1812, sønn av Aslak Paalsen Aarnes og Marte Mortensdtr 1752-1809, datter av Morten Larsen Falla ble gift 1776. De var noen år i Sørkedalen, bl.a. Aarnes og Falla, før de flyttet til Bærum. Ved folketellingen 1801 og da Marte døde 1809 var de husmannsfolk på Dæli-eie i Østre Bærum
Bærum (Østre) Eik Kom fra Tangen i Sørkedalen. Kari Gulbrandsdtr c.1729-1765, datter av Gulbrand Eriksen Tangen. Kari ble 1752 gm. Lars Andersen fra Eik i Østre Bærum. De bodde 1754-1757 på Tangen og 1758-1760 på Aarnes. En gang før 1765 hadde de flyttet til Eik i Østre Bærum og der døde Kari 40 år gml. i 1765.
Bærum (Østre) Eik Kom fra Tangen i Sørkedalen og Slaktern i Nordmarka før 1827. Rasmus Jørgensen 1800-c.1860, sønn av Jørgen Rasmussen Tangen, ble i Haslum kirke 1827 gm. Anne Andersdtr c.1791-c.1863, trolig datter av Anders Aasmundsen Slaktern. Begge var 1827 tjenestefolk på Eik i Østre Bærum. Senere i 1827 var de i Aker da sønnen Jørgen ble født, og 1829 på Kirkeby i Maridalen da datteren Berte ble født, men allerede i 1830 tilbake på Eik, da datteren Randi ble født. Der var de antagelig også 1854 og 1858 da barna Jørgen og Randi nevnes til Eik. Deres sønn Jørgen Rasmussen 1827-1891 ble gm. Dorte Pedersdtr og ble leilending på Tangen, deretter husmann på Øvreseter ved Frognerseteren, og så leilending igjen, denne gang på Svartorseter. Deres datter Randi Rasmusdtr 1830-ett.1870 ble gm. Anders Haagensen, sagmester på Røa mellem (Melum u/Røa).
Bærum (Østre) Eik Kom fra Venneraasen mellom 1861 og 1863, først til Lathus nordre u/Fossum deretter til Eik hvor de var 1875. Hans Jonsen c.1818-, sønn av Jon Hansen Venneraasen (som trolig var født på Dølebraaten), var gm. Bolette Marie Svendsdtr fra Modum i Buskerud. De var i Bærum inderster og Hans var dagarbeider innen jordbruk. Også sønnen Svend Hansen født 1846 på Venneraasen i Sørkedalen og gm. Maren Sofie Gundersdtr 1854 fra Enebakk, var inderster på Eik i 1875, med samme yrke som faren.
Bærum (Østre) Eik Kom til Vestre Portstue u/Bogstad. Johannes Andersen 1826- og Maren Hermansdtr 1830- ble gift 1855 i Haslum kirke i Østre Bærum. Begge bodde da på Eik i Østre Bærum. Johannes var fra Norderhov (ukjent opphav). Maren var fra Bærum Jernverk der hennes foreldre, Herman Andersen og Anne Katrine Larsdtr, bodde da hun ble født (de flyttet noen år senere til Fossum i Østre Bærum). Johannes og Maren var på Fossum fra 1855 til 1861
Bærum (Østre) Eik Kom fra nedre Lyse. Sørine [Sønni] Nilsdtr 1801-1876, sønn av Nils Olsen på nedre Lyse, ble som broren Halvor foreldreløs i ung alder. Sørine ble 1829 i Bærum gm. Erik Holmsen c.1790-1871, fra Modum i Buskerud [ukjent opphav]. Erik og Sørine [Sønni] bodde i årene fram til Erik døde 85 år gml. i 1871 på mange ulike plasser i Østre Bærum; Nadderud-eie, Øvre Stabekk, Skotta-eie, Haga-eie og Madserud u/Haga. Sørine bodde sine siste år (1875-76) hos sønnen Hans Eriksen som da var inderst på Eik i Østre Bærum.
Bærum (Østre) Eik-eie Kom fra hhv. Røa nordre og Røa ødegaarden. Lars Pedersen 1765-1808, sønn av Peder Engebretsen Røa nordre (farens 2.ekteskap) og Anne Iversdtr 1761-, datter av Iver Hansen fra Røa ødegaarden. Lars og Anne var minst 1801-1808 på Eik-eie
Bærum (Østre) Eikeli (u/Eik) Kom fra Bergendal. Johanne Fredrikke Andersdtr 1821-, datter av Anders Fredriksen Bergendal, ble en gang før 1865 gm. den ca. 10 år yngre Kristian Engebretsen [eller Christian Ingebretsen] c.1832-1880 [ukjent opphav, men fra Aker ifølge manntall/folketellinger]. De bodde ved folketellingen 1865 som husmannsfolk på Eikeli i Østre Bærum. I 1867 hadde de flyttet til Solberg i Sørkedalen og ved manntallet 1875 finner vi dem igjen som leilendinger på Østre Solberg i Sørkedalen. Kristian Engebretsen døde på Solberg i 1880. Kristian og Johanne Fredrikke vil etter hvert bli nærmere omtalt under Solberg østre
Bærum (Østre) Fossum bruk / Fossum-eie Kom fra Solberg nordre før 1801. Halvor Kristensen 1735-1807 og Ellen Kristoffersdtr 1750-1816, ble gift 1771 og var fra da og frem til 1782 på Solberg nordre. En gang før 1801 flyttet de så til Fossum bruk hvor de var v/folketellingen 1801. De døde på Fossum/Fossum-eie. Halvor var sønn av Kristen Halvorsen Solberg nordre og Ellen datter av Kristoffer Siversen [Syversen] Langlia, som senere kom til Aarnes.
Bærum (Østre) Fossum bruk / Fossum-eie Kom fra Solberg nordre og Kjelsaas u/Lyse. Ekteparet Marte Nilsdtr 1741-1823, datter av Nils Andersen på Solberg nordre og Jon Iversen 1741-1821, sønn av Iver Pedersen på Kjelsaas u/Lyse bodde på 1760/70-tallet på Røa Ødegaarden og deretter (fra 1777) på Strøm. Jon Iversen (dagarbeider) og Marte Nilsdtr var 1801 på Fossum verk [bruk] i Østre Bærum. De døde på Fossum-eie hhv. 1821 og 1823
Bærum (Østre) Fossum-eie Kom fra Kjelsaas i Sørkedalen før 1801. Hans Olsen 1765-, sønn av Ole Knutsen Tangen, senere Venner og Kjelsaas, og Ragnhild Andersdtr 1759-, trolig datter av Anders Larsen nedre Grøttum. De var på Kjelsaas i Sørkedalen 1784-1788. 1801 var de på Fossum-eie i Østre Bærum. Fossum-eie 1801 kan kanskje ha vært Kraaka, for 1811 var det nemlig skifte etter Hans Olsens søster Marte Olsdtr på Kraaka u/Fossum, og 1812 skifte etter Ole Knutsen (Hans og Martes far) samme sted.
Bærum (Østre) Fossum-eie Kom fra Lyse øvre. Anne Nilsdtr c.1756-1819, datter av Nils Pedersen på Øvre Lyse var 4 år gml. ved skiftet etter moren Ellen Jensdtr i 1760. Konfirmert fra Lyse 16 1/2 år gml. våren 1773. Anne var også på Lyse da hun 1780/81 ble forlovet/gm. Haagen Kristoffersen c.1751- (ukjent opphav) og etter hvert kom til Fossum-eie i Østre Bærum hvor mannen var Sagmester ved folketellingen 1801. De fikk minst 4 barn
Bærum (Østre) Fossum-eie Kom fra Tangen før 1801. Marte Nilsdtr 1757-1806, datter av Nils Gulbrandsen Tangen (men født på farens hjemplass nedre Lyse) ble 1781 gm. "Dragon" Arne Jakobsen 1754-1819, sønn av Jakob Tostensen husmann fra Østre Bærum (se Stein i Østre Bærum for kommentar). Arne og Marte bodde på Tangen 1784-85 og på Fossum-eie i Østre Bærum fra senest 1801 og til de døde i hhv.1806 og 1819. Arne var tømmermann 1801.
Bærum (Østre) Fossum-eie Kom til Murmesterstuen u/Bogstad. Even Larsen c.1760-ett.1832 og Ragnhild [Randi] Eriksdtr c.1763-ett.1832 (ukjent opphav) var ved folketellingen 1801 husmannsfolk på Aasum i Vinger på Hedmarken. I 1804 var de flyttet til Fossum i Østre Bærum (hvor de også var 1807) og i 1828 finner vi de igjen som husmannsfolk, først på Strømsbraaten i Sørkedalen og 4 år senere på den (nye) naboplassen Murmesterstuen. Sønnen Erik Evensen c.1791-ett.1843 og hans kone Ingeborg Matea Mikkelsdtr c.1793-ett.1843 var husmannsfolk på Murmesterstuen 1828-1843
Bærum (Østre) Fossum-eie Kom fra Tangen. Nils Jørgensen 1795-1838, sønn av Jørgen Rasmussen Tangen ble i 1834 som enkemann gm. Marte Andersdtr 1804-, datter av Anders Andersen fra Nordby i Østre Bærum. Fra 1834 var Nils og familien på Fossum-eie i Østre Bærum. Før de kom til Fossum-eie var Nils Jørgensen i sitt 1.ekteskap leilending på det ene Tangen-bruket
Bærum (Østre) Fossum-eie Kom til Solberg nordre. Maren Jonsdtr 1817-c.1863, datter av Jon Gulbrandsen og Kirsti Halvorsdtr fra Fossum-eie i Østre Bærum, ble 1842 i Haslum kirke i Østre Bærum gm. Anders Ellingsen 1818-ett.1865, sønn av Elling Andersen fra Solberg nordre
Bærum (Østre) Fossum-eie Kom til Portstuene u/Bogstad. Karen Olsdtr 1821-, datter av skoleholder Ole Eliasen fra Fossum-eie i Østre Bærum, ble 1840 gm. Andreas Kristoffersen 1818-, sønn av Kristoffer Kristoffer Mathisen på Holtestuen u(Bogstad (tidligere Ullern i Vestre Aker). Ekteparet var husmannsfolk på plassen Vestre Portstue u/Bogstad i 1861 og husmannsfolk på Strøm i 1865. Ellers ukjent
Bærum (Østre) Fossum-eie Kom til Portstuene u/Bogstad. Fredrik Andersen 1829-1913, sønn av Anders Olsen Silstrøm fra Fossum-eie i Østre Bærum, ble 1850 gm. Anne Martine Kristoffersdtr 1824-1910, datter av Kristoffer Pedersen på Stubberud-eie i Sørkedalen. Ekteparet ble på 1850-tallet brukere på plassen Østre Portstue u/Bogstad hvor de ble livet ut.
Bærum (Østre) Fossum-eie Kom til Vestre Portstue u/Bogstad. Johannes Andersen 1826- og Maren Hermansdtr 1830- ble gift 1855 i Haslum kirke i Østre Bærum. Begge bodde da på Eik i Østre Bærum. Johannes var fra Norderhov (ukjent opphav). Maren var fra Bærum Jernverk der hennes foreldre, Herman Andersen og Anne Katrine Larsdtr, bodde da hun ble født (de flyttet noen år senere til Fossum i Østre Bærum). Johannes og Maren var på Fossum fra 1855 til 1861
Bærum (Østre) Fossum-eie Kom til Vennerbraaten. Kristine Larsdtr 1836-1904, datter av Lars Jonsen fra Fossum-eie i Østre Bærum. Kristine ble 1861 gm. Erik Axelsen [Berger] 1836-1906, sønn av Axel Pedersen Vennerbraaten. Ekteparet var på Vennerbraaten [Nordre Berger] i omkring 40 år, fra senest 1865 og til de døde i hhv. 1904 (Kristine) og 1906 (Erik).
Bærum (Østre) Fossum-eie, Haugen østre Kom til Vestre Hullet. Hans Sørensen 1825-, sønn av Søren Olsen fra Kampen/Danielsbraaten i Lommedalen og Anne Larine Larsdtr 1822-, datter av Lars Hansen fra Fossum-eie i Østre Bærum, var minst 1868-1875 på Vestre Hullet u/Aamodt i Sørkedalen. De hadde tidligere være husmannsfolk under Vensaas og Guriby i Lommedalen og ”arbeidsfolk” på Fossum-eie i Østre Bærum – trolig Fossum bruk. I 1865 var Hans kullbrenner m/jord på plassen Østre Haugen u/Fossum
Bærum (Østre) Fossum-eie, Kraaka Generelt. Fossumplassen Kraaka v/Bogstadvannet (naboplass til Tangen i Sørkedalen) ser ut til å ha vært bebodd av folk med tilknytning til Sørkedalen over lang tid. 1767-1775, 1811-1812, 1865, 1875, 1900 er "verifisert". Trolig også i periodene imellom, men det er vanskelig å få bekreftet da Fossum-eie var standardbetegnelsen i kirkebøkene for Asker
Bærum (Østre) Fossum-eie, Kraaka Kom fra Tangen omkring 1767. Isak Nilsen 1739-1775, sønn av Nils Isaksen Tømte (tidligere Hadeland i Sørkedalen) og Randi Gulbrandsdtr 1741-c.1825, datter av Gulbrand Eriksen Tangen, bodde på Kraaka fra ca.1767 til Isak døde 1775.
Bærum (Østre) Fossum-eie, Kraaka Kom fra Kjelsaas i Sørkedalen før 1801. Ole Knutsen 1737-1812, trolig sønn av Knut Hansen Tangen, senere Venner, og Kari Gulbrandsdtr 1743-1820, datter av Gulbrand Nilsen Lyse nedre. De var på Blindern-eie på 1760-tallet (trolig Slaktern) og på Kjelsaas i Sørkedalen 1775-1785. 1801 var de på Fossum-eie i Østre Bærum. Fossum-eie 1801 kan kanskje ha vært Kraaka, for 1811 var det nemlig skifte etter datteren Marte Olsdtr på Kraaka u/Fossum, og 1812 skifte etter Ole Knutsen samme sted.
Bærum (Østre) Fossum-eie, Kraaka Kom fra Solberg søndre 1834. Nils Arnesen c.1812-ett.1875, sønn av Arne Jonsen Solberg søndre, ble 1834 gm. enken Kari Larsdtr Fossum-eie i Østre Bærum. Kari hadde tidligere vært gm. Ole Borgersen (Børgersen) c.1768-1833, enkemann etter Marte Olsdtr som døde på Fossum-eie 1811 (Marte var datter av Ole Knutsen og Kari Gulbrandsdtr, se over). Skiftet etter Marte ble holdt på Kraaka 1811. Kari Larsdtr døde på Fossum-eie 1848 og 1849 ble Nils Arnesen gm.2) Anne Pedersdtr, datter av Peder Andersen Aamodt nordre i Sørkedalen. Nils og Anne var på Kraaka 1865 og 1875, noe som tyder på at Nils Arnesen kom til Kraaka allerede 1834. Anne Pedersdtr var enke og livørekone på Kraaka hos sønnen Peder Nilsen m/fam. 1900.
Bærum (Østre) Fossum-eie, Lathus nordre Kom fra Venneraasen mellom 1861 og 1863. Hans Jonsen c.1818-, sønn av Jon Hansen Venneraasen (som trolig var født på Dølebraaten), var gm. Bolette Marie Svendsdtr fra Modum i Buskerud. De var inderster på Venneraasen hos Hans' mor Johanne Johannesdtr 1843 og selv husmannsfolk samme plass 1861. Ved folketellingen 1865 finner vi familien på Lathus u/Fossum i Østre Bærum, der Hans jobbet som kullbrenner og husmann m/jord. 1875 bodde de på Eik i Østre Bærum som inderster og Hans var dagarbeider innen jordbruk.
Bærum (Østre) Fossum-eie, Lathus Kom fra Slaktern og Hadeland i Sørkedalen. Ekteparet Morten Eriksen 1818-, sønn av Erik Nilsen Slaktern, og Anne Jonsdtr c.1819-, datter av Jon Olsen Hadeland, ble gift c.1840. De bodde mange forskjellige plasser; På Hadeland som inderster i 1843, på Fossum-eie i Bærum på 1850-tallet (vet ikke hvilken plass), på Murmesterstuen u/Bogstad 1861-1865 og altså på Lathus u/Fossum i 1875. 
Bærum (Østre) Fossum-eie, Osbakken Kom fra Lyse. Erik Nilsen 1814-1869, sønn av Nils Olsen 1789-1854 og Anne Hansdtr 1776-1827 fra Lyse. De flyttet etter hvert til Fossum-eie i Østre Bærum. Erik Nilsen ble 1836 gm. Anne Marie Pedersdtr i Haslum kirke og ble husmann på Osbakken. Robert Chr. Skogly, som har levert mange Aker-avskrifter til Digitalarkivet, har Erik Nilsen blant sine aner og har bl.a. mye informasjon om Eriks etterkommere
Bærum (Østre) Fossum-eie, Osbakken Kom fra Kjelsaas u/Lyse og Braaten u/Bogstad i Sørkedalen. Søskenbarna Martin Iversen 1837-ett.1900, sønn av Iver Andersen Kjelsaas, og Kristine Isaksdtr 1831-før 1900, datter av Isak Andersen Braaten u/Bogstad, ble gift 1863 og var 1865-1871 på Bogstad-plassen Jegersborg der de etter hvert vil bli nærmere omtalt. Senere bodde de trolig bl.a. i Hakkadal i Nittedal kommune, før de (dvs. Martin som da var enkemann) ved folketellingen 1900 kan gjenfinnes som husmannsfolk på Osbakken u/Fossum
Bærum (Østre) Fossum [-eie], Smedstua Kom fra Hadeland i Sørkedalen før 1900. Johan Larsen c.1855-, sønn av Lars Jonsen Hadeland ble 1881 gm. Gina Kristiansdtr c.1860-, trolig datter av Kristian Eriksen Slaktern. De var på Hadeland noen år før de flyttet til Østre Bærum. Ved folketellingen 1900 bodde de på husmannsplassen Smedstuen under (eller ved) Fossum. Deres sønner tok familenavnene Fossum eller Hadeland [Halland].
Bærum (Østre) Fossum-eie, Solvegg
Bærum (Østre) Fossum-eie, Strømstad Kom fra Søndre Solberg. Randi Marie Hansdtr 1828-, datter av Hans Halvorsen Søndre Solberg, ble mellom 1865 og 1875 gm. Peder Jonsen 1834- fra Østre Bærum. De var 1875 husmannsfolk på Strømstad u/Fossum i Østre Bærum
Bærum (Østre) Garløs Kom fra nedre Lyse. Halvor Nilsen 1797-ett.1875, sønn av Nils Olsen på nedre Lyse, ble som søsteren Sørine foreldreløs i ung alder. Halvor var tjenestegutt da han 22 år gml. i 1820 flyttet til Asker prestegjeld. I 1823 ble han gm. Mari Larsdtr c.1799-ett.1875 [ukjent opphav, men fra Vestre Bærum]. Begge bodde da på Løken i V.Bærum. Halvor og Mari fikk minst 7 barn og bodde i de neste 50 årene på forskjellige plasser i Bærum; Hauger (-eie) og Løkke-eie i Vestre Bærum, samt Garløs, Avløs og Haslum i Østre Bærum. I 1875 var plassen "Verkstedet" u/Garløs
Bærum (Østre) Grav Ifm. aner. Bosted gjennom hele 1600-tallet for en og samme slekt som mange i Sørkedalen har blant sine aner. Denne familien er mye omtalt i Bærum bygdebok. Iver Bjørnsen d.ett.1649 nevnes som bruker allerede 1611 men også så sent som 1647 og 1649. Hans sønn Paal Iversen c.1594-1682 ble bruker på Vold i Østre Bærum og etter hvert også bygdelensmann i Østre Bærum. Paal Iversen var gm. Maren Nilsdtr d.før 1645, datter av Nils Svendsen d.c.1646 og Marte Gulbrandsdtr  fra Nes i Østre Bærum, og arvet flere gårder etter Nils da han døde 1646. Paal Iversen ble dermed den rikeste bonden i bygda. Han havnet i tallrike rettsaker om smått og stort og har derfor satt spor bl.a. i tingprotokollene. Det samme gjelder hans sønner som bl.a. på 1680-tallet ble saksøkt av arvingene etter Paal Iversens 2.kone (som også het Maren Nilsdtr) for å ha holdt tilbake Marens verdier i boet etter Paal Iversen. Blant saksøkerne var bl.a. Maren Nilsdtr søstersønn Karl Jonsen Hosles arvinger - deriblant Kristen Jensen Voksen på sin kone Kari Karlsdtrs vegne. Paal Iversen Vold hadde flere barn, men det var gjennom sønnen Jens Paalsen c.1632-1690 - som overtok Grav etter farfaren på begynnelsen/midten av 1650-tallet - det er koblinger mot Sørkedalen, bl.a. nettopp oven nevnte Kristen Jensen Voksen som var sønn av Jens Paalsen Grav. Rettsaken på midten av 1680-tallet (den gikk over flere år) ble således bl.a. ført mellom far og sønn. Jens Paalsen var gm. Ragnhild Larsdtr, datter av Lars Jonsen Voksen, men de ble boende på Grav og overlot bruken av Voksen til sønnen Kristen Jensen c.1656-1694. 
Bærum (Østre) Grav Kom til Voksen c.1686. Kristen Jensen c.1656-1694, sønn av Jens Paalsen fra Grav i Østre Bærum, ble gm. Kari Karlsdtr c.1660-1727, datter av Karl Jonsen Hosle i Østre Bærum. De overtok som leilendinger på Voksen da Kristens morfar - Lars Jonsen Voksen - døde i 1686. Etter at Kristen Jensen døde 1694 ble Kari kort tid etter gm. Jokum Olsen Skøyen. Det var 2 av Kristen og Karis sønner som overtok Voksen etter Kari og Jokum som begge døde 1727 (men en av sønnene var gm. en av Jokum Olsens døtre fra Jokums 1.ekteskap!).
Bærum (Østre) Grini Kom til Pinslie og Strøm omkring 1700? Brødrene Erik Arnesen Pinslie d.1712, Kristoffer Arnesen Strøm d.1715, Lars Arnesen Strøm c.1683-1764, og Kristen Arnesen (var på Strøm 1717), var kanskje fra Grini i Østre Bærum (sønner av Arne Gulbrandsen, bruker på Grini i siste halvdel av 1600-tallet). Det antas bl.a. av Bærum bygdebok. Koblingen til Grini og Østre Bærum er klar gjennom de 2 siste brødrene - Jon Arnesen - som døde som leilending på Grini 1752 - og Jørgen Arnesen som ble leilending på nabogården til Grini (Eik i Østre Bærum).
Bærum (Østre) Grini Kom fra Strøm 1769 og kom til Tangen 1776-1779. Engebret Mortensen 1741-1803, sønn av Morten Engebretsen Tømte (senere Strøm og Tangen) ble 1769 gm. Ingeborg Kristoffersdtr c.1747-1791 som bodde på Grini i Østre Bærum ved vielsen 1769. Ekteparet ble boende på Grini 1772-1775 før de overtok den ene delen av Tangen.
Bærum (Østre) Grini Kom til Tangen 1793. Helle Larsdtr c.1753-1799 var enke da hun 1793 ble gm. enkemannen Engebret Mortensen Tangen i Sørkedalen. Hun hadde tidligere vært gm. Peder Eriksen på Grini i Østre Bærum. Ekteskapet var barnløst (ref. bl.a. skifte etter Helle på Tangen 1800).
Bærum (Østre) Haga-eie

