Naboklubbkonkurransen

 • Fossum, Njård, Heming, Ready, Øvrevoll/Hosle, Røa, TRY, Vestre Aker Skiklubb og Sørkedalens Idrettsforenings inviteres til å delta i en uformell konkurranse om å være områdets sprekeste Naboklubb.Klubbene som er invitert er de samme som er med i Naborunden på langrenn. Vinneren av konkurransen er Naboklubben som har lavest plassiffer for tre løpere i 11 km løypen, og slik at man trekker fra inntil fem plasseringer i de fire klassene med flest løpere (denne justeringen for at det ikke skal være altfor stort handikapp å stille i de største klassene, og beste plassering man kan få etter slik justering er første plass). Med i alt 12 dame- og herreklasser fra 12 år til de over 70 år, er det muligheter for alt fra unge til eldre medlemmer til å kapre topplasseringer i sine respektive klasser.Dere melder selv inn navn på løperne som har løpt for dere og plassifre i etterkant av løpet. Jeg vil sende ut en oversikt med resultatene til Naboklubbene som melder inn plassifre og resultatene vil også bli lagt ut under fanen Naboklubbkonkurranse på Sørkedalsløpets hjemmeside.Innlevering av resultater

  Ved innlevering av resultater for bransje- og naboklubbkonkurransen skal man bruke denne excel-filen:» Poeng_beregning_Sorkedalslopet

 

 • NYTT OM POENGBEREGNING I BRANSJE- OG NABOKLUBBKONKURRANSENE:

  I poengberegningen i bransjekonkurransen og naboklubbkonkurransen vil det bli trukket fra fem plassiffer i klassene som har flest deltakere (for å unngå for stor fordel ved å delta med løpere i klasser med få deltakere, ref info om dette i invitasjonen).

   

  Klassene med flest deltakere 2017:

  K23 – 29

  K30 – 39

  K40 – 49

  K50 – 59

   

  M23 – 29

  M30 – 39

  M40 – 49

  M50 – 59

 •  

  Det har vært litt rot med klasseinndelinger. Det følger av årets invitasjon at klassene over 23 år var fra 23 – 29 og at det deretter var 10 års klasser på til og med 70 år. Resultatlistene har blitt endret for å reflektere dette.

  Husk å hensynta dette når dere melder inn plassifferne til løperne deres som skal delta i bransjekonkurransen og naboklubbkonkurransen De som skal delta i bransjekonkurransen eller naboklubbkonkurransen bes innen fredag 6. september om å sende inn navnet på de tre (to for PE/Venture) løperne som har best plassifre (angi hvilken klasse de løp og plassiffer, evt justert plassiffer), sammen med en angivelse av totalt antall deltagere fra firmaet/klubb, til sorkedalslopet@selmer.no.

   

  Innlevering av resultater
  Ved innlevering av resultater for bransje- og naboklubbkonkurransen skal man bruke denne excel-filen:

  » Poeng_beregning_Sorkedalslopet

   

   

  Plassifferjustering for bransje- og naboklubbkonkurranse:

  Det skal justeres for inntil 5 plassiffer i følgende klasser i bransje- og naboklubbkonkurransene