Adelskalender

Adelskalender før rennet i 2016

36 renn

Fodstad Jon

 

35 renn

Hem Bjørn

Pinsli Terje

 

32 renn

Tilleskjør Trond

 

31 renn

Hartsang Kjetil

Hartsang Leif

 

29 renn

Berger Einar

Serck-Hanssen Gunnar

Lunne Tom

 

28 renn

Fougner Jon C.

 

27 renn

Groth Christian

Sjøberg Nils Olav

 

26 renn

Lind Christian Brørs

Halseth Odd

Aftreth Per

 

24 renn

Lindback-Larsen Dag

Espolin-Johnson Gisle

Thjømøe Ulf

Kampli Viggo

 

23 renn

Larssen Arvid Helge

 

22 renn

Walle-Hansen Jørgen

 

21 renn

Ramnefjell Asbjørn

 

20 renn

Ranhoff Knut Anton

 

18 renn

Andby Bengt

Aalen Ole

 

16 renn

Øren Ole

 

15 renn

Jansen Arild

Glomsrød Bredo

Carlsen Eva

Evje Hans Arne

 

14 renn

Thon Jarle

Haukeland Jon

Naalsund Jon Erik

 

13 renn

Borbe Knut

 

11 renn

Nielsen Paal Erik

Hansen Viggo Birger

 

10 renn

Samulsen Gunnar

Solheim Oddmund

Fosheim Ola

 

9 renn

Knai Olaf

Løvenskiold Peder Chr.

Bergstrøm Ragnar

Støkken Thomas