[Madserud]
Kom fra nedre Lyse. Sørine [Sønni] Nilsdtr 1801-1876, sønn av Nils Olsen på nedre Lyse, ble som broren Halvor foreldreløs i ung alder. Sørine ble 1829 i Bærum gm. Erik Holmsen c.1790-1871, fra Modum i Buskerud [ukjent opphav]. Erik og Sørine [Sønni] bodde i årene fram til Erik døde 85 år gml. i 1871 på mange ulike plasser i Østre Bærum; Nadderud-eie, Øvre Stabekk, Skotta-eie, Haga-eie og Madserud u/Haga. Sørine bodde sine siste år (1875-76) hos sønnen Hans Eriksen som da var inderst på Eik i Østre Bærum.
Bærum (Østre) Haslum Ifm. aner. Bosted 1707-1732 for Mikkel Hansen c.1670-1732 og Ragnhild Pedersdtr c.1697-1790, datter av Peder Jensen Øverland i Østre Bærum. De ble gift 1725, Mikkel hadde tidligere vært gm. den gamle enken Marte Nilsdtr Haslum. Hans var trolig (ikke verifisert) sønn av Hans Halvorsen og Marte Olsdtr fra Oxehoved (dagens Blommenholm) i Østre Bærum. Mikkel og Ragnhild var foreldre til Marte Mikkelsdtr som 1746 ble gm. Peder Iversen og flyttet fra Haslum i Østre Bærum til Kjelsaas u/Lyse og senere Aamodt nordre i Sørkedalen. Stor etterslekt. Ragnhild Pedersdtr ble c.1733 gift på nytt m/Jakob Kristensen og kom etter hvert til Holmen-eie i Vestre Aker. Trolig flyttet de på 1740-tallet fra Haslum til Stubberud i Sørkedalen og deretter videre til Holmen-eie (hvor Ragnhilds halvsøster Marte Hansdtr var husfrue).
Bærum (Østre) Haslum Kom til Kjelsaas u/Lyse 1746, senere (1752) til Aamodt nordre. Marte Mikkelsdtr 1725-1794, datter av Mikkel Hansen og Ragnhild Pedersdtr, leilendinger på halve Haslum, ble 1746 gm. Peder Iversen på Kjelsaas i Sørkedalen. De var fra 1752 på Aamodt nordre. Se merknad om moren, stefaren og halvsøsknene under.
Bærum (Østre) Haslum Kom til Stubberud i Sørkedalen [?] på 1740-tallet. Jakob Kristensen c.1710-1766 og Ragnhild Pedersdtr c.1697-1790 (hhv. stefar og mor til Marte Mikkelsdtr som er nevnt ovenfor), leilendinger på halve Haslum 1733-1743 kom trolig på 1740-tallet til Stubberud i Sørkedalen. I Bærum bygdebok står det at de 1743/45 kom til Holmen-eie i Vestre Aker, men de var trolig først på Stubberud i Sørkedalen (dette er ikke verifisert, men en Jakob Stubberud nevnes 1748, og 1752 konfirmeres datteren Kristine Jakobsdtr m/bosted Stubberud, og 1753 datteren Mari med bosted Aamodt i Sørkedalen - der halvsøsteren Marte Mikkelsdtr da bodde). Ved manntallet 1762 var familien ganske riktig på Holmen-eie og der døde Jakob 56 år gml. i 1766. Ragnhild døde 92 år gml. på Aamodt 1790, hos datteren Marte Mikkelsdtr. Datteren Kristine Jakobsdtr ble 1760 gm. Anders Gudmundsen og ble leilendingskone på Venner i Sørkedalen. Datteren Lisbet ble i sitt andre ekteskap gm. Erik Bottolfsen fra Bjelkerud u/Ringerike i Sørkdalen. De bodde på Holmen-plassen Haga.
Bærum (Østre) Haslum Kom fra nedre Lyse. Halvor Nilsen 1797-ett.1875, sønn av Nils Olsen på nedre Lyse, ble som søsteren Sørine foreldreløs i ung alder. Halvor var tjenestegutt da han 22 år gml. i 1820 flyttet til Asker prestegjeld. I 1823 ble han gm. Mari Larsdtr c.1799-ett.1875 [ukjent opphav, men fra Vestre Bærum]. Begge bodde da på Løken i V.Bærum. Halvor og Mari fikk minst 7 barn og bodde i de neste 50 årene på forskjellige plasser i Bærum; Hauger (-eie) og Løkke-eie i Vestre Bærum, samt Garløs, Avløs og Haslum i Østre Bærum.
Bærum (Østre) Haslum Kom til Bergendal. Anne Marie Jonsdtr c.1788-1877 [ukjent opphav] bodde på Haslum da hun i 1816 ble gm. Anders Fredriksen 1782-1868, sønn av Fredrik Eriksen Bergendal. De overtok i begynnelsen av 1830-tallet Bergendal og var husmannsfolk der 1832, 1834, 1836, 1839, 1840 og 1843 og livørefolk samme plass 1861 og 1865. Anders var skredder i tillegg til husmann. Ifølge folketellinger/manntall var Anne Marie Jonsdtr født i Vestre Bærum
Bærum (Østre) Haug Kom til Tangen før 1714. Kristoffer Hansen før 1655-ett.1714, sønn av Hans Kristoffersen Haug i Østre Bærum og Dorte Jakobsdtr (datter av Jakob Olsen Valler i Østre Bærum), ble gm. Mari Olsdtr c.1660-c.1714, datter av Ole Finnsen Tangen. De var trolig leilendinger på Tangen allerede fra 1705 da Maris mor - Aase Kristoffersdtr døde.
Bærum (Østre) Hosle Kom til Voksen c.1686. Kari Karlsdtr c.1660-1727, datter av Karl Jonsen Hosle, ble gm. Kristen Jensen, sønn av Jens Paalsen fra Grav i Østre Bærum. De overtok som leilendinger på Voksen da mannens morfar døde. Etter at Kristen Jensen døde 1694 ble Kari kort tid etter gm. Jokum Olsen Skøyen. De ble værende på Voksen.
Bærum (Østre) Høvik glassverk

 

Kom fra Bogstad. Andreas Axelsen ble født 1839 på Bogstad i Sørkedalen. Han var sønn av Axel Axelsen sagmester på Jar i Østre Bærum (plassen Gata) og sønnesønn av sagmester Axel Danielsen på Braaten u/Voksen (se nærmere omtale av Andreas der). Andreas ble 1862 gm. Kristine Fredriksdtr c.1836 fra Värmland i Sverige. De bodde 10-12 år på forskjellige stederi Bærum og Aker før de etablerte seg som arbeiderfamilie på Høvik glasverk.
Bærum (Østre) Høvik, Gullbakken Ifm aner. Isak Torkelsen og Berte Hansdtr døde begge på Gullbakken i 1752, hhv. 77 og 70 år gamle. Jeg tror dette er de samme personene (Isak og Birte) som nevnes til Ballerud 1715, 1732, 1733, 1735 og 1736, men uten at deres farsnavn er oppgitt. Isak var trolig far til de antatte Isaksen/Isaksdtr søsknene som kom til Sørkedalen på 1730-tallet. At Berte var deres mor er sannsynlig, men ikke sikkert, da Isak kan ha vært gift flere ganger. En av søsknene - Marte Isaksdtr - nevnes til Ballerud i 1735/36 ifm vielse/barnedåp, altså på samme tid som Isak [Ballerud] nevnes til plassen. Søsknene var Ingeborg Isaksdtr Solberg, Nils Isaksen Hadeland, Marte Isaksdtr Røa ødegaard/Voksen-eie og Anne Isaksdtr Vestre Hullet. Også Abraham Isaksen fra Østre Bærum var muligens sønn av Isak Ballerud (ref. faddere ifm datters dåp 1743). Fra Arne Mohus "Husmannsplasser i Bærum, del 4 Østre Bærum" om plassen Guldbakken / Gullbakken. Gullbakken var en en plass under Søndre Høvik. Navnet er et såkalt rosende navn og lå vakkert til. Husmannsstua lå tett inntil den Drammenske kongevei (nordvest for Gamle Drammensvei). Det var hvileplass for veifarende hvor de kunne kjøpe litt mat og helst litt ulovlig drikke. Rent geografisk ligger Gullbakken i grenseområdet mellom Høvik, Ramstad, Ballerud og Stabekk. Mohus nevner for øvrig Elias Olsen som første bruker på Gullbakken fra omkring 1750-1780. Det stemmer jo ganske bra med at han sikkert overtok etter Isak og Berte da de døde 1752, men først var han altså ikke .. Har registrert c.1065 etterkommere etter Isak og Berte
Bærum (Østre) Jar Kom fra Røa søndre. Holm Aslaksen 1786-, sønn av Aslak Holmsen på Røa søndre, vokste opp hos mormoren Mette Nilsdtr på Kløfta i Østre Aker (v/Lindeberg). Holm Aslaksen ble 1810 i Asker gm. Haagine Gundersdtr c.1792-, datter av Gunder Andersen fra Nadderud i Østre Bærum. Holm og Haagine var minst 1811-1822 leilendinger på Jar i Østre Bærum
Bærum (Østre) Jar Kom fra Tangen 1825. Anders Jørgensen 1797-1863, sønn av Jørgen Rasmussen Tangen, ble 1825 gm. Mari Andreasdtr 1801-ett.1875, datter av Andreas Jakobsen fra Bærum Verk. De ble leilendinger på Jar i Østre Bærum da Wedel-Jarlsberg på Bogstad overtok plassen i 1825, og ble der livet ut.
Bærum (Østre) Jar-eie Kom fra Aarnes. Paal Aslaksen 1746-1812, sønn av Aslak Paalsen Aarnes, Ble 1776 gm. Marte Mortensdtr 1752-1809 fra Stubberud-eie, trolig datter av Morten Larsen Falla. De var på Aarnes 1777, på Stubberud-eie/Falla 1781-1783 og på Dæli-eie i Østre Bærum 1801-1809. Paal døde som enkemann på Jar-eie i Østre Bærum, trolig hos sønnen Aslak Paalsen 1783-1849 som var husmann på Jar
Bærum (Østre) Jar-eie [Gata] Kom fra Braaten u/Voksen c.1846. Axel Axelsen 1816-, sønn av sagmester Axel Danielsen Braaten u/Voksen ble 1839 gm. Jørgine Nilsdtr 1817-1869, datter av Nils Jørgensen Tangen (senere Fossum-eie i Østre Bærum). Axel var sagmester (som sin far) på Jar-eie, og var på "Gaden" ved eller under Jar i 1865. De fikk minst 9 barn 
Bærum (Østre) Jar, Engen / Lilleengen Kom fra Braaten u/Voksen c.1827. Ingeborg Marie Axelsdtr 1805-, datter av sagmster Axel Danielsen Braaten u/Voksen ble gm. Haagen Knutsen c.1802-1877 fra Aal i Hallingdal. Haagen var sagmester på Jar-eie, presisert til Lilleengen i 1865 og Engen i 1875. De fikk minst 12 barn og var på Jar-eie fra c.1827.
Bærum (Østre) Jar, Storengen Kom fra Tangen. Kirsti Gulbrandsdtr 1745-ett.1793, datter av Gulbrand Eriksen Tangen, ble 1767 gm. "hærløper" Lars Olsen c.1731-1792. Lars var kanskje fra Bærum, det var iallfall der familien var ifm. Lars' begravelse 1792 på Jar (61 år) og ifm. skifter 1792 og 1793 (Storengen u/Jar). De hadde 1793 4 barn født c.1767-c.1775
Bærum (Østre) Jar, Storengen Kom fra Bjerke uVoksen. Holm Halvorsen c.1762-1835, sønn av Halvor Holmsen Bjerke u/Voksen, var 1) gm. Anne Sørensdtr og 2) gm. Eli Olsdtr (begges opphav ukjent). Holm var bruker på Storengen u/Jar fra slutten av 1700-tallet og til sin død 1835 (sønnen Holm Halvorsen overtok plassen, uklart når). Omtalt i Bærum bygdebok under Jar -> Storengen (s.279)
Bærum (Østre) Jar, Storengen Kom fra Bergendal. Hans Olsen c.1860-, sønn av Ole Hansen fra Vestre Hullet ble gm. [Betsi] Karoline Augustsen c.1859-. De var 1886-1888 på Lyse, 1891 på Bergendal og fra 1892 i Bærum. Ved folketellingen 1900 var de gårdbrukere på Storengen v/Jar. 
Bærum (Østre) Nadderud-eie Kom fra nedre Lyse. Sørine [Sønni] Nilsdtr 1801-1876, sønn av Nils Olsen på nedre Lyse, ble som broren Halvor foreldreløs i ung alder. Sørine ble 1829 i Bærum gm. Erik Holmsen c.1790-1871, fra Modum i Buskerud [ukjent opphav]. Erik og Sørine [Sønni] bodde i årene fram til Erik døde 85 år gml. i 1871 på mange ulike plasser i Østre Bærum; Nadderud-eie, Øvre Stabekk, Skotta-eie, Haga-eie og Madserud u/Haga. Sørine bodde sine siste år (1875-76) hos sønnen Hans Eriksen som da var inderst på Eik i Østre Bærum.
Bærum (Østre) Nes Ifm. aner. Bosted gjennom 1.halvdel av 1600-tallet for Nils Svendsen d.c.1646 og Marte Gulbrandsdtr d.før 1645. Nils Svendsen var for øvrig den eneste bonden som ifm. et oppgjør for kalkkjøring til Akershus i 1629 skrev sitt eget navn. Ref. bl.a. Bærum bygdebok. Deres datter Maren Nilsdtr var gm. Paal Iversen Vold i Østre Bærum. Nils Svendsen var en holden mann og overlot flere gårder til svigersønnen som dermed ble den rikeste bonden i bygda (Paal var også bygdelensmann). Gjennom Paal Iversen og Maren Nilsdtrs etterkommere er det flere koblinger til Sørkedalen. Se mer informasjon under Grav.
Bærum (Østre) Nordby Ifm. aner. Bosted fra 1640-årene for en famile med mange etterkommere i Sørkedalen. Gullik (før 1615-før 1664) var ifølge Bærum bygdebok oppsitter på Nordby fra 1640-årene. Ved manntallet 1664 var hans (antatte) sønn Knut Gulliksen 29 år bruker på Nordby. Knut Gulliksen c.1635-c.1684 var gm. Birgitte [Berte] Hansdtr c.1640-ett.1713 og hadde minst 5 barn i alderen 6 til 21 ifølge skifte på Nordby 1684. Sønnene Hans Knutsen c.1664-1742 og Gullik Knutsen c.1668-1739 ble, senest etter at morens 2.ektemann - Nils Pedersen - døde 1713, brukere på hver sin del av Nordby. Både Knut og Gullik fikk mange barn som ble inngift i mange kjente Bærumsslekter. Spesielt Hans Knutsen gm. Kari Larsdtr c.1669-1740 og deres 7 barn som alle ble gift. Av disse barna er Hans Hansen c.1706-1773 gm. Angjerd Edvardsdtr Vold c.1706- og Kirsti Hansdtr c.1716-1778 gm. Ole Engebretsen Ringerike c.1706-1795 av spesiell interesse for Sørkedalen. Ole Engebretsen og Kirsti Hansdtr ble oppsittere på den ene delen av Østern, mens Hans Hansen og Angjerd Edvardsdtr først var brukere på Nordby-plassen Ila, før de fra 1742 overtok den ene Dæli-gården. Deres datter Kari Hansdtr 1737-1800 ble gm. Kristoffer Arnesen fra Tømte og Ringerike 1736-c.1785 og overtok som brukere på Dæli etter hennes foreldre. Av deres barn ble Anne Kristoffersdtr c.1771-ett.1813 gm. Anders Aasmundsen Slaktern, mens Mari Kristoffersdtr ble gm. Anders Tostensen. Deres datter Berte Tostensdtr ble i sin tur gm. Isak Andersen fra Aamodt nordre og de ble brukere på Braaten u/Bogstad i Sørkedalen. Har pr. juli 2008 registrert omkring 800 etterkommere etter Gullik Nordby ..
Bærum (Østre) Nordby [nedre] Kom fra Smedstua/Tømte 1855-1860. Morten Jensen c.1803-ett.1875, sønn av Jens Mortensen Grøttum, og gm. Eli Knutsdtr, datter av Knut Knutsen sagmester på Grini-sag i Østre Bærum, ble gift 1828. De bodde først på Grøttum/Grøttum-eie (trolig Smedstua), deretter Tømte, før de mellom 1855 og 1860 kom til nedre Nordby som leilendinger. Omkring 1875 overtok deres sønn Herman Mortensen 1830- gm. Olava Jonsdtr 1846- fra Bærum som leilending. De var der også ved folketellingen 1900.
Bærum (Østre) Nordby, Ila Ifm. aner. Hans Hansen fra Nordby c.1706-1773 og Angjerd Edvardsdtr fra Vold c.1706- var først brukere på Nordby-plassen Ila, før de fra 1742 overtok den ene Dæli-gården. Deres datter Kari Hansdtr 1737-1800 ble gm. Kristoffer Arnesen fra Tømte og Ringerike 1736-c.1785 og overtok som brukere på Dæli etter hennes foreldre. Av deres barn ble Anne Kristoffersdtr c.1771-ett.1813 gm. Anders Aasmundsen Slaktern, mens Mari Kristoffersdtr ble gm. Anders Tostensen. Deres datter Berte Tostensdtr ble i sin tur gm. Isak Andersen fra Aamodt nordre og de ble brukere på Braaten u/Bogstad i Sørkedalen. Ila er i dag mest kjent som landsfengsel ...
Bærum (Østre) Nordby, Ila Kom fra Røa Ødegaarden. Torbjørn Hansen c.1690-1775 og Signe [Synni/Sønni/Sigri] Andersdtr c.1700-1770, var 1737-1741 på Røa Ødegaarden og er omtalt nærmere der. Fra senest 1745 kom de til Ila under Nordby i Østre Bærum. Antagelig allerede i 1742 da de forrige brukerne (se over) overtok den ene Dæli-gården. Deres sønn Anders Torbjørnsen 1741-1782 gm. Anne Johannesdtr overtok som bruker og er listet som bruker på Ila i husmannstellingen 1771. Det var skifte etter Anders på Ila i des.1783.
Bærum (Østre) Nordby-eie Kom fra Falla u/Stubberud. Mari Mortensdtr 1750-1823, datter av Morten Larsen Falla ble 1781/82 forlovet/gm. Ingvald Andersen c.1761-1844 fra Øverland i Østre Bærum. Ekteparet var 1801 husmannsfolk på Nordby i Østre Bærum, samme plass som de var da de døde i hhv. 1823 og 1844.
Bærum (Østre) Nordli

[tidligere Hosle-eie]
Kom fra Skrubsdal u/Venner. Inga Pauline Jansdtr 1879-1972, datter av Jan Hansen Skrubsdal var ved folketellingen 1900 tjenestejente på Nordli i Østre Bærum. Kort tid etter ble hun gm. den godt voksne sønnen på gården, Kristian Larsen 1855-1934, sønn av Lars Kristoffersen og Andrine Halvorsdtr Nordli. Kristian og Inga Pauline ble værende på Nordli som gårdbrukere
Bærum (Østre) Oksenøy lille Kom fra Strøm. Kristen Arnesen gm. Marte Pedersdtr bodde 1717 på Strøm i Sørkedalen da sønnen Peder ble født. Kristen var bror av Jon Arnesen Grini i Østre Bærum, Jørgen Arnesen Eik i Østre Bærum, Erik Arnesen Pinslie og Kristoffer- og Lars Arnesen Strøm. Det er skiftet etter Jon Arnesen på Grini i 1752 som verifiserer slektskapet og som gir opplysningen om at Kristen Arnesen da bodde på Lille Oksenøy i Østre Bærum.
Bærum (Østre) Skotta-eie Kom fra nedre Lyse. Sørine [Sønni] Nilsdtr 1801-1876, sønn av Nils Olsen på nedre Lyse, ble som broren Halvor foreldreløs i ung alder. Sørine ble 1829 i Bærum gm. Erik Holmsen c.1790-1871, fra Modum i Buskerud [ukjent opphav]. Erik og Sørine [Sønni] bodde i årene fram til Erik døde 85 år gml. i 1871 på mange ulike plasser i Østre Bærum; Nadderud-eie, Øvre Stabekk, Skotta-eie, Haga-eie og Madserud u/Haga. Sørine bodde sine siste år (1875-76) hos sønnen Hans Eriksen som da var inderst på Eik i Østre Bærum.
Bærum (Østre) Stabekk store -eie Kom fra Falla u/Stubberud. Anne Mortensdtr 1755-, datter av Morten Larsen Falla ble 1783/84 forlovet/gm. Jon Andersen c.1758- fra Østre Bærum. Ekteparet var 1784 på Strøm og 1801 husmannsfolk uten jord på Store Stabekk i Østre Bærum
Bærum (Østre) Stabekk, Skjelme-Stabekk Kom til Svingen u/Røa. Ingeborg Hansdtr c.1798- (ukjent opphav) var på Skjelme-Stabekk da hun 1821 ble gm. Jon [Johan] Axelsen 1794-ett.1865, sønn av sagmester Axel Danielsen på Braaten u/Voksen. Jon [Johan] og Ingeborg var husmannsfolk på Røa-plassen Svingen fra minst 1832-1865. Jon [Johan] Axelsen var sagmester som sin far.
Bærum (Østre) Stabekk øvre Kom fra nedre Lyse. Sørine [Sønni] Nilsdtr 1801-1876, sønn av Nils Olsen på nedre Lyse, ble som broren Halvor foreldreløs i ung alder. Sørine ble 1829 i Bærum gm. Erik Holmsen c.1790-1871, fra Modum i Buskerud [ukjent opphav]. Erik og Sørine [Sønni] bodde i årene fram til Erik døde 85 år gml. i 1871 på mange ulike plasser i Østre Bærum; Nadderud-eie, Øvre Stabekk, Skotta-eie, Haga-eie og Madserud u/Haga. Sørine bodde sine siste år (1875-76) hos sønnen Hans Eriksen som da var inderst på Eik i Østre Bærum.
Bærum (Østre) Stein [Steinskogen]

(litt usikker stedsangivelse, pga. vanskelig skrift i Asker kirkebok)

Ifm. aner. Jakob Tostensen c.1720-1796 og Ragnhild Arnesdtr c.1718-1801 bodde på 1740/50/60/70-tallet på ulike husmannsplasser i Bærum (Avløs u/Gjettum, Lille Garløs u/Øverland, Steinskogen, Gjønnes, Lille Oksenøy). Jakob og Ragnhild var foreldre til Margrete Jakobsdtr og Arne Jakobsen som ble gm. to søsken fra Nedre Lyse / Tangen i  Sørkedalen; hhv. Gulbrand Nilsen og Marte Nilsdtr. Gulbrand Nilsen og Marte Jakobsdtr ble brukere på Holtet u/Bogstad i Sørkedalen fra 1800-1836, mens Arne Jakobsen og Marte Larsdtr var på Fossum-eie i Østre Bærum 1801
Bærum (Østre) Vold [Øvre Vold] Ifm. aner. Edvard [Evert] Larsen c.1677-c.1725 og Aleth [Alles] Klausdtr 1679-1763 kom ifølge både Bærum bygdebok og Askim bygdebok fra Gjellestad i Askim til Øvre Vold i Østre Bærum. Aleth var opprinnelig fra Garsrud i Trøgstad. Hennes foreldre var Klaus Syversen c.1620-1696 (som var klokker i Trøgstad) og hans 2.hustru Anne Pedersdtr (gift 1678). Anne skal ha vært søster av sogneprest i Trøgstad Nils Pedersen Brun [eller Brunov]. Edvard og Aleth var trolig på Gjellestad fra omkring 1703 til 1721 før de kjøpte en del av Vold [= Øvre Vold] som dermed ble delt i to bruk. Selgeren var Nils Svendsen Vold, enkemann etter Maren Nilsdtr Brunov som tidligere hadde vært gm. Even Rommedal sogneprest i Askim. Maren var trolig Aleths kusine og det gir i all fall en forbindelse som kanskje kan forklare hvorfor Edvard og Aleth dro fra Askim til Bærum. Edvard og Aleth fikk minst 5 barn som alle ble gift i Aker og Bærum og som har mange etterkommere - også en god del i Sørkedalen; 1) Klaus Edvardsen [Evertsen!] c.1702-1737 ble gm. enken Mari Svendstr på Vaggestein i Maridalen. Hun døde også 1737 og deres to barn vokste derfor opp hos slektninger på Vold. 2) Lars Edvardsen c.1704- ble gm. Lisbet Larsdtr, datter av Lars Kristensen Voksen, og overtok som bruker på Øvre Vold etter foreldrene. 3) Angjerd Edvardsdtr c.1706- ble 1737 gm. Hans Hansen Nordby i Østre Bærum. De ble først brukere på Ila u/Nordby og deretter på Dæli i Østre Bærum. Deres datter Kari Hansdtr ble gm. Kristoffer Arnesen fra Tømte og Ringerike i Sørkedalen, og de overtok som brukere på Dæli. To av Kristoffer og Karis barn kom "tilbake" til Sørkedalen; Anne til Slaktern og Maris datter Berte Tostensdtr til Braaten u/Bogstad. 4) Ingeborg Edvardsdtr c.1717-1785 ble gm. Lars Jørgensen Stein. De overtok som brukere på Stein i Østre Bærum etter hans foreldre 5) Anne Edvardsdtr c.1720-1763 ble gm.1 Kristoffer Andersen c.1710-1751 fra Ramstad i Østre Bærum og 2.gang gm. Kristen Jonsen fra Aas i Østre Bærum. I begge ekteskap var de brukere på Ramstad.
Bærum (Østre) Østern Kom fra Ringerike i Sørkedalen 1746-1748. Ole Engebretsen c.1706-1791, sønn av Engebret Mortensen Tømte, var 1732-1743 gm. Malene Toresdtr c.1706-1743 og leilending på Ringerike i Sørkedalen. 1743 ble han 2) gm. Kirsti Hansdtr c.1716-1778 i Haslum kirke i Østre Bærum. Kirsti var datter av Hans Knutsen Nordby i Østre Bærum. Ole og Kirsti flyttet 1746/48 til Østern, hvor de ble resten av livet. Det er en liten usikkerhet knyttet til om det var OIe Engebretsen fra Sørkedalen som kom til Østern (vanskelig å verifisere), men det virker sannsynlig. Spesielt siden Tore[r] Knudsen (den første konas far) døde på Østern i 1750, 81 år gml. Sønnene Peder Olsen (fra 1.ekteskap), Hans Olsen og Lars Olsen (fra 2.ekteskap) kom til hhv. Dæli i Østre Bærum, Venner nordre i Sørkedalen og Dæli i Østre Bærum.
Bærum (Østre) Østern Kom til nordre Venner i Sørkedalen 1774. Hans Olsen 1751-etter 1801, sønn av Ole Engebretsen Østern (som egentlig var fra Ringerike/Tømte i Sørkedalen), bodde hjemme på Østern da han i 1774 ble gm enken Kirstine Jakobsdtr 1736-1795 på Venner. Hans og Kirstine fikk datteren Anne Hansdtr 1776-1827 hvis sønn Erik Nilsen 1814-1869 kom til Osbakken u/Fossum i Østre Bærum. Hans måtte (?) forlate Venner til fordel for Kristine og Anders sønn Jakob Andersen. Etter at han i 1800 ble gm. enken Marte Andersdtr (trolig fra Dølebraaten) flyttet de til Voksen-eie
Bærum (Østre) Østern Kom fra Venneraasen mellom 1861 og 1863 sammen med foreldrene og søsknene, først til Lathus nordre u/Fossum og deretter med sin egen familie til Østern hvor han var 1875. Engebret Hansen født på Venneraasen c.1849-, og sønn av Hans Jonsen Venneraasen, ble gm. Torine Hermansdtr 1844- fra Gol i Hallingdal. De var inderster på Østern i 1875, og Engebret hadde samme yrke som faren og broren Svend på Eik; Jordbruksarbeider/Dagarbeider.
Bærum (Østre) Øverland Ifm. aner. Bosted for Peder Jensen 1659-1744, sønn av Jens Paalsen Grav i Østre Bærum og Ragnhild Larsdtr Voksen, som kom til Øverland i Bærum ca.1688 ved å gifte seg med enken Anne Kristoffersdtr etter forrige bruker, Hans Gundersen. Datteren Ragnhild Pedersdtr c.1697-ett.1762 ble gm.1) enkemannen Mikkel Hansen Haslum og gm.2) Jakob Kristensen. Ragnhilds datter Marte Mikkelsdtr 1725-1794 fra 1.ekteskap, ble 1746 gm. Peder Iversen Kjelsaas i Sørkedalen og kom 1752 til Aamodt nordre. Ragnhilds datter Kirstine Jakobsdtr 1736-1795 ble 1760 gm. Anders Gudmundsen og kom til Venner nordre i Sørkedalen, og Kirstines søster Lisbet kom til Haga u/Holmen i Vestre Aker ble 1791 gm.2) Erik Bottolfsen fra Bjelkerud u/Ringerike i Sørkedalen. Peder Jensen og Anne Kristoffersdtrs sønn Lars Pedersen c.1693-1752 kom til Skotta i Østre Bærum. Deres datter Anne Larsdtr ble gm. Jon Rasmussen Frogner i Vestre Bærum, og deres sønn igjen - Hans Jonsen - kom 1812 til Venner nordre i Sørkedalen 
Bærum (Østre) Øverland [Øverland-eie, Lille Garløs] Kom til Holtet. Margrete Jakobsdtr 1764-c.1840 ble 1797 gm. Gulbrand Nilsen, sønn av Nils Gulbrandsen Tangen. De var brukere på Holtet u/Bogstad fra c.1800 til 1832. Margrete var datter av Jakob Tostensen (se Stein)
Enebakk Mysen søndre Kom til Røa søndre, Røa ødegaard, Jarbakken u/Voksen og ulike plasser i Østre Bærum. Søsknene Dorte Aslaksdtr (1725-1793) Røa søndre, Erik Aslaksen (1726-1788) Lysaker-eie, Jon Aslaksen (1729-1811) Røa-eie og Jarbakken, Kirsti Aslaksdtr (1729-før 1789) Røa ødegaard, Rasmus Aslaksen (1737-) Jar-eie mfl, og Lars Aslaksen (1740-1782) Lysaker-eie, var alle barn av Aslak Larsen c.1689-1774 og Malene Eriksdtr c.1700-1781 fra Søndre Mysen i Enebakk. Familien flyttet fra Enebakk til Sollerud-eie i Aker mellom 1747 og 1751. Aslak Larsen og Malene Eriksdtr var på Sollerud-eie til minst 1771. De døde på Lysaker i hhv. 1774 og 1781 men det er trolig samme plass som Sollerud-eiet de bodde på tidligere.
Enebakk Rustad (ved Langen i Ytre Enebakk) Kom til Venner nordre. Anders Gudmundsen 1732-1772 var sønn av Gudmund Hansen fra Rustad v/Langen i Ytre Enebakk. Det er ikke bekreftet at det var "denne" Anders Gudmundsen som ble gm. Kristine Jakobsdtr og kom til Venner nordre. Det samme opphavsspørsmålet gjelder Anders antatte søster - Margrete Gudmundsdtr 1745 [1748]-1789 som ble. Gjerlov Kristiansen Venner
Enebakk Østenbøl, Stolbustad Kom til Aarnes. Aase Hansdtr c.1698-1739, datter av Hans Holmsen og Anne Syversdtr [Sjursdtr] på Stolbustad u/Østenbøl i Enebakk, ble i 1729 gm. enkemannen Paal Aslaksen på Aarnes i Sørkedalen. Aase hadde sønnen Holm Kristiansen (ukjent far) fra før ekteskapet med Paal (se Røa søndre for mer informasjon). I ekteskapet med Paal Aslaksen rakk hun å få 5 barn på bare 9 1/2 år ...
Gjerdrum Rud Kom til Aarnes. Berte [Birgitte] Jensdtr (før 1653-c.1698), datter av Jens Mikkelsen og Gudbjør Tormodsdtr (fra hhv. Heni og Rogstad i Gjerdrum) ble gm. Aslak Olsen (død c.1698) og kom til Aarnes i Sørkedalen. Broren Mikkel Jensen kom til Fossum i Østre Bærum, mens en annen bror - Anders Jensen - kom til Storo i Vestre Aker
Nes [på Romerike] . Kom til Himstad u/Bogstad. Hans Paalsen c.1817- (født i Nes på Romerike ifølge 1865-manntallet, men ukjent opphav) ble gm. Gustava Amalie Johansdtr c.1839-, datter av Johan Andreassen på Holtet u/Bogstad. Hans og Gustava Amalie ble en av mange familier fra landsbygda som flyttet til byen. De bodde 1865 i "Brænderiebakken" i Kristiania (som gikk fra Foss bru v/Akerselva og opp mot Bergfjerdingen/Fredensborg)
Nes [på Romerike] . Kom til Vestre Portstue u/Bogstad. Albert Greni 1858- gm. Elise Greni 1864-, flyttet på sine gamle dager (ref. 1917-manntallet) inn hos datteren Nora Greni på Vestre Portstue. Nora var gm. Martin Karelius Olsen, sønn av Ole Olsen på Dølebraaten. Albert var ifølge 1917-manntallet født i Nes på Romerike
Nittedal Hakadal, Elnes Kom fra Langlia 1783. Hans Gulbrandsen c.1738-før 1801, trolig sønn av Gulbrand Pedersen Lyse nedre, var fra 1767 til 1792 på Langlia i Nordmarka (som hørte til Norderhov på Ringerike). Hans ble 1764 gm. Kari Engebretsdtr c.1720-ett.1801, som var søster av bl.a. Amund Engebretsen Brenna. Hans Gulbrandsen kjøpte Elnes i 1783 for 1400 daler, men solgte i de påfølgende årene vekk deler av selve Elnes og underliggende plasser som Magobraaten, Bakken og Elvika. Det ble datteren Anne Hansdtr 1767-1846 (født på Langlia) og gm.1) Kristoffer Larsen fra Gjerdrum på Romerike og gm.2) Tore Gulbrandsen fra Kapelsrud i Hakdal, som overtok Elnes etter foreldrene.
Nittedall Hakadal, Nordmarka, Bakken [Jordbærbakken] med Elvika  Kom fra Vestre Hullet i Sørkedalen 1807. Ole Jensen 1782-c.1809, sønn av Jens Gulbrandsen Lyse nedre - senere Vestre Hullet, kjøpte i 1807 disse plassene fra stefaren Jon [Jan] Pedersen Vestre Hullet. I følge Nittedal og Hakadal bygdebok er det uklart om Ole (eller Ola som bygdeboka skriver) noensinne bodde her. Han døde visstnok før 1810.
Nittedal Hakadal, Nordmarka, Elvika

[før 1789 plass under Elnes]

Kom fra Fyllingen. Inger Sofie Andersdtr 1828-, datter av Anders Andersen og Anne Olsdtr (men født på Sander-eie i Maridalen). Inger Sofie bodde 1841-41 hos foreldrene på Fyllingen og ble 1856 gm. Søren Zakariassen 1829- fra Sem i Vestfold. De bodde v/folketellingen 1865 på Elvika i Hakadal (v/Elvann). Også moren Anne Olsdtr bodde på Elvika 1865.
Nittedal Hakadal, Nordmarka, Magobraaten

[eller bare Braaten, før 1789 plass under Elnes]
Kom fra Vestre Hullet i Sørkedalen 1804. Gulbrand Jensen 1779-1867, sønn av Jens Gulbrandsen Lyse nedre - senere Vestre Hullet, ble 1801 gm. Kari Kristoffersdtr 1776-1811 fra østre Grorud i Lommedalen i vestre Bærum. Da Kari døde ble Gulbrand 1812 2) gm. Kari Jensdtr fra Rud i Nittedal. Gulbrand var på Magobraaten til han døde 1867. Hans datter Dorte Gulbrandsdtr c.1821- ble gm. Borger (Børjer) Jordsen Hakloa.
Nittedal Hakadal, Myrer nordre [eller Nord-Myrer] 
Kom fra Sandungen. Paal Halvorsen c.1797-, født på Sandungen i Nordmarka og sønn av Halvor Pedersen fra  Løken store i Lunner på Hadeland, som var oppsitter på Sandungen 1797-1817. Paal ble 1823 i Hakadal gm. Mari Hansdtr c.1801-, datter av Hans Larsen Myrer nordre. Paal, som var tømmerdriver for Wedel-Jarlsberg, og Mari bodde i mange år på 1820/30-tallet vekselsvis på Sandungen og Nord-Myrer. Fra 1840 var de fast på Nord-Myrer. 

Datteren Anne Karine Paalsdtr 1830-1903, født på Sandungen, ble gm. Gulbrand Rolfsen fra Jevnaker på Hadeland. De overtok Nord-Myrer etter hennes foreldre 

Nittedal Hakadal, Åneby, Bråtan Kom fra Lysebraaten. Martin Nilsen 1849-1922, sønn av Nils Nilsen Lysebraaten, ble ifølge Nittedal og Hakadal bygdebok (s.50 under Åneby i Hakadal) i 1887 gm. Anna Maria Nilsdtr 1856-1932, datter av Nils Jakobsen fra Bråtan u/Åneby. De overtok Bråtan i Hakadal (frikjøpt fra Åneby i 3 runder, bl.a. 1847 og 1870) etter konas foreldre. Sønnen Nils Martinsen overtok etter dem igjen i 1922. Kalles i bygdeboka for Martin Nilsen Solberg fra Lysebråtan i Sørkedalen 1849-1922 og det står også at de tok over i 1894 for 800 kr. + 450 lr. for løsøret.
Skedsmo Lagmoen [Lahaugmoen?] Kom fra Røa søndre. Kristine Larsdtr c.1787-, datter av Matea Larsdtr Røa søndre som ble gm. Lars Olsen. Mye uklart! Se kommentar om Kristine under Røa søndre
Sørum . Kom til Vestre Portstue u/Bogstad. Berte [Paalsdtr] Paulsdtr c.1840- og gm. Kristoffer Larsen c.1837- fra hhv. Sørum på Romerike og Ullensaker var brukere på Vestre Portstue 1875-1878 (ev. lenger). De hadde minst 4 barn (de 3 første født i Ullensaker, yngstemann på Portstuen). Kjenner ikke deres opphav
Ullensaker . Kom til Vestre Portstue u/Bogstad. Kristoffer Larsen c.1837- og Berte [Paalsdtr] Paulsdtr c.1840- fra hhv. Ullensaker og Sørum på Romerike var brukere på Vestre Portstue 1875-1878 (ev. lenger). De hadde minst 4 barn (de 3 første født i Ullensaker, yngstemann på Portstuen). Kjenner ikke deres opphav

Buskerud

Kommune/sogn Sted, gård, plass Referanse til plass og familie i Sørkedalen
Gol Øygardane, Rakel-Ro Kom til Frog (eller Frok) i Norderhov trolig på 1770-tallet og der i fra til Slora i Sørkedalen 1822-1824. Mikkel Iversen 1754-1838, sønn av Iver Mikkelsen Ro, Øygardane i Gol 1726-1806 og Anne Halvorsdtr 1725- fra Garnås i Nes i Hallingdal, ble 1787 gm. Ingeborg Nilsdtr c.1762-1858 i Norderhov. Ingeborg var trolig fra Norderhov.
Hole Kom til Røa Mellem / Vækerøveien på Røa. Inger Johanne Fredriksen c.1869- (pikenavn og opphav ukjent, men fra Hole i Buskerud ifølge folketellingen 1900) ble c.1895 gm. enkemannen Johan Fredriksen 1863-1951, sønn av Fredrik Andersen på Østre Portstue u/Bogstad
Hole Haarum [Hurum] Kom fra Lyse nedre 1795. Gunnhild Iversdtr 1761-, datter av Iver Gulbrandsen nedre Lyse, ble 1795 gm. Ole Simensen 1771- fra Haarum i Hole, sønn av Simen Nilsen. De var minst 1795-1801 bosatt på en av Haarum gårdene i Hole, hvor Ole Simensen var gårdbruker. 
[mangler en del informasjon om Gunnhild!]
Lier Sagvollen på Lierskogen Kom til Solberg nordre. Anders Ellingsen 1754-1830, sønn av Elling Andersen og Kari Bjørnsdtr fra Hengslet i Ådal (helt i nord ved grensen mot Valdres) ble 1784 gm. Rønnaug Monsdtr 1758-c.1840, datter av Mons Gudbrandsen og Ingeborg Gudbrandsdtr fra Sørum i Sør-Aurdal i Valdres. De var minst 1789-1797 på plassen Avtjern på Bjoneskogen i Gran på Hadeland, deretter 1797-1800 på Sagvollen i Lier, før de fra senest 1801 kom til Solberg nordre i Sørkedalen
Modum Nykirke Kom til Venneraasen. Bolette Marie Svendsdtr c.1821- [ukjent opphav, men fra Nykirke i Modum i hht. folketellinger/manntall], ble gm. Hans Jonsen 1818-, sønn av Jon Hansen Venneraasen. De overtok Venneraasen etter Hans' foreldre og var på plassen fra minst 1843 til 1861. I 1865 var de husmannsfolk på Lathus u/Fossum og 1875 inderster på Eik, begge steder i Østre Bærum
Nes [Nes i Hallingdal] Kom til Østre Hullet og Svartorseter i Sørkedalen. Oline Endresdtr 1858-1913 ble gm. Johan Reinhardt Jørgensen 1859-ett.1917, sønn av Jørgen Rasmussen Tangen -> Svartorseter. Oline og Johan R. var på Østre Hullet 1888-1890 og på Svartorseter fra 1891 til Oline døde 1913. Oline var datter av Endre Olsen og Kari Olsdtr og bodde 1865 hos foreldrene på gården Kaste i Kvareteig, Dokken skoledistrikt i Nes i Hallingdal.
Ringerike   Kom til Hadeland i Sørkedalen (1833) og deretter (1836) til nedre Skuggen u/Bogstad. Ole Johannesen c.1806-ett.1865, var i følge folketellingen 1865 fra Ringerike i Buskerud. Han ble 1830 gm. Marte Olsdtr 1799-ett.1875, datter av Ole Larsen Hadeland i Sørkedalen. Ved vielsen oppgis farens navn til Johannes Hansen. Ole og Marte var 1836-1865 husmannsfolk på nedre Skuggen u/Bogstad.
Ringerike Burud Kom fra Skøyen og Voksen. Haakina Jokumsdtr c.1679-1733, datter av Jokum Olsen Skøyen -> Voksen, ble i sitt første ekteskap gm. Paal Hagensen fra Burud på Ringerike (like ved grensen til Modum). Det er uklart hvor de bodde i dette ekteskapet. I sitt annet ekteskap med Lars Kristensen Voksen, så bodde Haakina først på Stubberud i Sørkedalen og deretter noen år på selve Voksen
Ringerike Norderhov Kom til Kjelsaas u/Lyse og senere til Gran u/Aaamodt. Ole Eriksen c.1744- (ukjent opphav) ble 1769 gm. Kirsti Gulbrandsdtr 1746-ett.1819. De bodde 1771 på Kjelsaas u/Lyse og fra 1773/75 på Gran u/Aamodt fram til 1802. Kirsti var yngste datter av Gulbrand Nilsen på Lyse nedre. Har ikke funnet Ole Eriksens eksakte opphav, men han var trolig fra Ringerike i Buskerud da en kommentar ifm. vielsen har en referanse dit "NB: Han viiste attest fra Ringerige, at han var frie fra Ægteskabs løvte der, samt stillet lovlig caution". Ole og Kirsten er nærmere omtalt under Gran u/Aaamodt.
Ringerike Norderhov Kom til Stubberud-eie (trolig Falla) og senere til Aamodt-eie (trolig Haga). Tollef Engebretsen c.1751- og Mari Nilsdtr c.1748- (begges opphav er ukjent) ble gift høsten 1775 i Norderhov på Ringerike i Buskerud. De nevnes ved flere anledninger i perioden 1785-1794 til Stubberud-eie (trolig Falla). Senere (1798-1811) var de husmannsfolk på Aamodt-eie, trolig Haga u/Aamodt (se nærmere omtale der).
Ringerike Norderhov Kom til Kjelsaas u/Lyse. Ekteparet Vegger Olsen før 1767-c.1794 og Ingeborg Iversdtr c.1765- ble gift i Norderhov i 1787. Vegger døde c.1794 og enken Ingeborg giftet seg da med Ole Andersen c.1750- (ukjent opphav). Det skjedde trolig i 1795. Som ektefolk var de på Kjelsaas fra 1796-1801, bl.a. trolig ved folketellingen 1801, og deretter på Voksen-eie i 1803. Har ikke sikker informasjon om opphav/aner til hverken Ingeborg eller Ole, eller hvor de og barna ble av:
Ringerike Norderhov Kom til nedre Gran. Marie Abrahamsdtr c.1802-1881 (ukjent opphav) var ifølge 1865-folketellingen fra Ringerike. Det bekreftes av manntallet 1875 for Sørkedalen som forteller at hun var fra Norderhov på Ringerike. Marie ble i 1820 gm. enkemannen Erik Tollefsen c.1783-1846, sønn av Tollef Engebretsen Stubberud-eie/Aamodt-eie. De ble husmannsfolk på nedre Gran u/Aamodt hvor de også er omtalt nærmere
Ringerike Norderhov Kom til Vestre Portstue u/Bogstad. Johannes Andersen 1826- fra Norderhov (ukjent opphav) ble 1855 gm. Maren Hermansdtr 1830- i Haslum kirke i Østre Bærum. Begge bodde da på Eik i Østre Bærum. Maren var fra Bærum Jernverk der hennes foreldre, Herman Andersen og Anne Katrine Larsdtr, bodde da hun ble født (de flyttet noen år senere til Fossum i Østre Bærum). Johannes og Maren var på Fossum fra 1855 til 1861, før de kom til Vestre Portstue 1865
Ringerike Norderhov, Flaskerud-eie

[trolig Flaskerud i Ådalen, men alternativt Flaskerud i Soknedalen]

Kom til Langlia. Ragnhild Tostensdtr 1792-ett.1865, datter av Tosten Andersen fra Hen-eie, Ådalen i Norderhov (men født på Flaskerud-eie i Norderhov), ble 1815 i Aker gm. Jens Hansen 1784-c.1843, sønn av Hans Nilsen Bjelkerud (senere Langlia) i Sørkedalen. Jens og Ragnhild var i mange år husmannsfolk på Langlia før de 1825 kjøpte (og 5 år senere?) flyttet til Støverentangen
Ringerike

 

Norderhov, Frog-eie [Frok-eie] Kom til Slora 1822-1824. Mikkel Iversen 1754-1838 ble 1787 gm. Ingeborg Nilsdtr c.1762-1858 i Norderhov. Mikkel var fra Rakel-Ro, Øygardane i Gol, mens Ingeborg trolig var fra Norderhov (antagelse). Kjenner så langt ikke hvem hennes foreldre var
Ringerike

 

Norderhov, Frogstad, Søndre Engen Referanse til Solberg. Gjelder Paal Paalsen som døde 1755. I skiftebøkene for Aker er det registrert et skifte 12.august 1755 på "Solberg i S." (dvs. Solberg i Sørkedalen, siden skiftet ble registrert i Aker). Skiftet var etter avdøde Paal Paalsen og i skiftet står det bl.a.; "Ingen Arvinger. Boet tildømmes kongen. Han hadde hengt seg paa pladsen Søndre Engen under gaarden Frogstad i Norderhougs prestegjeld". Bortsett fra at det er svært vanskelig å vite hvem denne Paal Paalsen var og hvorfor han tok livet av seg, så lurer man selvfølgelig også på hvorfor skiftet ble holdt på Solberg i Sørkedalen! Hva kan forbindelsen være?
Ringerike

 

Norderhov, Frydenlund i Åsa Kom fra Berger. Karoline Petrine Emilsdtr 1881-, datter av Emil Zakariassen på Berger. Karoline ble gm. August Andersson c.1873- [ukjent opphav, men fra Sverige]. August var 1900 veiarbeider og bosatt på Aamodt i Sørkedalen. I 1907 flyttet de til Frydenlund i Åsa på Ringerike og tok også Frydenlund som familenavn.
Ringerike Norderhov, Gjørud-eie Kom til Langlia i Nordmarka og senere Aarnes i Sørkedalen. Kristoffer Syversen c.1718-1790 og Anne Nilsdtr c.1716-1776, datter av Nils Rejersen Langlia, bodde begge på Kleggerud i Jevnaker (tett ved grensen til Ringerike) ved trolovelsen 1750 i Jevnaker kirke. Senere samme år hadde de flyttet til nabogården Gjørud[-eie] i Ringerike. Fra 1752 til minst 1762 var de så på Annes hjemplass Langlia før de fra senest 1767 var på Aarnes. Der ble de resten av livet.
Ringerike Norderhov, Haug i Haugsbygd, Kom fra Lyse nedre. Kirsti Iversdtr 1769-, datter av Iver Gulbrandsen nedre Lyse, ble 1791 i Aker gm. Peder Haraldsen Waker [Vaker] fra Norderhov. De bosatte seg i Norderhov og var ved folketellingen 1801 "Bønder og gårdbeboere" på gården Haug i Haugsbygd i Norderhov, sammen med sine 3 daværende barn.
Ringerike Norderhov, Heggeliseter på Krokskogen Kom til Grøttum omkring 1678. Morten Mortensen c.1638-ett.1696 gm. Ellen Mikkelsdtr. Mortens far - som vi ikke kjenner farsnavnet på var finsk. Det er ifm. rettsaken om Heggeliskogen 1695 at sønnen Morten Grøttum forteller at hans far ryddet plassen Heggeliseter. Det skjedde (ut fra andre opplysninger) trolig på begynnelsen av 1650-tallet. Morten (d.e.) bodde trolig på Heggelister til minst 1673, men var trolig død før 1686, da det ikke ser ut som han nevnes i finnemanntallet. Det er vel sannsynlig at også Morten og Ellen bodde på Heggeli før de kom til Grøttum omkring 1678.
Ringerike Norderhov, Hen-eie i Ådal Kom til Langlia. Ragnhild Tostensdtr 1792-ett.1865, datter av Tosten Andersen fra Hen-eie, Ådalen i Norderhov (men født på Flaskerud-eie i Norderhov), ble 1815 i Aker gm. Jens Hansen 1784-c.1843, sønn av Hans Nilsen Bjelkerud (senere Langlia) i Sørkedalen. Jens og Ragnhild var i mange år husmannsfolk på Langlia før de 1825 kjøpte (og 5 år senere?) flyttet til Støverentangen
Ringerike Norderhov, Hengslet i Nes i Ådal Kom til Solberg nordre. Anders Ellingsen 1754-1830, sønn av Elling Andersen og Kari Bjørnsdtr fra Hengslet i Ådal (helt i nord ved grensen mot Valdres) ble 1784 gm. Rønnaug Monsdtr 1758-c.1840, datter av Mons Gudbrandsen og Ingeborg Gudbrandsdtr fra Sørum i Sør-Aurdal i Valdres. De var minst 1789-1797 på plassen Avtjern på Bjoneskogen i Gran på Hadeland, deretter 1797-1800 på Sagvollen i Lier, før de fra senest 1801 kom til Solberg nordre i Sørkedalen
Ringerike Norderhov, Storflaatan på Krokskogen Kom fra Haga og kom til Vestre Hullet. Martin Olsen Haga 1872-1916 var sønn av Ole Hansen på Haga u/Aamodt og gm. Eline Pedersdtr 1872-ett.1935 fra Kopervik på Karmøy (ukjent opphav). Eline flyttet til Aker i 1892. I 1895 fikk Martin og Eline sitt første barn på Martins hjemplass Haga, mens de ved folketellingen 1900 og fram til 1908 drev nordmarksplassen Storflaatan i Norderhov [Ringerike kommune]. Deretter kom de til Vestre Hullet der Martin døde 1916. Enken Eline og hennes barn var fra 1927 på Lysebraaten
Ringerike Norderhov, Storflaatan på Krokskogen Kom til Vennerhagen. Kristian Berntsen 1875- og Georgine Berntsen 1879- (pikenavn ukjent) kom til Nordal i Sørkedalen 1906. Begge født i Sør-Odal ifølge 1917-manntallet for Sørkedalen. Familien flyttet fra Nordal til Storflåtan i Nordmarka (Ringerike) 1910 før de kom til Vennerhagen 1914. Der var de også v/manntallet 1917 og manntallet 1935. Datteren Borghild Berntsen født 1904 i Sør-Odal (død 2000 på Aker sykehus) ble omkring 1930 gm. Yngvar Grøttumsbraaten 1901-1972, sønn av Peder Hansen Grøttumsbraaten.
Ringerike Norderhov, Støverentangen i Soknedal Kom fra Langlia. Jens Hansen 1784-c.1864, sønn av Hans Nilsen Bjelkerud (senere Langlia) ble 1815 gm. Ragnhild Tostensdtr 1792-ett.1865, datter av Tosten Andersen fra Hen-eie, Ådalen i Norderhov. Jens og Ragnhild var i mange år husmannsfolk på Langlia før de 1825 kjøpte (og 5 år senere?) flyttet til Støverentangen
Ringerike Norderhov, Sundbye-eie Kom til Bergendal. Ekteparet Fredrik Eriksen c.1750-c.1830 og Kari Andersdtr c.1750-c.1835, ble gift 1782 i Norderhov. De bodde ved folketellingen 1801 som husmannsfolk på en plass under Sundby [Søndbye] i Norderhov. Det er uklart når denne familien kom til Sørkedalen, men deres sønn Anders Fredriksen 1782-1868 var allerede 1816 på Aamodt og senere samme år på Bergendal. Ved leilendingsoversikten 1828 listes iallfall Fredrik Eriksen som 1 av 2 husmenn på Bergendal. Anders ble senere selv bruker på Bergendal
Ringerike

 

Vogne
[vet ikke hvilken plass dette kan være, men kanskje Vaaker er en mulighet?]
Kom til Grøttum omkring 1678 og bodde der til hun døde c.1696. Ellen Mikkelsdtr var gm. finnen Morten Mortensen og var ifølge finnemanntallet 1686 norsk og fra "Vogne" på Ringerike. Hennes ektemann Mortens far, skal ifølge Morten ha vært den som ryddet plassen Heggeliseter på Krokskogen. Det er derfor godt mulig at Morten og Ellen også bodde der før de kom til Grøttum 
Aal   Kom til Bjerke u/Voksen 1878/79. Birgit Torsteinsdtr c.1856- var ifølge folketellingen 1900 fra Aal i Hallingdal. Hun ble høsten 1878 gm. Hans Johan Hansen c.1859-, sønn av Hans Hansen Bjerke u/Voksen. Hans Johan og Birgit var husmannsfolk på nordre Bjerke

Hedmark

Kommune/sogn Sted, gård, plass Referanse til plass og familie i Sørkedalen
Brandval i Solør

[i dag en del av Kongsvinger kommune]
. Kom til Lønaas u/Stubberud. Ole Olsen c.1834-1913 (ukjent opphav) ble en gang på midten av 1850-tallet gift med enken på Lønaas, Dorte Hansdtr 1824-1890, datter av Hans Jensen Vestre Hullet og enke etter "Lønaasskredderen" Gulbrand Gulbrandsen. Det er folketellinger og manntall som er kilde for opplysningene om at Ole var født i Brandval/Vinger/Solør (forskjellige varianter er brukt). Ole og Dorte var forpaktere/husmenn på Lønaas og er omtalt nærmere der.
Eidskog Åstebøl, Sjølia Kom til Grøttumsbraaten c.1875. Ole Torkildsen 1842-1929 ble 1876 gm. Maren Kristine Hansdtr 1853-, datter av Hans Jensen Grøttumsbraaten. De fikk sønnen Emil i 1876. 1880 emigrerte de til USA.
Eidskog Klemmetsbråten Kom til Lørenseter. Arna Olsdtr Bråten 1881-1960, datter av Ole Olsen og Dorte Henriksdtr fra Klemmetsbråten i Eidskog i Hedmark, ble 1908 gm. Julius Edvardt Andersen [Moen] 1873-1954 sønn av Anders Nilsson Lørenseter. Anna og Julius overtok etter hans foreldre som brukere på Lørenseter
Nord-Odal . Kom til Kjelsaas u/Lyse. Sigmund Magnesholen 1904-1996 (ukjent opphav) ble gm. Ragnhild Oline Kjelsås 1912-1994, datter av Iver Pedersen Kjelsaas. De overtok som gårdbrukere på Kjelsaas etter hennes foreldre. Det er manntallet 1935 som opplyser at Sigmund var født i Nord-Odal
Sør-Odal Strøm Kom til Nordal u/Stubberud 1906. Kristian Berntsen 1875- og Georgine Berntsen 1879- (pikenavn ukjent). Begge født i Sør-Odal ifølge 1917-manntallet for Sørkedalen. Familien flyttet fra Nordal til Storflåtan i Nordmarka (Ringerike) 1910 før de kom til Vennerhagen 1914. Der var de også v/manntallet 1917 og manntallet 1935. Datteren Borghild Berntsen født 1904 i Sør-Odal (død 2000 på Aker sykehus) ble omkring 1930 gm. Yngvar Grøttumsbraaten 1901-1972, sønn av Peder Hansen Grøttumsbraaten. De var bl.a. på Grøttumsbraaten v/manntallet 1935.
Vinger

[i dag en del av Kongsvinger kommune]
Aasum-eie Kom til Murmesterstuen u/Bogstad. Even Larsen c.1760-ett.1832 og Ragnhild [Randi] Eriksdtr c.1763-ett.1832 (ukjent opphav) var ved folketellingen 1801 husmannsfolk på Aasum i Vinger på Hedmarken. I 1804 var de flyttet til Fossum-eie i Østre Bærum (hvor de også var 1807) og i 1828 finner vi de igjen som husmannsfolk, først på Strømsbraaten i Sørkedalen og 4 år senere på den (nye) naboplassen Murmesterstuen. Sønnen Erik Evensen c.1791-ett.1843 og hans kone Ingeborg Matea Mikkelsdtr c.1793-ett.1843 var husmannsfolk på Murmesterstuen 1828-1843

Oppland

Kommune/sogn Sted, gård, plass Referanse til plass og familie i Sørkedalen
Fron

[Fron i Gubrandsdalen]

  Kom til Pinslie i Sørkedalen c.1655. Ifm. rettsaken om Heggeliskogen 1695 står det om vitnet Ole Pinslie at han var 54 år og hadde vært 40 år i Sørkedalen, samt at han var født i Fron i Gudbrandsdalen. Dette er etter alt og dømme samme Ole Pinslie som var på Pinslie så tidlig som ved manntallet 1666 (36 år) og som deretter nevnes regelmessig til Pinslie fram til skiftet etter kona Ingeborg Iversdtr på Pinslie 1691. Men aldersangivelsen varierer jo med hele 11 år... Pga. at Ole bare var ca.14 år da han kom til Sørkedalen kan man vel anta at han kom sammen med sine foreldre. De er inntil videre ukjente.
Gran Avtjern på Bjoneskogen Kom til Solberg nordre. Anders Ellingsen 1754-1830, sønn av Elling Andersen og Kari Bjørnsdtr fra Hengslet i Ådal (helt i nord ved grensen mot Valdres) ble 1784 gm. Rønnaug Monsdtr 1758-c.1840, datter av Mons Gudbrandsen og Ingeborg Gudbrandsdtr fra Sørum i Sør-Aurdal i Valdres. De var minst 1789-1797 på plassen Avtjern på Bjoneskogen i Gran på Hadeland, deretter 1797-1800 på Sagvollen i Lier, før de fra senest 1801 kom til Solberg nordre i Sørkedalen
Gran Egge-eie Kom til Svartorseter og Vindernseter. John Olsen 1835-, sønn av Ole Johnsen og Randi [Rangdi] Andersdtr og født på Egge-eie i Gran, var minst 1862-1871 på Svartorseter i Sørkedalen og 1875 på Vindernseter i Nordmarka. John Olsen var gm. Olava Andersdtr 1835- fra Aker (ukjent opphav)
Jevnaker

[fra den delen som hører til Oslo nordmark]

  Kom til Lønaas u/Stubberud. Mari Halvorsdtr 1858-ett.1922 (ukjent opphav) var ifølge manntall og folketellinger fra Jevnaker på Hadeland, men fra Nordmarka ifølge Holtvetds "Sørkedalshistorier". Altså trolig fra den delen av Jevnaker som hører til Nordmarka. Mari ble omkring 1892 gm. enkemannen Ole Olsen på Lønaas. Der ble de boende og er også nærmere omtalt.
Jevnaker Kleggerud Kom til Langlia i Nordmarka og senere Aarnes i Sørkedalen. Kristoffer Syversen c.1718-1790 og Anne Nilsdtr c.1716-1776, datter av Nils Rejersen Langlia, bodde begge på Kleggerud i Jevnaker (tett ved grensen til Ringerike) ved trolovelsen 1750 i Jevnaker kirke. Senere samme år hadde de flyttet til nabogården Gjørud[-eie] i Ringerike. Fra 1752 til minst 1762 var de så på Annes hjemplass Langlia før de fra senest 1767 var på Aarnes. Der ble de resten av livet.
Lunner Ballangrud Kom til Fyllingen 1819. Anders Andersen 1791-, sønn av Anders Gislesen ble født på Godli i Lunner, men familien flyttet på 1790-tallet Ballangrud, hvor de var bl.a. v/folketellingen 1801. Anders bodde også på Ballangrud v/vielsen 1819 med enken Siri Hansdtr 1773-ett.1842 på Fyllingen. Anders og Siri var på Fyllingen bl.a. v/manntallet 1841-42 (se også Godli i Lunner) 
Lunner Godli Kom til Fyllingen 1819. Anders Andersen 1791-, sønn av Anders Gislesen ble født på Godli i Lunner, men familien flyttet på 1790-tallet Ballangrud, hvor de var bl.a. v/folketellingen 1801. Anders bodde også på Ballangrud v/vielsen 1819 med enken Siri Hansdtr 1773-ett.1842 på Fyllingen. Anders og Siri var på Fyllingen bl.a. v/manntallet 1841-42 (se også Ballangrud i Lunner)
Lunner Haakenstad Kom til Sandungen og Hakloa. Søsknene Anne Pedersdtr 1754- og Halvor Pedersen 1756- ble født på Store Løken i Lunner. Deres far het Peder Paalsen og hadde tidligere bodde på Haakenstad i Lunner. Anne Pedersdtr ble 1773 gm. Peder Jordsen og kom til Hakloa i Nordmarka. Halvor Pedersen ble gm. Ingeborg Hansdtr og kom etterhvert til Sandungen i Nordmarka
Lunner Løken store Kom til Sandungen og Hakloa. Søsknene Anne Pedersdtr 1754- og Halvor Pedersen 1756- ble født på Store Løken i Lunner. Deres far het Peder Paalsen og hadde tidligere bodde på Haakenstad i Lunner. Anne Pedersdtr ble 1773 gm. Peder Jordsen og kom til Hakloa i Nordmarka. Halvor Pedersen ble gm. Ingeborg Hansdtr og kom etterhvert til Sandungen i Nordmarka
Lunner Nordmarka, Gjerdingen Kom fra Venner på 1680-tallet? Marte Olsdtr c.1660-før 1712 var gm. Nils Larsen c.1644-ett.1715. Opplysninger fra skifter på Venner 1712 og 1715, finnemanntallet 1686, samt en rettsak om Heggeliskogen 1695, viser etter min mening at det er en god mulighet for at Martes ektemann Nils Larsen var fra Gjerdingen og at Marte bodde der sammen med ham.
Lunner Svenbalrud Kom til Sandungen i Nordmarka c.1797. Halvor Pedersen 1756-, sønn av Peder Paalsen Store Løken i Lunner (tidligere Haakenstad i Lunner) og Ingeborg Hansdtr c.1756 (ukjent opphav). De bodde 1786-1792 på Svenbalrud, 1795 på Vassjø i Lunner og fra c.1797 på Sandungen i Aker-delen av Nordmarka. En av deres sønner - Hans Halvorsen 1788-1849 ble for øvrig leilending på Søndre Solberg i Sørkedalen 
Lunner Vassjø Kom til Sandungen i Nordmarka c.1797. Halvor Pedersen 1756-, sønn av Peder Paalsen Store Løken i Lunner (tidligere Haakenstad i Lunner) og Ingeborg Hansdtr c.1756 (ukjent opphav). De bodde 1786-1792 på Svenbalrud, 1795 på Vassjø i Lunner og fra c.1797 på Sandungen i Aker-delen av Nordmarka 
Nordre Land . Kom til Vestre Portstue u/Bogstad. Nora Greni 1886- ble gm. Martin Karelius Olsen, sønn av Ole Olsen på Dølebraaten. Nora Grenis foreldre - Albert Greni og Elise Greni, f. hhv. 1858 og 1864 i Nes på Romerike og Nordre Land, bodde 1917 på plassen sammen med Martin og Nora.
Sør-Aurdal Sørum i Begnadalen. Kom til Solberg nordre. Rønnaug Monsdtr 1758-c.1840, datter av Mons Gudbrandsen og Ingeborg Gudbrandsdtr fra Sørum i Sør-Aurdal i Valdres, ble 1784 gm. Anders Ellingsen 1754-1830, sønn av Elling Andersen og Kari Bjørnsdtr fra Hengslet i Ådal (helt i nord ved grensen mot Valdres). De var minst 1789-1797 på plassen Avtjern på Bjoneskogen i Gran på Hadeland, deretter 1797-1800 på Sagvollen i Lier, før de fra senest 1801 kom til Solberg nordre i Sørkedalen
Østre Toten . Kom fra Strømsbraaten og Venner, og kom senere, etter noen år på Toten, tilbake til Sørkedalen. Smed Engebret Olsen c.1795-1867, sønn av Ole Pedersen Strømsbraaten og gm. Dorte Abrahamsdtr 1792-1869, datter av Axel Abrahamsen Venner, bodde i perioden 1817-1824 på Østre Toten. Fra 1828 var de tilbake i Sørkedalen som inderster på Øvre Lyse, før de fra 1839 kom til Skansebakken

Rogaland

Kommune/sogn Sted, gård, plass Referanse til plass og familie i Sørkedalen
Karmøy Kopervik Kom til Haga og Vestre Hullet. Martin Olsen Haga 1872-1916 var sønn av Ole Hansen på Haga u/Aamodt og gm. Eline Pedersdtr 1872-ett.1935 fra Kopervik på Karmøy (ukjent opphav). Eline flyttet til Aker i 1892. I 1895 fikk Martin og Eline sitt første barn på Martins hjemplass Haga, mens de ved folketellingen 1900 og fram til 1908 drev nordmarksplassen Storflaatan i Norderhov [Ringerike kommune]. Deretter kom de til Vestre Hullet der Martin døde 1916. Enken Eline og hennes barn var fra 1927 på Lysebraaten

Telemark

Kommune/sogn Sted, gård, plass Referanse til plass og familie i Sørkedalen
Solum Rustekaas og Klovholt Kom til Slaktern 1911. Bertha Kristine Pettersdtr 1888-1959, datter av teglverks- og skogsarbeider Petter Brynjulfsen og kona Ingeborg Kristiansdtr fra Solum i Telemark, som 1888 var på Rustekaas og 1900 på Klovholt. Bertha Kristine ble gm. Erik Kristiansen Slaktern 1869-1956 og ble leilendings/husmannskone på Slaktern. Med seg til Slaktern haddde hun sønnen Henry Slagtern født 1905- i Solum (ukjent farsnavn)

Vest-Agder

Kommune/sogn Sted, gård, plass Referanse til plass og familie i Sørkedalen
Kristiansand . Kom til Røa Mellem. Agnes Gunvilde Sørensdtr 1865-1896, datter av Søren Aanonsen fra Kristiansand i Vest-Agder ble gm. Johan Fredriksen 1863-1951, sønn av Fredrik Andersen fra Bogstad Portstue. De bodde i Havestuen på Røa Mellem

Østfold

Kommune/sogn Sted, gård, plass Referanse til plass og familie i Sørkedalen
Askim Gjellestad Ifm. aner. Edvard [Evert] Larsen c.1677-c.1725 og Aleth [Alles] Klausdtr 1679-1763 kom ifølge både Bærum bygdebok og Askim bygdebok fra Gjellestad i Askim til Øvre Vold i Østre Bærum. Aleth var opprinnelig fra Garsrud i Trøgstad. Hennes foreldre var Klaus Syversen c.1620-1696 (som var klokker i Trøgstad) og hans 2.hustru Anne Pedersdtr (gift 1678). Anne skal ha vært søster av sogneprest i Trøgstad Nils Pedersen Brun [eller Brunov]. Edvard og Aleth var trolig på Gjellestad fra omkring 1703 til 1721 før de kjøpte en del av Vold [= Øvre Vold] som dermed ble delt i to bruk. Selgeren var Nils Svendsen Vold, enkemann etter Maren Nilsdtr Brunov som tidligere hadde vært gm. Even Rommedal sogneprest i Askim. Maren var trolig Aleths kusine og det gir i all fall en forbindelse som kanskje kan forklare hvorfor Edvard og Aleth dro fra Askim til Bærum. Edvard og Aleth fikk minst 5 barn som alle ble gift i Aker og Bærum og som har mange etterkommere - også en god del i Sørkedalen; 1) Klaus Edvardsen [Evertsen!] c.1702-1737 ble gm. enken Mari Svendstr på Vaggestein i Maridalen. Hun døde også 1737 og deres to barn vokste derfor opp hos slektninger på Vold. 2) Lars Edvardsen c.1704- ble gm. Lisbet Larsdtr, datter av Lars Kristensen Voksen, og overtok som bruker på Øvre Vold etter foreldrene. 3) Angjerd Edvardsdtr c.1706- ble 1737 gm. Hans Hansen Nordby i Østre Bærum. De ble først brukere på Ila u/Nordby og deretter på Dæli i Østre Bærum. Deres datter Kari Hansdtr ble gm. Kristoffer Arnesen fra Tømte og Ringerike i Sørkedalen, og de overtok som brukere på Dæli. To av Kristoffer og Karis barn kom "tilbake" til Sørkedalen; Anne til Slaktern og Maris datter Berte Tostensdtr til Braaten u/Bogstad. 4) Ingeborg Edvardsdtr c.1717-1785 ble gm. Lars Jørgensen Stein. De overtok som brukere på Stein i Østre Bærum etter hans foreldre 5) Anne Edvardsdtr c.1720-1763 ble gm.1 Kristoffer Andersen c.1710-1751 fra Ramstad i Østre Bærum og 2.gang gm. Kristen Jonsen fra Aas i Østre Bærum. I begge ekteskap var de brukere på Ramstad.
Eidsberg Huseby, Tangen Kom til Braaten u/Bogstad og senere Grøttum i Sørkedalen. Ingeborg Torsdtr 1823-1901, datter av Tor Gundersen ble 1855 gm. Anders Isaksen 1823-1898, sønn av Isak Andersen Braaten u/Bogstad. De var først leilendinger på Braaten før de overtok som leilendinger på Grøttum omkring 1874.
Halden Tistedalen Kom fra Sørkedalen? Marte Olsdtr c.1673-, datter av Ole Pinslie i Sørkedalen, ble gm. Hans Jakobsen (ukjent opphav). Deres datter Marte Hansdtr var i 1741 30 år, gift og bosatt ved Tistedalen ved Fredrikshald (Halden).
Rakkestad . Kom til Solberg i Sørkedalen. Tore Andersen c.1626-1672 og Ole Andersen c.1631-ett.1695 var trolig brødre og fra Rakkestad i Østfold. Ref. opplysninger under Solberg og ifm. rettsaken om Heggliskogen 1695
Tune   Kom til Skuggen nedre u/Bogstad. Hans Andersen c.1841- var ifølge manntall og folketellinger fra Tune i Østfold. Hans ble c.1863 gm. Martine Olsdtr c.1843-, datter av Ole Johannesen Skuggen. Hans og Martine overtok etter hennes foreldre som husmannsfolk på nedre Skuggen. Der var de fra minst 1865-1900.
Tune   Kom til Solberg søndre mellom 1875 og 1891. Andreas Andersen 1837-1912 ble gm. enken Marte Jensdtr 1835-1922 på Solberg søndre i Sørkedalen. De var leilendinger på Solberg søndre 1891 og 1900. Andreas var født i Tune i Østfold ifølge folketellinger/manntall
Trøgstad Garsrud Ifm. aner. Edvard [Evert] Larsen c.1677-c.1725 og Aleth [Alles] Klausdtr 1679-1763 kom ifølge både Bærum bygdebok og Askim bygdebok fra Gjellestad i Askim til Øvre Vold i Østre Bærum. Aleth var opprinnelig fra Garsrud i Trøgstad. Hennes foreldre var Klaus Syversen c.1620-1696 (som var klokker i Trøgstad) og hans 2.hustru Anne Pedersdtr (gift 1678). Anne skal ha vært søster av sogneprest i Trøgstad Nils Pedersen Brun [eller Brunov]. Edvard og Aleth var trolig på Gjellestad fra omkring 1703 til 1721 før de kjøpte en del av Vold [= Øvre Vold] som dermed ble delt i to bruk. Selgeren var Nils Svendsen Vold, enkemann etter Maren Nilsdtr Brunov som tidligere hadde vært gm. Even Rommedal sogneprest i Askim. Maren var trolig Aleths kusine og det gir i all fall en forbindelse som kanskje kan forklare hvorfor Edvard og Aleth dro fra Askim til Bærum. Edvard og Aleth fikk minst 5 barn som alle ble gift i Aker og Bærum og som har mange etterkommere - også en god del i Sørkedalen; 1) Klaus Edvardsen [Evertsen!] c.1702-1737 ble gm. enken Mari Svendstr på Vaggestein i Maridalen. Hun døde også 1737 og deres to barn vokste derfor opp hos slektninger på Vold. 2) Lars Edvardsen c.1704- ble gm. Lisbet Larsdtr, datter av Lars Kristensen Voksen, og overtok som bruker på Øvre Vold etter foreldrene. 3) Angjerd Edvardsdtr c.1706- ble 1737 gm. Hans Hansen Nordby i Østre Bærum. De ble først brukere på Ila u/Nordby og deretter på Dæli i Østre Bærum. Deres datter Kari Hansdtr ble gm. Kristoffer Arnesen fra Tømte og Ringerike i Sørkedalen, og de overtok som brukere på Dæli. To av Kristoffer og Karis barn kom "tilbake" til Sørkedalen; Anne til Slaktern og Maris datter Berte Tostensdtr til Braaten u/Bogstad. 4) Ingeborg Edvardsdtr c.1717-1785 ble gm. Lars Jørgensen Stein. De overtok som brukere på Stein i Østre Bærum etter hans foreldre 5) Anne Edvardsdtr c.1720-1763 ble gm.1 Kristoffer Andersen c.1710-1751 fra Ramstad i Østre Bærum og 2.gang gm. Kristen Jonsen fra Aas i Østre Bærum. I begge ekteskap var de brukere på Ramstad.

Danmark

Landsdel Kommune/sogn, Sted, gård, plass Referanse til plass og familie i Sørkedalen
Fyn, Svendborg Amt Gudme Herred, Gislev sogn Kom fra Aarnes i Sørkedalen. Elisabet Olsdtr 1790-1847, datter av Ole Gulbrandsen Aarnes (og senere forsterbarn hos farens halvsøster Mari Olsdtr og Maris ektemann Kristoffer Larsen på Slora). Elisabet ble 1816 i Odense gm. malersvend Thomas [Jørgensen] Kingo. De bosatte seg i Gislev sogn på Fyn. Thomas og Elisabet fikk mange barn og har mange etterkommere i Danmark (se www.mindmate.dk
København   Kom fra Bakk u/Bogstad i Sørkedalen. Lars Arnesen 1743-, sønn av Arne Larsen fra Bakk u/Bogstad var 27 år og 1.arving ved skiftet etter faren 1770. Det ser ut som han da var ved "regimentet i København" men det er en smule uklart. Også nevnt ved skiftet etter søsteren Ragnhild på Venner 1781, hvor det nok en gang ser ut som han oppholdt seg i København.. (ellers ukjent)

Sverige

Län/landskap Kommune/sogn, Sted, gård, plass Referanse til plass og familie i Sørkedalen
[uspesifisert]   Kom til Brenna en gang før 1695. Nils Brenna var 50 år i 1695 og født i Sverige. Han hadde vært "her" i 40 år (Norge eller Sørkedalen?). Det er en god mulighet for at Nils Brenna anno 1695 er samme mann (Nils Gjerdsen) som det er skifte etter på Brenna i 1712 (enke Dordi Gulbrandsdtr c.1654-1741). I tilfelle opphavsmann til en stor etterslekt 
[uspesifisert]   Kom til Pinslie mellom 1720 og 1734. Ole Pedersen Bergman d.1747 og hans hustru Inger Arnesdtr c.1684-1766 var 1734 på Pinslie hvor Ole jobbet som dagarbeider. Ole hadde desertert fra den svenske arméen og avlagt troskapsed (til den danske kongen) i København 1720 (se informasjon på www.vigerust.net). Ole og Inger ble på Pinslie og fikk etter hvert mange etterkommere i Sørkedalen, bl.a. den kjente skiløperen Johan Grøttumsbraaten 1899-1983.
[Uspesifisert]

 

. Nevnt under Berger. August Andersson c.1873- [ukjent opphav, men fra Sverige] var 1900 veiarbeider og bosatt på Aamodt i Sørkedalen. Noen år etter ble han gm. Karoline Petrine Emilsdtr 1881-, datter av Emil Zakariassen på Berger i Sørkedalen. I 1907 flyttet de til Frydenlund i Åsa på Ringerike og tok også Frydenlund som familenavn.
Bergslagen Norestad sogn
[finnes ikke i oversikter over svenske sogn, feilskrevet?]
Kom til Lyse omkring 1671, men til Sørkedalen allerede omkring 1656. Kilde finnemanntallet 1686. Laurids Lysse (Lars Lyse) nevnes også ved manntallet 1666 og ifm. en rettsak 1695 hvor hans sønn Nils Larsen fortalte at hans far Lauritz Pouelssen (Lars Paalsen) bodde på Liusse allerede 42 år tidligere (dvs. 1653) og mange år etter.
Dalsland   Kom til Portstuene u/Bogstad omkring 1875-76. Elias Jonason (Johnsen/Jonsen) ble 1876 gift med Emilie Fredrikke Fredriksdtr 1856-, datter av Fredrik Andersen på Østre Portstue. De ble senere husmannsfolk på Vestre Portstue
Elfsborg län
[Älvsborg]
  Kom til Skansebakken c.1872. Sara Kaisa Olsdtr 1840-ett.1904 var ifølge 1900-folketellingen født i Elfsborg län i Sverige [Älvsborg]. Hun ble 1872 gm. Kristian Ingebretsen 1835-ett.1904, sønn av Engebret [Ingebret] Olsen Skansebakken, og var noen år husmannskone på Skansebakken. Fra 1891-1904 var de på plassen Bækken u/Ris i Vestre Aker.
Nya Kopparberg [Dalarna?]   Kom til Grøttum omkring 1678. Morten Mortensen c.1638-ett.1696 gm. Ellen Mikkelsdtr fra "Vogne" på Ringerike. Morten kom med sine foreldre til Norge i 1652. Kilde finnemanntallet 1686. I en rettsak om Heggeliskogen (Krokskogen, Norderhov) fra 1695 forteller Morten Grøttum at hans far hadde ryddet Heggeliseter. 
Värmland Kil sogn Kom til Venner omkring 1670 (trolig før 1666), men til Norge (Sørum på Romerike) allerede omkring 1650. Kilde finnemanntallet 1686. Ole Olsen Venner c.1631-c.1712 var gm. Kari Sifrisdtr [Sevaldsdtr] før 1638-ett.1715. Ole og Kari var begge født i Sverige av finske foreldre, men for Karis del opplyses det ikke hvor i Sverige. Ole og Kari har mange etterkommere i Sørkedalen.

USA

Delstat County, By, Sted, gård, plass Referanse til plass og familie i Sørkedalen
Indiana Rembrandt Kom fra Vennerbraaten. Abraham Eriksen 1866-, sønn av Erik Axelsen Berger fra Vennerbraaten, er trolig identisk med den Abraham E. Berger fra Sørkedalen, Vestre Aker, som nevnes i Martin Ulvestads bok "Nordmændene i Amerika" (1907). Han var da gårdbruker og bosatt i Rembrandt, Indiana (USA). Han var i Sørkedalen så sent som 1900 og må i tilfelle ha emigrert en gang mellom 1900 og 1907. Mangler informasjon om ev. familie og etterkommere i USA.
Minnesota Big Lake Kom fra Grøttumsbraaten 1880. Ole Torkildsen 1842-1929 fra Sjølia, Åstebøl, Eidskog i Hedmark og Maren Kristine Hansdtr 1853-, datter av Hans Jensen Grøttumsbraaten. De ble gift 1876, samme år som sønnen Emil ble født. De emigrerte til USA 1880. Ifølge Elaine Melby Ayre (etterkommer av Hans Jensen Grøttumsbraaten) bodde familien i Big Lake, Minnesota omkring forrige århundreskifte
Minnesota / Wisconsin

 

Badger Hill, Wisconsin
Stanley, Wisconsin
Dell, Minnesota
Kom fra Grøttumsbraaten. Jens Hansen 1848-1917/18, sønn av Hans Jensen Grøttumsbraaten, ble c.1875 gm. Anna Maria Hansdtr fra Eidsberg i Østfold. De bodde 1875-1881 i Grevik i Onsøy (Østfold) hvor Jens var sagbruksarbeider, før de emigrerte til USA i 1881. Dette ifølge Elaine Melby Ayre (etterkommer av Hans Jensen Grøttumsbraaten) som har mye informasjon om etterslekten, bl.a. at Jens arbeidet som snekker i USA og at familien 1881-1891 bodde i Badger Mills Wisconsin, 1891-1901/02 i Stanley Wisconsin, og deretter i Dell Minnesota.
Wisconsin

 

Eau Clare
Wisconsin
Kom fra Berger. Johan Iversen 1866-, sønn av Iver Gulbrandsen Berger ble gm. Lovisa M. Iversen c.1868- (ukjent opphav). Det kommer fram ifm. at Johan den 20.april 1888 - sammen med sin kone og datteren Helga - reiste med emigrantskipet Angelo til USA. Destinasjonen var Eau Claire (i Wisconsin). Det er alt som så langt er kjent om dette ekteparet ..
Wisconsin

 

Stoughton, Dane County Kom fra Lysebraaten. Johan Nikolai Nilsen 1883-1973, sønn av Nils Nilsen Lysebraaten, ble gm. Clara Hofstad 1883-1976 fra Stjørdal i Nord-Trøndelag (ukjent opphav). De emigrerte til USA hvor de etablerte seg i Stoughton, Dane County, Wisconsin. Mange etterkommere i USA (ref. informasjon fra deres dattersønn John Alan Fosdal mai 2005)

[mer informasjon kommer senere]